Jak vypnout rodičovskou kontrolu na iPhonu. Průvodce krok za krokem

Rodičovská kontrola na iPhonu může být pro rodiče praktickým nástrojem, jak dohlížet na používání gadgetů svých dětí a omezovat je. Může však nastat okamžik, kdy tato omezení již nebudete potřebovat. Tento článek vás provede procesem vypnutí rodičovské kontroly na iPhonu, pokud si nejste jisti, jak na to. Budeme se zabývat také souvisejícími otázkami, včetně vypnutí rodičovské kontroly, tajného provedení a nalezení nastavení rodičovské kontroly v iPhonu.

1. Vypnutí rodičovské kontroly: Pro vypnutí rodičovských omezení na iPhonu postupujte podle následujících kroků:

V kroku 1 otevřete na iPhonu aplikaci Nastavení.

Krok 2: V závislosti na verzi systému iOS klepněte na položku „Čas u obrazovky“ (iOS 12 a novější) nebo „Obecné“ (iOS 11 a starší).

Ve třetím kroku sjeďte dolů a vyberte „Omezení“ (pro iOS 12 a novější) nebo „Omezení“ (pro iOS 11 a starší).

Krok 4: Zadejte heslo nebo přístupový kód, pokud jste si jej pro omezení vytvořili.

Krok 5: Po vstupu do nastavení „Omezení“ se zobrazí možnost vypnutí omezení. Pokud se zobrazí výzva, klepněte na ni a zadejte heslo nebo přístupový kód.

2. Odstranění rodičovské kontroly tajně:

Pokud chcete rodičům tajně odebrat rodičovskou kontrolu, je velmi důležité přistupovat k problému poctivě a s respektem. Zásadní je komunikace, proto je ideální, když rodičům otevřeně sdělíte všechny své obavy nebo důvody, proč chcete omezení odstranit.

Řekněte rodičům, proč si myslíte, že jste připraveni na větší nezávislost a zodpovědnost, a ujistěte je, že se k jejich elektronickým zařízením budete chovat s respektem. Upřímným a zdvořilým rozhovorem byste mohli dospět k dohodě, která bude přijatelná pro všechny strany.

3. Zjištění rodičovské kontroly iPhonu:

V závislosti na verzi systému iOS se může umístění možností rodičovské kontroly měnit. Zde je najdete, kde je hledat: V souvislosti s iOS 12 a novějším:

V kroku 1 otevřete na iPhonu aplikaci Nastavení.

Dále vyberte možnost „Čas u obrazovky“.

Krok 3: Přejděte do oblasti „Omezení obsahu a soukromí“ a získejte přístup k možnostem rodičovské kontroly.

Starší než iOS 11:

V kroku 1 otevřete na iPhonu aplikaci Nastavení.

Dále vyberte možnost „Obecné“.

Krok 3: Posunutím dolů vyberte možnost „Omezení“.

4. Závěrečné myšlenky a úvahy Před zapnutím rodičovské kontroly je důležité vzít v úvahu důvody, proč byla původně zavedena. Účelem rodičovské kontroly je zajistit bezpečnost dětí a naučit je zodpovědně používat technologie. Je důležité využívat nově nabytou svobodu s rozumem a ukázat rodičům, že s novými právy umíte zacházet.

Mějte také na paměti, že vypnutím rodičovských omezení nemusíte mít neomezený přístup ke všem aplikacím nebo obsahu. Některé aplikace nebo služby by mohly stanovit vlastní omezení nebo vyžadovat ověření věku. Vždy respektujte omezení stanovená tvůrci obsahu a vývojáři aplikací.

Na závěr dodejme, že k vypnutí rodičovské kontroly na iPhonu je třeba navštívit příslušné nastavení a zadat heslo nebo přístupový kód. Nezapomeňte být k rodičům v této situaci upřímní a čestní, protože mají oprávněné obavy o vaši bezpečnost a blaho. Možná se vám podaří vyjednat si větší nezávislost a zároveň zachovat zdravou rovnováhu tím, že budete svá zařízení používat vhodným způsobem.

FAQ
Lze rodičovskou kontrolu odstranit?

Na iPhonu lze rodičovskou kontrolu vypnout. Postup obvykle zahrnuje otevření nabídky nastavení zařízení, výběr záložky rodičovské kontroly a vypnutí nebo odstranění zavedených omezení. Vezměte prosím na vědomí, že přesný postup se může měnit v závislosti na verzi systému iOS a konkrétním nastavení rodičovské kontroly, které bylo zapnuto. Před rozhodnutím o odstranění rodičovské kontroly doporučujeme důkladně analyzovat důvody jejího zapnutí. Je nezbytné mít na paměti, že takový postup může vést k neomezenému přístupu k určitým službám nebo obsahu.

Co se stane, když vaše dítě dosáhne 13 let v aplikaci Family Link?

Vaše dítě na službě Family Link má možnost přestat službu používat, jakmile dosáhne věku 13 let. To znamená, že má možnost vzdát se dohledu rodičů nebo opatrovníků a převzít větší odpovědnost za svůj vlastní gadget. Bude mít moc nad vlastním nastavením účtu Google, včetně možnosti vypnout rodičovská omezení zavedená rodiči. Je důležité si uvědomit, že i když mohou být děti samostatnější, stále musí dodržovat veškerá pravidla a předpisy týkající se používání zařízení a bezpečnosti na internetu, které jim uložili rodiče nebo opatrovníci.

Kde se nachází nastavení rodičovské kontroly?

V iPhonu jsou možnosti rodičovské kontroly v aplikaci Nastavení. Pro přístup k nim postupujte podle následujících postupů: V kroku 1 otevřete na iPhonu aplikaci Nastavení.

2. Přesuňte kurzor dolů a vyberte možnost „Čas u obrazovky“. 3. Pokud byl Screen Time dříve nakonfigurován, musíte zadat svůj přístupový kód Screen Time. Pokud ne, budete vyzváni k jeho konfiguraci. 4. Po zadání nastavení Screen Time klepněte na položku „Content & Privacy Restrictions“ (Omezení obsahu a soukromí). Pokud je toto nastavení aktivováno, budete muset znovu zadat přístupový kód Screen Time, abyste získali přístup k nastavení Content & Privacy Restrictions (Omezení obsahu a soukromí). Pomocí těchto voleb, které zahrnují rodičovskou kontrolu, můžete spravovat a omezovat obsah a soukromí na iPhonu. V této nabídce můžete ovládat online obsah, nastavení soukromí, omezení aplikací a další.

K nastavení rodičovské kontroly na iPhonu můžete přistupovat a upravovat je podle následujících pokynů.