Jak resetovat Kindle Paperwhite. Řešení problémů a obnovení továrního nastavení

How do you do a hard reset on a Kindle Paperwhite?
Hit yes to confirm. Once this is done it will erase all of your data your settings. And personal information. And that includes any downloaded books documents as well as any personal settings.
Další informace najdete na www.youtube.com

Oblíbené elektronické čtečky, jako je Kindle Paperwhite, poskytují poutavé čtení. Stejně jako u každého elektronického zařízení se však mohou vyskytnout problémy, které vyžadují obnovení funkčnosti. V tomto příspěvku vám ukážeme, jak na čtečce Kindle Paperwhite najít tlačítko reset, provést tvrdý reset a vrátit zařízení do výchozího nastavení.

1. Resetování zařízení Kindle Paperwhite zahrnuje:

Měkký reset může pomoci opravit váš Kindle Paperwhite, pokud se chová divně nebo vůbec nereaguje. Postup provedení měkkého resetu je následující: 1. Aby obrazovka zhasla, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 40 sekund.

2. Po malé prodlevě uvolněte tlačítko napájení.

3. Chcete-li Kindle Paperwhite zapnout, stiskněte tlačítko napájení ještě jednou. Měkký reset je bezpečná metoda řešení problémů, protože nevymaže žádné vaše stažené knihy ani osobní nastavení. 2. Obnovení zamrzlého zařízení Kindle Paperwhite: Pokud váš Kindle Paperwhite přestane zcela reagovat a měkký reset je neúčinný, možná budete muset provést tvrdý reset. Chcete-li rozmrazit zamrzlý Kindle Paperwhite, postupujte podle následujících pokynů: 1. Pomocí USB kabelu připojte Kindle Paperwhite ke zdroji napájení.

2. Když se zařízení obnoví, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 20 sekund. 3. Po obnovení provozu Kindle Paperwhite ověřte, zda byl problém odstraněn.

Pokud jste si zařízení nezálohovali, tvrdý reset by měl být použit pouze jako poslední možnost, protože by mohl vést ke ztrátě dat. Hledání tlačítka Reset na zařízení Kindle Paperwhite:

3. Kindle Paperwhite neobsahuje fyzické resetovací tlačítko, na rozdíl od starších verzí Kindle. Místo toho můžete použít tlačítko napájení k provedení měkkého resetu, jak bylo uvedeno výše. U tohoto přístroje je resetovacím tlačítkem tlačítko napájení. 4. Obnovení továrního nastavení zařízení Kindle Paperwhite:

Pokud si přejete plně obnovit výchozí tovární nastavení Kindle Paperwhite, postupujte podle následujících pokynů:

1. Klepněte na ikonu „Settings“ na domovské obrazovce. 2. Klepněte na ikonu „Settings“. 2. V závislosti na verzi softwaru vašeho zařízení klepněte buď na „Device Options“ (Možnosti zařízení), nebo na „All Settings“ (Všechna nastavení). Chcete-li zahájit postup obnovení továrního nastavení, zvolte v kroku 3 možnost „Resetovat“ nebo „Obnovit zařízení“. 4. Když se zobrazí výzva, klepnutím na „Yes“ (Ano) potvrďte svou volbu. 5. Váš Kindle Paperwhite se restartuje a bude použito výchozí tovární nastavení.

Měli byste si být vědomi, že provedením obnovení továrního nastavení dojde k odstranění všech vašich osobních dat, včetně stažených knih, záložek a personalizovaných nastavení. Před provedením obnovení továrního nastavení nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.

5. Resetování Kindle Paperwhite bez hesla:

Existuje metoda, kterou můžete použít, pokud potřebujete obnovit heslo Kindle Paperwhite, protože jste ho zapomněli. Chcete-li získat pomoc, musíte se obrátit na zákaznický servis společnosti Amazon. Bez hesla vás provedou procesem resetování Kindle Paperwhite.

A konečně, porozumění tomu, jak resetovat Kindle Paperwhite, může pomoci při řešení různých problémů a obnovení jeho funkčnosti. Začněte měkkým resetem a v případě potřeby přejděte k tvrdému resetu. Před provedením obnovení továrního nastavení mějte na paměti, že dojde ke smazání všech vašich osobních dat, proto si předtím vytvořte zálohu. Pokud si nemůžete vzpomenout na heslo, obraťte se na zákaznický servis Amazonu, kde vám poradí. Užijte si čtení na svém aktualizovaném Kindle Paperwhite!

FAQ
Jak resetovat Kindle, když se nechce zapnout?

Pokud se váš Kindle Paperwhite nechce zapnout, můžete zkusit provést tvrdý reset a vyřešit tak problém. Zde je návod, jak postupovat:

1. Pomocí originálního nabíjecího kabelu připojte Kindle ke zdroji napájení.

2. Na celých 40 sekund stiskněte a podržte tlačítko napájení. Podržte jej po celou dobu a ujistěte se, že. 3. Chcete-li Kindle zapnout, stiskněte jednou tlačítko napájení, pusťte jej a poté jej stiskněte ještě jednou rychle.

Váš Kindle Paperwhite by se měl restartovat, pokud provedete tvrdý reset, i když předtím nefungoval. Pokud se po pokusu o tento postup přístroj stále nechce zapnout, možná se budete muset obrátit na zákaznickou péči společnosti Amazon.

Jak resetovat nereagující Kindle?

Pro resetování nereagujícího Kindle je třeba provést tyto kroky:

1. Najděte tlačítko napájení Kindle. Často se nachází na zadní nebo spodní hraně zařízení. 2. Na 40 sekund stiskněte a podržte tlačítko napájení. Abyste si byli jisti, že ho podržíte po celou dobu, možná si budete muset nastavit časovač nebo počítat v mozku.

3. Po 40 sekundách tlačítko napájení uvolněte. Po krátké době prázdné obrazovky by se mělo zobrazit logo Kindle. 4. Vydržte, dokud se váš Kindle nerestartuje. To může chvíli trvat. 5. Kindle by měl po obnovení reagovat a být připraven k použití.

Pokud váš Kindle po pokusu o reset stále nereaguje, zkuste jej před dalším pokusem o reset alespoň 30 minut nabíjet. Pokud problém přetrvává, může být nutné kontaktovat zákaznický servis Amazon pro další pomoc.

Proč můj Kindle Paperwhite nereaguje?

Váš Kindle Paperwhite nemusí reagovat z několika důvodů. Mezi běžné příčiny patří problémy s hardwarem, slabá baterie, zamrzlá obrazovka a problémy se softwarem. Doporučujeme vyzkoušet následující postupy řešení problémů: Restartování Kindle je tak jednoduché, že podržíte tlačítko napájení po dobu 7 až 10 sekund, dokud obrazovka nezhasne. Pro restartování stiskněte tlačítko napájení ještě jednou. Nabijte Kindle:

2. Pomocí USB kabelu připojte zařízení ke zdroji napájení a nechte jej nabíjet alespoň 30 minut. Nízká výdrž baterie může občas způsobit, že zařízení nebude reagovat. 3. Resetujte svůj Kindle: Pokud je přímý restart neúspěšný, zkuste provést měkký reset. Gadget je třeba restartovat posunutím a podržením tlačítka napájení po dobu 40 sekund nebo dokud obrazovka nezhasne. 4. Zkontrolujte, zda váš Kindle Paperwhite používá nejnovější verzi softwaru tím, že zkontrolujete aktualizace softwaru. Za tímto účelem přejděte do Menu > Settings > Device Options > Software Updates a zvolte „Check for Updates“. Odstraňte všechny kryty nebo pouzdra, které možná používáte, a poté je zkuste znovu nainstalovat, abyste zjistili, zda to pomůže. Tyto doplňky mohou občas bránit funkčnosti zařízení.

Pokud žádný z těchto kroků problém neodstraní a váš Kindle Paperwhite stále nereaguje, doporučujeme kontaktovat zákaznickou péči Amazonu, kde vám poradí, nebo jako poslední možnost uvažujte o obnovení továrního nastavení zařízení.