Jak vybrat v aplikaci Malování. Průvodce efektivními úpravami obrázků

Možnost vyčlenit a upravit určité oblasti obrázku umožňují nástroje pro výběr, které jsou pro úpravy obrázků nezbytné. Program Microsoft Paint, označovaný také jako Malování, je oblíbený základní program pro úpravu obrázků s řadou možností výběru. Tento článek si klade za cíl nabídnout důkladný návod na výběr v programu Malování a zodpovědět příslušné dotazy. Jak se v programu Malování vybírá a přesouvá? V aplikaci Malování můžete k výběru použít nástroje pro obdélníkový nebo volný výběr. Nástroj pro výběr volného tvaru je symbolizován ikonou obdélníku s přerušovanou čarou, zatímco nástroj pro výběr obdélníku je symbolizován ikonou plného obdélníku. Chcete-li použít nástroj pro obdélníkový výběr, stačí kliknout a tažením kurzoru nakreslit obdélník kolem příslušné oblasti. Pomocí nástroje pro volný výběr vyberete oblast kliknutím a obkreslením jejího obvodu. Po provedení výběru jej můžete přetáhnout na jiné místo kliknutím uvnitř vybrané oblasti. Jak mohu v aplikaci Paint Net vybrat objekt? Na rozdíl od programu Microsoft Paint je Paint.net sofistikovanější program pro úpravu obrázků, který poskytuje více možností výběru. V aplikaci Paint.net můžete vybrat objekt pomocí nástrojů Kouzelná hůlka nebo Obdélníkový výběr. Pomocí nástroje Kouzelná hůlka, který má ikonu hůlky, můžete rychle vybrat oblasti stejného odstínu. Chcete-li upravit spektrum vybraných barev, změňte úroveň tolerance. Nástroj Obdélníkový výběr je podobně jako nástroj obdélníkový výběr v aplikaci Malování označen ikonou obdélníku. Chcete-li vybrat objekt, klikněte na něj a poté kolem něj přetáhněte obdélník.

Jak lze v aplikaci Malování vybarvit zadanou oblast? Vybranou oblast lze v aplikaci Malování snadno obarvit, jakmile provedete výběr. Klepnutím na ni můžete z palety barev vybrat požadovaný odstín. Poté klikněte na tlačítko ve tvaru kbelíku s barvou „Vyplnit barvou“. Vybraná barva bude aplikována na požadovanou oblast. Barvu uvnitř výběru můžete také ručně vybarvit pomocí nástroje „Štětec“, který je označen ikonou štětce.

K čemu slouží nástroj pro výběr? Pomocí nástroje Výběr, který je základní součástí softwaru pro úpravu obrázků, mohou uživatelé vyčlenit určité oblasti obrázku, které je třeba změnit. Zbytek obrázku zůstane zachován, zatímco vybranou část lze přesunout, změnit její velikost nebo na ni aplikovat efekty. Při provádění výběrů nabízejí různé typy nástrojů pro výběr, včetně nástrojů obdélník, volný tvar, kouzelná hůlka nebo laso, různé stupně přesnosti a flexibility. Uživatelé mohou pomocí těchto nástrojů efektivněji vylepšovat své fotografie, pokud vědí, jak na to.

V neposlední řadě je výběr a úprava oblastí v aplikaci Malování jednoduchým postupem. Pochopení mnoha dostupných nástrojů pro výběr a jejich možností je nezbytné, ať už využíváte základní možnosti výběru v aplikaci Microsoft Paint, nebo zkoumáte sofistikované funkce v aplikaci Paint.net. Uživatelé mohou efektivně upravovat své fotografie, oddělovat jednotlivé položky a zlepšovat jejich celkový vizuální dojem, pokud porozumí nástrojům pro výběr a jejich souvisejícím možnostem.

FAQ
Jak vybrat úpravy v aplikaci Malování?

Při výběru úprav v aplikaci Malování je třeba postupovat podle následujících kroků: Nejprve v počítači spusťte aplikaci Malování. 2. Vyberte možnost „Otevřít“ a vyberte obrázek, který chcete upravit, kliknutím na kartu „Soubor“ v levém horním rohu okna. 3. Po otevření obrázku klikněte na tlačítko „Vybrat“ na panelu nástrojů v horní části okna. 4. Zobrazí se rozbalovací nabídka s různými nástroji pro výběr. Vyberte nástroj, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám, například laso, volný výběr nebo obdélník. 5. Pomocí myši klikněte a přetáhněte oblast, kterou chcete vybrat. Pokud používáte nástroj pro obdélníkový výběr, kliknutím a tažením vytvoříte obdélníkový tvar. Při trasování požadované oblasti pomocí nástroje pro výběr volného tvaru nebo lasa klikněte a podržte tlačítko myši.

6. Po dokončení výběru oblasti pusťte tlačítko myši.

7. V tomto okamžiku máte možnost vybranou oblast různými způsoby upravit, včetně oříznutí, změny velikosti a přidání efektů. 8. Ještě jednou klikněte na možnost „Vybrat“ a z rozevírací nabídky vyberte možnost „Zrušit výběr“, nebo stačí na počítači stisknout klávesy „Ctrl“ a „D“, abyste zrušili výběr vybrané oblasti. 9. Po dokončení úprav klikněte na kartu „File“ (Soubor) a výběrem možnosti „Save“ (Uložit) nebo „Save As“ (Uložit jako) uložte změněný obrázek. Chcete-li efektivně vylepšit své fotografie, experimentujte s různými nástroji pro výběr a prozkoumejte další možnosti úprav v aplikaci Malování.

Jak v aplikaci Malování vyberete více objektů?

Chcete-li v aplikaci Malování vybrat více objektů, proveďte následující akce: 1. Spusťte aplikaci Malování a vyberte obrázek, který chcete změnit.

2. Na panelu nástrojů vyberte nástroj označený jako „Výběr“. Obvykle se k jeho znázornění používá tečkovaný obdélník nebo nástroj pro volný výběr. 3. Umístěte ukazatel myši na první položku, kterou chcete vybrat, a poté klikněte a táhněte. Výsledkem bude vytvoření výběrového pole kolem objektu. Při klikání a přetahování ukazatele myši přes další objekty držte stisknutou klávesu „Ctrl“ na klávesnici, abyste je přidali do výběru.

4. Poté budou zahrnuty do vašeho aktuálního výběru. 5. Při stisknuté klávese „Ctrl“ klikněte na objekt, abyste jej z výběru odstranili. Poté bude jeho výběr zrušen. 6. Poté, co se ujistíte, že jsou vybrány všechny požadované objekty, můžete je měnit kopírováním, sekáním nebo přidáváním efektů.

Mějte na paměti, že program Malování je jednoduchý program pro úpravu obrázků a že jeho možnosti výběru mohou být ve srovnání s možnostmi sofistikovanějších programů omezené.