Jak provést automatický výpočet v aplikaci Excel. Komplexní průvodce

Microsoft Excel má užitečný nástroj Autofit, který umožňuje automaticky měnit šířku nebo výšku buněk tak, aby se do nich vešel obsah. S pomocí této funkce budou všechna vaše data jasně viditelná a srozumitelná bez nutnosti jakýchkoli úprav. V tomto článku se budeme zabývat použitím dynamického automatického přizpůsobení, změnou velikosti všech buněk a nalezením příkazu Automatické přizpůsobení v aplikaci Excel.

1. Jak v aplikaci Excel provést automatické úpravy?

Chcete-li, aby aplikace Excel automaticky přizpůsobila šířku sloupce, stačí dodržet následující postupy:

V prvním kroku vyberte sloupec nebo rozsah sloupců, které chcete automaticky upravit. Krok 2: V kontextové nabídce vyberte možnost „Šířka sloupce“ kliknutím pravým tlačítkem myši na vybraný sloupec (sloupce). Krok 3: Aplikace Excel automaticky změní šířku sloupců tak, aby odpovídala informacím.

Stejný postup platí i pro automatické přizpůsobení výšky řádku:

V prvním kroku vyberte řádek nebo rozsah řádků, které chcete automaticky přizpůsobit. Krok 2: Kliknutím pravým tlačítkem myši na vybraný řádek nebo řádky vyberte z kontextové nabídky možnost „Výška řádku“. Krok 3: Aby se informace v řádku přizpůsobily, Excel automaticky změní výšku řádku.

2. Jak použít funkci dynamického automatického přizpůsobení aplikace Excel? Excel dokáže automaticky přizpůsobit šířku sloupce nebo výšku řádku, kdykoli se změní obsah, díky funkci dynamického automatického přizpůsobení. Pro povolení dynamického automatického přizpůsobení pro sloupec nebo řádek dodržujte následující postupy:

Krok 1: Vyberte sloupec (sloupce) nebo řádek (řádky), na které se má dynamický autofit použít.

Krok 2: Po kliknutí pravým tlačítkem myši na vybraný sloupec (sloupce) nebo řádek (řádky) vyberte z kontextové nabídky možnost „Formátovat buňky“.

Krok 3: V dialogovém okně Formátovat buňky vyberte kartu „Zarovnání“.

Krok 4: V oblasti Řízení textu vyberte možnost „Obtékat text“.

Krok 5: Chcete-li provést změny, klikněte na tlačítko „OK“.

Excel nyní automaticky aktualizuje šířku nebo výšku, kdykoli se změní obsah ve zvoleném sloupci (sloupcích) nebo řádku (řádcích) tak, aby byl zobrazen správně.

3. Jak v aplikaci Excel změním velikost každé buňky?

Pomocí níže uvedených kroků lze změnit velikost každé buňky v tabulce aplikace Excel tak, aby odpovídala jejímu obsahu:

Krok 1: Klepnutím na čtvercové tlačítko v levém horním rohu listu (nad řádkem 1 a vlevo od sloupce A) vyberte celý list.

Krok 2: V kontextové nabídce vyberte možnost „Formátovat buňky“ kliknutím pravým tlačítkem myši na libovolnou vybranou buňku. Krok 3: V dialogovém okně Formátovat buňky vyberte kartu „Zarovnání“.

Krok 4: V oblasti Řízení textu vyberte možnost „Obtékat text“.

Krok 5: Chcete-li provést změny, klikněte na tlačítko „OK“.

Šířku a výšku všech buněk pracovního listu nyní Excel automaticky přizpůsobí obsahu každé z nich. Kde se nachází příkaz AutoFit?

4.

Na pásu karet aplikace Excel na kartě „Domů“ ve skupině „Buňky“ najdete příkaz AutoFit. Chcete-li příkaz použít, postupujte podle následujících kroků:

Krok 2: Na kartě „Domů“ vyberte ve skupině „Buňky“ tlačítko „Formátovat“. Krok 1: Vyberte sloupec (sloupce) nebo řádek (řádky), které chcete automaticky upravit.

Krok 3: V závislosti na svých potřebách vyberte z rozevíracího seznamu možnost „Automaticky upravit šířku sloupce“ nebo „Automaticky upravit výšku řádku“. Excel automaticky změní šířku nebo výšku vybraného sloupce (sloupců) nebo řádku (řádků) tak, aby se přizpůsobil datům v nich obsaženým.

Závěrem lze říci, že funkce automatického přizpůsobení aplikace Excel je silným nástrojem, který umožňuje automaticky měnit šířku nebo výšku buněk tak, aby odpovídala jejich obsahu. Aplikace Excel vám poskytuje nástroje, které potřebujete k provedení těchto úkolů, ať už chcete zapnout dynamické automatické úpravy, automaticky upravit jeden sloupec nebo celý pracovní list. Využitím těchto možností můžete zajistit, že vaše data budou zobrazena srozumitelně a strukturovaně, což vám ušetří čas a pracné ruční úpravy.

FAQ
Jak používáte příkaz AutoFit?

Příkaz AutoFit se v aplikaci Excel používá k automatické změně šířky nebo výšky sloupce nebo řádku tak, aby odpovídal jeho obsahu. Chcete-li použít příkaz AutoFit, proveďte následující akce: 1. Vyberte sloupec (sloupce) nebo řádek (řádky), které je třeba změnit.

2. Vyhledejte skupinu Buňky na kartě Domů na pásu karet aplikace Excel. 3. Ve skupině Buňky vyberte rozevírací pole Formát. 4. V závislosti na svých potřebách vyberte z rozevíracího seznamu možnost Automatické přizpůsobení šířky sloupce nebo Automatické přizpůsobení výšky řádku.

Vybraný sloupec (sloupce) nebo řádek (řádky) pak Excel automaticky změní velikost tak, aby se do nich vešla data. Když máte hodně dat a chcete mít jistotu, že jsou zcela přístupná, aniž byste museli ručně upravovat velikosti sloupců nebo řádků, může to být docela užitečné.

Co je to automatické přizpůsobení rozsahu v aplikaci Excel?

Schopnost automaticky měnit šířku nebo výšku sloupce nebo řádku tak, aby se do něj vešly informace, se v aplikaci Excel nazývá „rozsah automatického přizpůsobení“. Nástroj Autofit aplikace Excel dynamicky změní velikost sloupce nebo řádku na základě velikosti obsahu, aby bylo zajištěno, že vše bude zobrazitelné a správně prezentované. Při práci s obrovským množstvím dat nebo v případě, že obsah buňky přesahuje obvyklou šířku sloupce nebo řádku, to může být docela užitečné.

Jak se v aplikaci Excel vejdou všechny sloupce na jednu stránku?

K umístění všech sloupců na jednu stránku lze použít nástroj „Automatické přizpůsobení“ aplikace Excel. Zde je uveden postup, jak na to: Otevřete tabulku Excelu v kroku 1. 2. Chcete-li vybrat celý list, klikněte na malý trojúhelník na průsečíku řádků a sloupců v levém horním rohu. 3. Alternativně můžete vybrat všechny buňky stisknutím klávesové zkratky „Ctrl + A“ na klávesnici. Vyhledejte skupinu „Buňky“ na kartě Domů v nabídce aplikace Excel. 5. Najeďte myší na skupinu „Buňky“ a vyberte rozevírací šipku „Formátovat“.

6. Ze seznamu možností vyberte možnost „Automaticky přizpůsobit šířku sloupce“. Aplikace Excel automaticky změní šířku každého sloupce tak, aby se do něj vešla data, a zajistí tak zobrazení všech sloupců na jedné stránce.