Jak resetovat Fitbit. Komplexní průvodce obnovením fitness trackeru

How do I reset my Fitbit?
Process. So after you tap it it will enter the restarting or rebooting. And then you should see that fitbit logo come up on your screen. And then shortly the clock face should come back on.
Další informace najdete na m.youtube.com

Díky řadě nositelných gadgetů, které sledují vaše aktivity, monitorují srdeční tep a nabízejí užitečné informace o vašem zdraví a kondici, se Fitbit stal oblíbenou volbou pro milovníky fitness. Je však možné, že budete muset svůj Fitbit někdy resetovat, a to z různých důvodů, například při odstraňování problémů nebo při přípravě pro nového uživatele. V tomto článku vám poskytneme důkladný návod, jak resetovat několik modelů zařízení Fitbit, přičemž se budeme zabývat hodinkami, Fitbit One a zvládáním zamrzlých zařízení. Nastavení hodinek Fitbit do továrního nastavení: Při resetování hodinek Fitbit, například Fitbit Versa nebo Fitbit Ionic, je třeba postupovat podle níže uvedených postupů: Přejeďte z horní části obrazovky dolů a klepnutím na symbol ozubeného kola na hodinkách Fitbit přejděte do nabídky nastavení. 2. Posunutím dolů a klepnutím na možnost „About“ (O hodinkách) vyhledejte tuto možnost. 3. Vyhledejte možnost „Factory Reset“ a vyberte ji. 4. Pro potvrzení obnovení továrního nastavení budete vyzváni k zadání kódu PIN nebo přístupového kódu. Pro dokončení postupu se držte pokynů na obrazovce. Resetování zařízení Fitbit One probíhá následovně: Zde je uveden postup, jak provést tvrdý reset, pokud máte zařízení Fitbit One: Připojte nabíjecí kabel k zařízení Fitbit One:

1. Připojte nabíjecí kabel k zařízení Fitbit One. 2. Stiskněte tlačítko trackeru na 10 až 12 sekund nebo dokud se obrazovka nevypne a gadget nezavibruje. 3. Uvolněte tlačítko a poté odpojte nabíjecí kabel zařízení Fitbit One.

4. Po krátké prodlevě nabíjecí kabel znovu připojte. Doporučujeme restartovat a provést obnovení továrního nastavení zařízení Fitbit One.

Umístění tlačítka pro reset zařízení Fitbit:

V závislosti na modelu zařízení Fitbit, který vlastníte, se umístění tlačítka pro resetování může měnit. Obvykle jej najdete na boku nebo na zadní straně zařízení. Najděte malou dírku nebo tlačítko s nápisem „Resetovat“. Podrobné pokyny pro váš konkrétní model naleznete v uživatelské příručce nebo na stránce podpory Fitbit, pokud jej nemůžete najít. Jak resetovat zamrzlé zařízení Fitbit: Pokud zařízení Fitbit přestane reagovat nebo zamrzne, můžete ho zkusit resetovat podle následujících pokynů: 1. Připojte zařízení Fitbit k nabíjecímu kabelu. Podržte tlačítko na zařízení stisknuté po dobu přibližně 15 sekund nebo dokud neuslyšíte vibrace nebo neuvidíte logo Fitbit. 3. Pusťte tlačítko a poté odpojte nabíjecí kabel zařízení Fitbit. 4. Zařízení Fitbit by se mělo restartovat a znovu začít správně fungovat.

Souhrnně řečeno, resetování zařízení Fitbit může pomoci vyřešit řadu potíží nebo jej připravit pro nového uživatele. Pokyny uvedené v tomto příspěvku by vám měly pomoci bez ohledu na to, zda máte zamrzlé zařízení, hodinky Fitbit, Fitbit One nebo obojí. Pokud narazíte na nějaké problémy, nezapomeňte se podívat do uživatelské příručky nebo na webové stránky podpory Fitbit, kde najdete pokyny pro konkrétní model a rady pro řešení problémů.

FAQ
Jak provést tvrdý reset hodinek Fitbit 2?

Při tvrdém resetu zařízení Fitbit 2 postupujte podle následujících kroků:

1. Připojte k zařízení Fitbit 2 nabíjecí kabel.

2. Přibližně na 15 sekund stiskněte a podržte boční tlačítko Fitbit. 3. Uvolněte zařízení Fitbit z nabíjecího drátu a zároveň držte tlačítko stisknuté. 4. Pokračujte v přidržování tlačítka po dobu dalších 10 sekund, dokud se na obrazovce neobjeví logo Fitbit. 5. Po chvíli čekání na dokončení procedury resetování uvolněte tlačítko.

Vaše zařízení Fitbit 2 by se po tvrdém resetu mělo vrátit do továrního nastavení. Nezapomeňte jej resetovat pomocí aplikace Fitbit v chytrém telefonu.

Mohu provést tvrdý reset zařízení Fitbit?

Ano, zařízení Fitbit můžete resetovat natvrdo. Váš Fitbit lze vrátit do továrního nastavení nebo vám tvrdý reset pomůže vyřešit některé problémy. Zde je uveden postup, jak na to: 1. Připojte zařízení Fitbit k nabíjecímu kabelu.

2. Zhruba na 15 sekund stiskněte a podržte tlačítko na zařízení Fitbit. 3. Odpojte zařízení Fitbit od nabíjecího kabelu a zároveň udržujte stisknuté tlačítko. Podržte tlačítko stisknuté po dobu dalších 10 sekund.

4. 5. Po vyčkání na obnovení nabíjení zařízení Fitbit uvolněte tlačítko.

Upozorňujeme, že v závislosti na modelu vašeho zařízení Fitbit se kroky pro provedení tvrdého resetu mohou poněkud lišit. Je rozumné podívat se do oficiální příručky podpory Fitbit nebo na jejich webové stránky, kde najdete další informace vztahující se k vašemu konkrétnímu modelu.

Jak resetovat zamrzlé zařízení Fitbit?

Chcete-li restartovat zamrzlé zařízení Fitbit, proveďte následující kroky: 1. Připojte zařízení Fitbit k nabíjecímu kabelu. 2. Najděte na nabíjecím kabelu tlačítko a přibližně na 15 sekund jej stiskněte a podržte. 3. Tlačítko pusťte. 4. Odpojte nabíjecí kabel zařízení Fitbit. 5. Zařízení Fitbit by se nyní mělo resetovat a normálně zapnout.

Pokud výše uvedené pokyny nepomohou, můžete se pokusit o „tvrdý reset“ provedením následujících dalších kroků: 1. Připojte zařízení Fitbit k nabíjecímu kabelu.

2. Zhruba na 15 sekund stiskněte a podržte tlačítko na zařízení Fitbit. 3. Při zachování tlaku na tlačítko vytáhněte nabíjecí drát Fitbit. Podržte tlačítko stisknuté po dobu dalších 15 sekund.

4. 5. Pusťte tlačítko. 6. Zařízení Fitbit by se nyní mělo resetovat a normálně zapnout.

Pokud problém přetrvává a váš Fitbit je stále zamrzlý, může být vhodnější kontaktovat zákaznickou péči Fitbit.

Kde se na zařízení Fitbit nachází tlačítko pro restart?

Umístění tlačítka pro restart zařízení Fitbit se může v závislosti na modelu měnit. Tlačítko restartu se obvykle nachází na zadní straně zařízení. Obvykle se vedle nabíjecího konektoru nachází malé tlačítko. Pomocí malého špendlíku nebo kancelářské sponky stiskněte a podržte tlačítko po dobu 10 až 15 sekund, dokud se obrazovka nevypne a poté se znovu nezapne, čímž zařízení resetujete. Je však zásadní mít na paměti, že ne všechny modely Fitbit jsou vybaveny dotykovým tlačítkem pro restart. U takových modelů můžete zařízení restartovat podle pokynů v aplikaci Fitbit nebo na oficiálních webových stránkách Fitbit, kde najdete pokyny přizpůsobené vašemu konkrétnímu zařízení.