Jak restartovat Hulu na Apple TV

How do I restart Hulu?
Sign out of Hulu on all devices and sign in again. Delete the Hulu app and re-download it from the app store and log in again. Check your internet download speed from the device you're using (it should be at least 6 Mbps for Hulu and 8 Mbps for Hulu with Live TV.)
Další informace najdete na www.reviews.org

Uživatelé známé streamovací služby Hulu mají přístup k obrovskému výběru televizních epizod, filmů a původního materiálu. U služby Hulu pro Apple TV se však mohou občas vyskytnout problémy, které vyžadují restart, stejně jako u jakéhokoli jiného softwaru. Běžné problémy, jako je zamrzání, vyrovnávací paměť nebo černá obrazovka, lze často vyřešit restartováním aplikace. Tento příspěvek vysvětlí, jak restartovat Hulu na Apple TV, a poskytne odpovědi na různé související dotazy.

Jak vynutit spuštění aplikace Hulu na Apple TV:

Pokud se Hulu na Apple TV chová nestandardně nebo vůbec nereaguje, může být nutný tvrdý restart. Dodržujte tyto metody, jak přinutit Hulu k restartu:

1. Chcete-li otevřít přepínač aplikací, dvakrát rychle stiskněte tlačítko Domů na dálkovém ovladači Apple TV. Zobrazí se všechny naposledy použité aplikace. 2. Chcete-li vstoupit do aplikace Hulu, přejeďte prstem doleva nebo doprava na dotykové obrazovce dálkového ovladače. 3. Po zvýraznění aplikace Hulu posunutím nahoru na dotykové obrazovce dálkového ovladače vynuťte její zavření. 4. Stisknutím tlačítka Domů na dálkovém ovladači se vrátíte na domovskou obrazovku. Vyhledejte aplikaci Hulu a znovu ji spusťte, abyste zkontrolovali, zda byly problémy odstraněny.

5.

Na Apple TV najdete tento návod, jak aplikaci restartovat:

Za určitých okolností může k odstranění problémů stačit pouhé restartování aplikace Hulu. Při restartování aplikace Hulu na Apple TV postupujte podle následujících pokynů: 1. Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, stiskněte tlačítko Domů na dálkovém ovladači Apple TV. 2. Klepněte na tlačítko Domů. 2. Pomocí dálkového ovladače přejděte do aplikace Hulu. 3. Vyberte aplikaci Hulu a poté stiskněte a podržte dotykovou plochu dálkového ovladače, dokud se aplikace nezačne chvět. 4. Chcete-li vstoupit do nabídky nastavení, použijte tlačítko Play/Pause na dálkovém ovladači. Chcete-li aplikaci z Apple TV odstranit, zvolte v kroku 5 možnost „Odstranit“. 6. Pro potvrzení vymazání klikněte na „Delete“ ještě jednou.

7. Vyhledejte aplikaci Hulu v obchodě App Store na svém Apple TV.

8. Po stažení aplikace Hulu ji znovu nainstalujte.

Proč aplikace Hulu na mé Apple TV nefunguje?

Aplikace Hulu na vaší Apple TV nemusí fungovat z několika důvodů. Zde uvádíme několik typických problémů a jejich možné opravy:

1. Internetové připojení: Zkontrolujte, zda je Apple TV připojena k internetu a zda je připojení silné. Pokud máte problémy se sítí, zkuste restartovat router.

2. Aktualizace aplikace: Podívejte se, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace aplikace Hulu. Aktualizace hledejte na kartě „Aktualizace“ v obchodě App Store na Apple TV. Pokud jsou ještě nějaké aktualizace vyžadovány, aktualizujte aplikaci Hulu.

3. Aktualizace systému: Zkontrolujte, zda je v Apple TV nainstalován nejnovější software. Chcete-li zjistit, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace, přejděte do nabídky „Nastavení“ > „Systém“ > „Aktualizace softwaru“.

4. Některé problémy může vyřešit vymazání mezipaměti a dat aplikace Hulu. Přejděte do „Nastavení“ > „Aplikace“ > „Hulu“ a vyberte „Vymazat mezipaměť“ a „Vymazat data“.

Mohu aplikaci Hulu zastavit a restartovat?

Ano, službu Hulu můžete zastavit a spustit, kdykoli se rozhodnete. Chcete-li ukončit předplatné služby Hulu, proveďte následující akce: V prvním kroku se přihlaste ke svému účtu na webu Hulu. 2. Klikněte na „Účet“ a poté na „Zrušit předplatné“. 3. Chcete-li proces zrušení dokončit, dodržujte pokyny na obrazovce.

Pro opětovnou aktivaci služby Hulu po zrušení jednoduše přejděte na webové stránky Hulu a zaregistrujte si nové předplatné. Podle svých preferencí si můžete vybrat z různých plánů.

V neposlední řadě může restartování služby Hulu na Apple TV pomoci vyřešit časté problémy, jako je zasekávání nebo vyrovnávací paměť. Aplikaci můžete v Apple TV restartovat ručně nebo pomocí výše uvedených pokynů. Dále jsme se věnovali několika možným příčinám možných poruch aplikace Hulu a jejich opravám. V neposlední řadě jsme upozornili, že aplikaci Hulu můžete kdykoli zastavit a restartovat v nastavení svého účtu na webu Hulu.

FAQ
Jak mohu aplikaci Hulu na svém televizoru násilně ukončit?

K vynucení vypnutí služby Hulu na Apple TV můžete použít následující akce: Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, začněte stisknutím tlačítka Domů na dálkovém ovladači Apple TV. 2. Vyhledejte aplikaci Hulu posunutím do horní části obrazovky. 3. Po výběru aplikace Hulu klepněte na dotykovou plochu dálkového ovladače Apple TV a podržte ji, dokud aplikace nezačne vibrovat.

4. V levém horním rohu aplikace Hulu se nyní zobrazí malá ikona „x“. Chcete-li aplikaci vynutit k zavření, klepněte na ni. 5. Zobrazí se vyskakovací okno s žádostí o souhlas s odstraněním aplikace. Chcete-li aplikaci z Apple TV odstranit, vyberte možnost „Odstranit“. 6. Po odstranění aplikace vyhledejte v obchodě App Store v Apple TV aplikaci Hulu. Chcete-li aplikaci Hulu stáhnout a znovu nainstalovat do Apple TV, po jejím vyhledání vyberte možnost „Instalovat“. 8. Po dokončení instalace otevřete aplikaci Hulu a všechny problémy, které jste měli, by měly být vyřešeny.

Aplikaci Hulu na Apple TV můžete účinně restartovat a případně odstranit případné potíže s výkonem nebo přehráváním, které jste zaznamenali, tím, že ji donutíte ukončit a poté znovu nainstalovat.

Jak vyčistím mezipaměť aplikace Hulu?

Pro odstranění mezipaměti služby Hulu v Apple TV můžete provést následující úkony: 1. Začněte tím, že přejdete na domovskou stránku Apple TV. 2. Po přechodu na ni vyberte možnost „Nastavení“. 3. V nabídce Nastavení vyberte možnost „Aplikace“. 4. Vyhledejte aplikaci Hulu a vyberte ji. 5. V nastavení aplikace Hulu byste měli najít možnost „Vymazat mezipaměť“ nebo „Vymazat data“. Proveďte tuto volbu. 6. Mohlo by se zobrazit potvrzovací okno s dotazem, zda si přejete odstranit mezipaměť. Své rozhodnutí potvrďte výběrem možnosti „Ano“ nebo „OK“. Před pokračováním vyčkejte na vyprázdnění mezipaměti. Mělo by to trvat jen několik sekund. 8. Po vymazání mezipaměti zavřete stránku nastavení a znovu otevřete aplikaci Hulu.

Vyrovnávací paměť aplikace Hulu v Apple TV můžete účinně odstranit podle těchto pokynů.