Jak připojit tiskárnu k síti. Tipy a techniky pro řešení problémů

Jak připojit tiskárnu k bezdrátové síti?
Pomocí Průvodce instalací bezdrátové sítě z ovládacího panelu tiskárny připojte tiskárnu k síti Wi-Fi.

  1. Umístěte tiskárnu do blízkosti směrovače Wi-Fi.
  2. Otevřete nabídku nastavení, síť nebo bezdrátové připojení a vyberte Průvodce instalací bezdrátové sítě.
  3. Vyberte název sítě a poté zadejte heslo pro dokončení připojení.

Cached

Další informace najdete na support.hp.com

Může být praktické a efektivní sdílet tiskové prostředky mezi několika zařízeními nastavením tiskárny v síti. Vytvoření pevného vztahu však může být občas obtížné. V tomto příspěvku se podíváme na to, jak připojit tiskárnu k síti, a vypořádáme se s některými typickými problémy, které mohou nastat. Proč nemohu přistupovat ke své síťové tiskárně? Neschopnost připojit se k tiskárně připojené k síti může mít řadu příčin. Zpočátku se ujistěte, že je tiskárna připojena ke stejné síti jako všechna ostatní zařízení, která chcete připojit. Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k síti prostřednictvím sítě Ethernet nebo Wi-Fi a zda je zapnutá a správně funguje. Kromě toho je velmi důležité ověřit, zda jsou v zařízeních, ze kterých hodláte tisknout, nahrány ovladače tiskárny. Nakonec prověřte nastavení brány firewall nebo antivirového programu v zařízeních, zda také nebrání komunikaci s tiskárnou.

Kde najdu IP adresu tiskárny? Abyste mohli tiskárnu připojit k síti, musíte znát její IP adresu. Tuto informaci lze zjistit několika způsoby. Jednou z metod je použít ovládací panel tiskárny a dostat se přímo do nabídky nastavení. IP adresa by měla být uvedena v položce nabídky „Síť“ nebo „Bezdrátové připojení“, kterou můžete najít. Alternativně můžete pomocí tiskárny vytisknout konfigurační nebo stavovou stránku sítě, na které bude uvedena i IP adresa. Pokud není k dispozici ani jedna z těchto možností, můžete získat seznam připojených zařízení a příslušných IP adres nahlédnutím do nastavení správy směrovače.

Jak mohu získat IP adresu, aby fungovala s bezdrátovou tiskárnou? Připojení tiskárny k zařízením je poměrně jednoduché, jakmile zjistíte její IP adresu. Otevřete nabídku nastavení tiskárny v počítači nebo mobilním zařízení a vyberte možnost „Přidat tiskárnu“ nebo srovnatelnou volbu. Bude třeba zadat IP adresu tiskárny. Po jejím zadání se zařízení připojí k tiskárně a umožní bezdrátový tisk. Pokud v zařízení ještě nejsou ovladače tiskárny, může být občas nutné je nainstalovat. Tyto ovladače lze obvykle získat na webových stránkách výrobce tiskárny. Proč nelze rozpoznat moji tiskárnu?

Příčin, proč vaše tiskárna není rozpoznána zařízeními v síti, může být několik. Nejprve se ujistěte, že je tiskárna zapnutá a správně připojená k síti. Zkontrolujte, zda jsou síťová nastavení tiskárny správně nakonfigurována. Dále zkontrolujte, zda nedošlo k problémům s připojením a zda jsou všechna vaše zařízení připojena ke stejné síti. Někdy oprava problémů s detekcí vyžaduje restartování tiskárny i připojených zařízení. Pokud problém nezmizí, zvažte aktualizaci firmwaru tiskárny nebo se obraťte na pomoc výrobce tiskárny.

Závěrem lze říci, že nastavení připojení v zařízeních, ujištění se, že je tiskárna připojena k síti, a získání IP adresy tiskárny jsou nezbytné kroky při připojování tiskárny k síti. Kontrola síťového připojení, instalace ovladačů tiskárny a aktualizace firmwaru jsou příklady postupů řešení problémů. Tyto pokyny vám pomohou efektivně připojit tiskárnu k síti a využít výhod bezdrátového tisku díky řešení častých problémů.

FAQ
Má tiskárna vlastní IP adresu?

Ano, tiskárna má obvykle jedinečnou IP adresu. Pomocí této IP adresy může být tiskárna umístěna v síti a může být dosažena jinými zařízeními.

Je moje IP adresa IPv4?

Ne, vaše jedinečná IP adresa není v protokolu IPv4. IPv4 označuje čtvrtou verzi internetového protokolu, která se používá k poskytování individuálních adres zařízením v síti. Adresa IP vašeho zařízení je jedinečná číselná identifikace, která je mu přidělena v síti a umožňuje komunikaci s ostatními zařízeními.

Jak zjistím adresu IP tiskárny?

K určení IP adresy tiskárny můžete použít následující kroky: Pro začátek se ujistěte, že zařízení, které používáte ke zjištění IP adresy, je ve stejné síti jako tiskárna. V počítači otevřete Ovládací panely a přejděte do části „Zařízení a tiskárny“ nebo „Tiskárny a skenery“.

2. 3. V seznamu dostupných zařízení vyberte pravým tlačítkem myši svou tiskárnu. V kontextové nabídce vyberte možnost „Vlastnosti tiskárny“ nebo „Vlastnosti“.

4. 5. V okně vlastností tiskárny vyhledejte kartu „Porty“ nebo „Připojení“.

6. Klepnutím na kartu vyhledejte port, který tiskárna aktuálně používá. Obvykle je na ní napsán název modelu nebo IP adresa tiskárny. Po vyhledání portu se zobrazí IP adresa, která je k němu připojena.

7.

Ke zjištění IP adresy tiskárny lze také použít konfigurační stránku sítě nebo testovací stránku samotné tiskárny. Další pokyny naleznete v uživatelské příručce nebo na webových stránkách výrobce. Postup se může lišit v závislosti na modelu tiskárny.

Mějte na paměti, že v závislosti na používaném operačním systému se tyto postupy mohou mírně měnit.

Jak ručně přidám tiskárnu do sítě?

Pro ruční přidání tiskárny do sítě můžete provést následující akce: 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a připojená k síti. 2. Spusťte v počítači Ovládací panely. Toho dosáhnete výběrem tlačítka Start a zadáním „Ovládací panely“ do vyhledávacího pole. V Ovládacích panelech vyberte v závislosti na operačním systému položku „Zařízení a tiskárny“ nebo „Tiskárny a skenery“. 4. V nabídce vyberte možnost „Přidat tiskárnu“ nebo „Přidat tiskárnu a skener“. Tím se spustí vyhledávání dostupných tiskáren v síti. 5. Pokud je vaše tiskárna nalezena, vyberte ji ze seznamu a stiskněte tlačítko „Další“. Pokud tiskárnu nelze najít, vyberte možnost „The printer that I want is not listed“ (Tiskárna, kterou chci, není v seznamu). 6. V následujícím okně vyberte možnost „Přidat tiskárnu pomocí adresy TCP/IP nebo názvu hostitele“ a stiskněte tlačítko „Další“. 7. Zadejte IP adresu nebo název hostitele vaší tiskárny. Tyto informace naleznete na stránce konfigurace sítě, kterou vytisknete, nebo v konfiguračních nastaveních tiskárny. 8. Ze seznamu vyberte správný ovladač tiskárny, nebo pokud potřebujete nainstalovat speciální ovladač, klikněte místo toho na „Have Disk“. Nakonec klepněte na tlačítko „Další“. 9. Chcete-li dokončit postup instalace, dodržujte pokyny zobrazené na obrazovce. Po dokončení instalace by se tiskárna měla objevit v okně Tiskárny a skenery nebo Zařízení a tiskárny.

Tiskárnu můžete do sítě přidat ručně a začít ji používat k tiskovým úkonům podle následujících pokynů.