Jak stříhat na systému PS4. Průvodce krok za krokem

Jak pripojit telefon na PS4?
V systému PS4™ vyberte položku (Nastavení) > [Nastavení připojení mobilní aplikace] > [Přidat zařízení]. Na obrazovce se zobrazí číslo. 3. Otevřete aplikaci (PS4 Second Screen) ve svém chytrém telefonu nebo v jiném zařízení a pak vyberte systém PS4™, ke kterému se chcete připojit. Cached
Další informace najdete na manuals.playstation.net

Clipping je užitečná funkce systému PlayStation 4, která umožňuje nahrávat a uchovávat herní záběry, pokud jste uživatelem systému PlayStation 4 a chcete zachytit a sdílet své herní okamžiky. Clipping na systému PS4 je snadný a efektivní způsob, jak uložit neocenitelné herní okamžiky, ať už chcete zaznamenat velkolepé zabití nebo neuvěřitelný úspěch. V tomto článku vás provedeme postupem stříhání na systém PS4 a poskytneme vám několik souvisejících informací. Jak se na systému PS4 pořizují herní klipy?

1.

Chcete-li na systému PS4 nahrávat hraní, proveďte následující kroky: Během hraní hry stiskněte tlačítko sdílení na ovladači systému PS4. Nachází se na levé straně touchpadu. 2. Na obrazovce se zobrazí nabídka sdílení. V nabídce je třeba vybrat možnost „Uložit videoklip“. 3. Systém PS4 automaticky uloží posledních 15 minut herního záznamu. Pokud však chcete zachytit konkrétní okamžik, můžete nahrávání zastavit dalším stisknutím tlačítka Sdílet. Tím se video zachová až do tohoto přesného okamžiku.

2. Jak v systému PS4 odstřihnete závěrečných 15 sekund?

V systému PS4 můžete pomocí vestavěné funkce tlačítka Sdílet vystřihnout posledních 15 sekund. Proveďte tyto úkony:

1. Stiskněte a podržte tlačítko sdílení na ovladači systému PS4, kdykoli během hraní hry dojde k zajímavé události. 2. Na obrazovce se zobrazí krátká nabídka. V nabídce je třeba vybrat možnost „Uložit videoklip“.

3. Počínaje okamžikem, kdy jste stiskli a podrželi tlačítko Sdílet, systém PS4 uloží posledních 15 sekund záznamu ze hry. 3. Je na systému PS4 možné stříhat zvuk?

Na systému PS4 můžete skutečně stříhat zvuk tak, aby odpovídal hře. Systém PS4 automaticky zaznamenává herní video a zvuk. Veškeré zvuky, včetně zvuku ve hře a vašeho hlasu prostřednictvím připojeného mikrofonu, budou ve výsledku zaznamenány v záznamu. Nastavení však můžete změnit v nabídce sdílení výběrem položek „Sdílení a vysílání“ > „Nastavení sdílení zvuku“ a následným výběrem požadované možnosti, pokud byste zvuk raději nezaznamenávali. 4. Jak nahrát poslední hodinu hraní na systému PlayStation 4?

Pro záznam poslední hodiny hraní použijte funkci „Nahrávání na pozadí“, která je součástí systému PS4. Tato funkce umožňuje uložit poslední hodinu hraní, když se stane něco pozoruhodného, zatímco nepřetržitě nahrává vaše hry na pozadí. Chcete-li tuto funkci aktivovat, dodržujte následující kroky: Chcete-li vstoupit do nabídky Sdílení, použijte tlačítko Sdílení na ovladači systému PS4. 2. V nabídce vyberte možnost „Sdílení a vysílání“. 3. Vyberte možnost „Video Clip Settings“ (Nastavení videoklipu), po jejímž dokončení byste měli vybrat možnost „Length of Video Clip“ (Délka videoklipu). Chcete-li nastavit dobu záznamu na jednu hodinu, zvolte ve čtvrtém kroku možnost „1 Hour“. 5. Systém PS4 nyní uloží poslední hodinu herního záznamu, kdykoli stisknete tlačítko Sdílet, a umožní vám tak zaznamenávat nezapomenutelné herní okamžiky.

Závěrem lze říci, že nástroj pro stříhání v systému PS4 je užitečným nástrojem, který vám umožní zachytit a uložit video z hraní her. Systém PS4 nabízí různé možnosti ukládání a sdílení herních vzpomínek, včetně možnosti nahrávání konkrétních okamžiků nebo posledních 15 sekund, stejně jako volitelného nahrávání hlasu a nahrávání na pozadí až po dobu jedné hodiny. Využijte tyto možnosti ve svůj prospěch a vytvořte si knihovnu nezapomenutelných klipů, které můžete znovu prožít a předvést své herní zkušenosti.

FAQ
Kde jsou klipy v systému PS4?

Klipy mohou uživatelé najít ve vestavěném programu Capture Gallery systému PS4.

Jak na konzoli ps4 pořídit klip trvající 10 minut?

Při stříhání posledních deseti minut na systému PS4 se můžete držet těchto podrobných postupů: Stiskněte tlačítko „Sdílet“ na ovladači, ať už hrajete hru nebo používáte jakýkoli jiný program na systému PlayStation4. Toto tlačítko najdete na levé straně touchpadu. Na obrazovce se zobrazí nabídka. Přejděte do této nabídky a vyberte možnost „Uložit videoklip“. 3. Zobrazí se nová nabídka s různými možnostmi délky klipu. Vyberte možnost, která vám umožní uložit posledních 10 minut hraní. Možná bude uvedeno „Uložit videoklip (posledních 10 minut)“. 4. Po výběru požadované délky klipu systém PS4 automaticky uloží posledních 10 minut hraní jako videoklip. 5. V hlavní nabídce systému PS4 vyberte možnost „Capture Gallery“ a dostanete se k uloženému videoklipu. Měl by se nacházet poblíž pravého rohu nabídky. 6. Nahraný videoklip můžete najít v nabídce „Capture Gallery“. Klip pak můžete upravovat, stříhat nebo sdílet s přáteli či na sociálních sítích.

Podle těchto pokynů byste měli být schopni rychle a snadno sestříhat závěrečných 10 minut hry na systému PS4.

Jak mohu sestříhat hraní?

Při nahrávání hraní na systému PS4 postupujte podle těchto jednoduchých kroků:

1. Začněte hrát hru, kterou chcete nahrávat.

2. Pokud se během hraní vyskytne něco pozoruhodného nebo zajímavého a chcete to nahrát, stiskněte tlačítko Sdílet na ovladači systému PS4. Nachází se na levé straně touchpadu. 3. Na obrazovce se zobrazí nabídka. V nabídce vyberte možnost „Uložit videoklip“. Několik posledních minut hry pak můžete uložit jako videoklip, který je k dispozici ve čtvrtém kroku. Systém PS4 ve výchozím nastavení ukládá posledních 15 minut hraní. V případě potřeby můžete tento časový rámec změnit v možnostech. 5. Pro uložení klipu jednoduše klikněte na čtvercové tlačítko na ovladači. Stisknutím kruhového tlačítka ukončíte klip bez uložení. 6. Po uložení můžete ke svým videoklipům přistupovat v galerii Capture Gallery v hlavní nabídce systému PS4. 7. V galerii Capture Gallery můžete své klipy sledovat, upravovat a sdílet. Pokud je chcete uchovat externě, můžete je také přenést na úložné zařízení USB.

Nezapomeňte běžně uvolňovat část úložiště v systému PS4, protože videoklipy mohou zabírat hodně místa. V nastavení systému PS4 můžete také upravit možnosti klipů a funkce tlačítka Sdílet tak, aby lépe vyhovovaly vašemu vkusu.