Jak resetovat Sonos Beam. Průvodce řešením potíží a opětovným připojením krok za krokem

How do I manually reset my Sonos beam?
Back into the speaker. Upon doing this the little light on the top of the speaker starts blinking with a white light.
Další informace najdete na m.youtube.com

Oblíbené soundbary, jako je Sonos Beam, poskytují vysoce kvalitní zvukový zážitek pro váš systém domácí zábavy. Stejně jako u každého elektronického zařízení se však mohou vyskytnout problémy, které vyžadují resetování, aby byl opět funkční. V tomto článku vás provedeme procesem resetování reproduktoru Sonos Beam a zodpovíme všechny relevantní dotazy.

Jak se resetuje soundbar Sonos?

Resetování jakéhokoli soundbaru Sonos, včetně soundbaru Sonos Beam, je jednoduché. Musíte postupovat následovně:

1. Odpojte napájecí kabel: Začněte odpojením napájecího kabelu ze zadní strany reproduktoru Sonos Beam. Tím zaručíte, že je přístroj zcela vypnutý.

2. Po odpojení zařízení Sonos Beam vydržte alespoň 10 sekund ve vypnutém stavu. Tím zajistíte čisté spuštění a umožníte, aby se zbytky energie odpařily.

3. Znovu připojte napájecí kabel: Zapojte napájecí kabel zařízení Sonos Beam zpět a počkejte, až se zapne. Během spouštění si můžete všimnout, že kontrolka LED soundbaru bliká. Po zapnutí zařízení Sonos Beam počkejte, až se připojí k síti.

4. Sledujte, zda se soundbar připojí. Buďte trpěliví; může to trvat několik minut. 5. Otestujte soundbar: Po resetování reproduktoru Sonos Beam jej otestujte a ujistěte se, že vše funguje, jak má. Přehráním hudby nebo zvukové stopy filmu zkontrolujte, zda zvukový výstup funguje podle plánu.

Jak mohu svůj reproduktor Sonos znovu připojit a resetovat? K restartování a opětovnému připojení systému Sonos, včetně zařízení Sonos Beam, lze použít následující postupy: 1. Odpojte všechna zařízení Sonos: Pro začátek odpojte všechna zařízení Sonos, včetně zařízení Sonos Beam a všech dalších reproduktorů nebo součástí systému.

2. Restartujte směrovač: Po odpojení zařízení Sonos na přibližně 30 sekund odpojte napájení směrovače Wi-Fi. Tím dojde k obnovení síťového připojení. 3. Znovu připojte komponenty Sonos: Všechna zařízení Sonos musí mít zapojený napájecí kabel, počínaje zařízením Sonos Beam. Než přejdete k dalšímu zařízení, nechte předchozí zařízení zapnout a navázat spojení. 4. Postupujte podle pokynů k nastavení zařízení Sonos: Chcete-li systém Sonos znovu nakonfigurovat, otevřete aplikaci Sonos v chytrém telefonu nebo tabletu a postupujte podle pokynů na obrazovce. K tomu je třeba připojit síť Wi-Fi k zařízení Sonos Beam a dalším reproduktorům.

5. Otestujte systém: Poté, co je vše nastaveno, otestujte systém Sonos přehráváním hudby nebo jiných zvukových souborů, abyste se ujistili, že všechny komponenty fungují správně. Jak dlouho trvá resetování systému Sonos Beam?

V závislosti na proměnných, jako je rychlost sítě a počet zařízení Sonos v systému, může resetování systému Sonos Beam trvat různě dlouho. Samotný postup resetování trvá obvykle jen několik minut. Je důležité mít na paměti, že resetování celého systému Sonos a opětovné připojení zařízení Sonos Beam k síti Wi-Fi může trvat déle. V závislosti na počtu zařízení a složitosti vaší sítě to může trvat od několika minut až po třicet. Jak resetovat systém Sonos bez použití aplikace?

Pokud nemáte přístup k aplikaci Sonos, můžete systém Sonos Beam resetovat pomocí tlačítek na samotném zařízení. Postupovat musíte následovně: 1. Najděte tlačítko Connect: Malé tlačítko Connect zařízení Sonos Beam najdete na zadní straně soundbaru.

2. Stiskněte a podržte tlačítko Connect: Pomocí kancelářské sponky nebo podobného předmětu tlačte na tlačítko Connect po dobu asi 5 sekund. Kontrolka LED soundbaru začne blikat. 3. Uvolněte tlačítko Connect: Jakmile začne kontrolka LED blikat, uvolněte tlačítko Connect. Poté se reproduktor Sonos Beam znovu spustí. Počkejte, až zařízení Sonos Beam dokončí proceduru resetování: Dejte mu několik minut na dokončení procedury resetování. Během této doby může kontrolka LED nadále blikat nebo měnit barvy. 5. Otestujte soundbar: Po resetování reproduktoru Sonos Beam přehrajte nějakou hudbu, abyste se ujistili, že pracuje správně.

Závěrem lze říci, že resetování zařízení Sonos Beam je rychlý krok, který může pomoci vyřešit řadu problémů, které se mohou se soundbarem vyskytnout. Pomocí výše uvedených postupů můžete účinně vyřešit potíže a znovu připojit reproduktor Sonos Beam bez ohledu na to, zda potřebujete provést základní reset, znovu připojit celý systém Sonos nebo resetovat bez aplikace.

FAQ
Kde se na zařízení Sonos nachází tlačítko reset?

Na zadní straně zařízení Sonos Beam se nachází tlačítko resetování. Tlačítko „Reset“ je malá prohlubeň, kterou lze aktivovat kancelářskou sponkou nebo jiným podobným předmětem.

Má Sonos resetovací tlačítko?

Ano, na zařízení Sonos Beam je resetovací tlačítko. Tlačítko reset se nachází na zadní straně zařízení. Pro resetování zařízení stačí stisknout a podržet tlačítko resetování po dobu zhruba 5 sekund nebo dokud nezačne kontrolka LED na přední straně zařízení Sonos Beam oranžově svítit. To bude sloužit jako signál, že byl zahájen postup resetování.

Jak resetovat zařízení Sonos Beam 2?

Zařízení Sonos Beam 2 můžete resetovat podle následujících jednoduchých kroků: Napájecí kabel zařízení Sonos Beam 2 najdete na zadní straně. Najděte jej a odpojte ze zásuvky.

2. Abyste zajistili úplný cyklus napájení, počkejte alespoň 10 sekund. 3. Když je zařízení Sonos Beam vypnuté, stiskněte a podržte současně tlačítka „Join“ a „Volume Down“. 4. Podržte tlačítka stisknutá, dokud nezačne světlo zařízení Sonos Beam blikat oranžově a bíle. 5. Pusťte tlačítka a zařízení Sonos Beam se nyní vrátí do výchozího nastavení. 6. Po dokončení resetování zařízení Sonos Beam bude světlo zcela bílé, což znamená, že je zařízení připraveno k novému nastavení. Aplikaci Sonos nebo fyzická tlačítka na zařízení Sonos Beam 2 lze použít k dokončení procesu nastavení a opětovnému připojení zařízení Sonos Beam 2 k domácí síti po jeho resetování.