Jak vložit kód ve Wordu. Průvodce dokumentací a formátováním kódu

Široce používaný textový editor Microsoft Word má několik funkcí, včetně možnosti vkládání dokumentů a fragmentů kódu. Word nabízí praktickou a uživatelsky přívětivou možnost, ať už potřebujete začlenit ukázky kódu do technické práce, vyměňovat si kód s kolegy, nebo chcete jednoduše dokumentovat svůj vlastní kód. V tomto příspěvku se podíváme na mnoho způsobů přidávání kódu do aplikace Word, povíme si o klávese Ctrl F9, ukážeme si, jak vytvářet úryvky kódu, a popíšeme, jak kódovat v aplikaci Microsoft Word.

Pro vložení kódu do dokumentu aplikace Word můžete použít několik různých způsobů. Jednou z jednoduchých technik je využití funkce „Textové pole“, která umožňuje přidat do dokumentu textové pole a vložit do něj kód. Ve Wordu klikněte na kartu „Vložení“, ve skupině „Text“ vyberte „Textový rámeček“ a poté vyberte požadovaný styl, kterým toho dosáhnete. Po zkopírování kódu jej vložte do textového pole. Velikost a umístění textového pole můžete podle potřeby upravit tak, aby odpovídalo vzhledu vašeho dokumentu.

Dalším postupem je přímé vložení souborů s kódem do stránky pomocí funkce „Objekt“ aplikace Word. Pokud si přejete vložit celý soubor kódu nebo pokud chcete zachovat formátování kódu a zvýraznění syntaxe, je tato metoda docela užitečná. Chcete-li tak učinit, vyberte „Objekt“ z rozbalovací nabídky klepnutím na „Objekt“ ve skupině „Text“ na kartě „Vložení“. V dialogovém okně „Objekt“ vyberte možnost „Vytvořit ze souboru“ a poté přejděte k příslušnému souboru kódu v počítači. Pokud dáváte přednost tomu, aby se kód v dokumentu zobrazil jako ikona, použijte možnost „Zobrazit jako ikonu“. Soubor s kódem vložíte klepnutím na tlačítko „OK“.

Nyní probereme problematiku klávesy Ctrl F9 ve Wordu. Ve Wordu se k zadávání kódů polí používá klávesová zkratka Ctrl F9. Pro dynamické zobrazení dat v dokumentu lze kódy polí použít jako zástupné symboly. Přestože není výslovně spojena s přidáváním kódu, může být klávesa Ctrl F9 užitečná při psaní dynamických fragmentů kódu. Kódy polí můžete použít například k zobrazení aktuálního času nebo data v dokumentaci kódu. Stačí stisknout klávesu Ctrl F9, napsat požadovaný kód a stisknutím klávesy F9 aktualizovat pole a přidat kód pole.

K vytváření fragmentů kódu ve Wordu můžete použít vestavěné nástroje, například Quick Parts, nebo doplňky třetích stran, například Code Formatter. Pomocí Rychlých částí můžete do dokumentu rychle vložit úryvky kódu, které běžně používáte. Vyberte kód, který chcete uložit, pak klepněte na kartu „Vložení“, „Rychlé části“ ve skupině „Text“ a poté vyberte možnost „Uložit výběr do Galerie rychlých částí“. Pojmenujte svůj fragment a stiskněte tlačítko „OK“. Znovu klikněte na „Rychlé části“ a poté vyberte vhodný úryvek z galerie, který chcete vložit.

Problém s kódováním aplikace Microsoft Word je poslední. Ve Wordu můžete stále psát a formátovat kód s využitím jeho četných formátovacích možností, přestože se v podstatě jedná o program pro zpracování textu a nikoli o specializovaný editor kódu. Word však nenabízí stejné množství funkcí zvýrazňování syntaxe a kontroly chyb jako specializované editory kódu, což je zásadní rozdíl. Pokud potřebujete psát a testovat kód, doporučuje se používat specializovaný editor kódu nebo integrované vývojové prostředí (IDE).

A konečně, aplikace Microsoft Word nabízí řadu způsobů, jak přidávat kód do dokumentů, včetně textových polí a vkládání objektů. Dynamické úryvky kódu můžete vytvářet stisknutím klávesové zkratky Ctrl + F9 a funkce Rychlé části umožňuje ukládat a vkládat často používané úryvky kódu. Přestože Word lze použít k dokumentování kódu, nejedná se o specializovaný editor kódu, proto se pro složitější kódovací úlohy doporučuje použít integrované vývojové prostředí (IDE). Pomocí těchto nástrojů a technik můžete ve Wordu efektivně dokumentovat a formátovat kód pro různé aplikace.

FAQ
Co je to klávesa Ctrl F11?

Chcete-li uzamknout nebo odemknout pole v aplikaci Microsoft Word, použijte klávesovou zkratku Ctrl + F11. Word používá pole k zobrazení dynamického obsahu, jako jsou čísla stránek, data a další neustále se měnící údaje. Pokud chcete zastavit aktualizaci materiálu nebo pokud chcete obsah aktualizovat ručně, můžete pole přepínat mezi uzamčením a odemčením stisknutím klávesové zkratky Ctrl + F11.

Co je to Ctrl +W v MS word?

Klávesová zkratka Ctrl + W v aplikaci Microsoft Word slouží k zavření aktivního okna dokumentu. Pokud máte otevřeno několik oken dokumentu a potřebujete rychle zavřít to, které je právě aktivní, přijde vám tato klávesová zkratka vhod.

Jak vložím kód jazyka Python do aplikace Word?

Pomocí těchto kroků můžete do aplikace Word přidat kód Pythonu: Otevřete aplikaci Word a umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit kód v kroku 1. 2. V horní nabídce vyberte kartu „Vložit“. 3. Po kliknutí na tlačítko „Objekt“ v části „Text“ vyberte z rozevírací nabídky možnost „OpenDocument Text“. 4. Zobrazí se nové okno. V tomto okně vyberte kartu „Vytvořit ze souboru“.

5. Vyhledejte soubor s kódem Pythonu, který chcete vložit, kliknutím na tlačítko „Browse“. 6. Po výběru příslušného souboru klikněte na tlačítko „Vložit“.

7. Váš dokument aplikace Word bude nyní obsahovat kód jazyka Python.

Můžete také popřemýšlet o využití nástroje pro formátování kódu nebo o použití konkrétních formátovacích stylů aplikace Word, abyste se ujistili, že je kód správně naformátován a čitelný.