Jak připojit Roku Soundbar k televizoru. Průvodce krok za krokem

How do I connect my TCL soundbar to my Samsung TV?
Follow the steps below to connect your soundbar to the TV.

  1. Prepare an HDMI cable.
  2. Connect the cable to the TV's HDMI IN (ARC).
  3. Connect to the HDMI OUT (TV-ARC) port of the soundbar.
  4. Turn on the soundbar and set the Source to D.IN.
  5. The TV sound will be played through your soundbar.
Další informace najdete na www.samsung.com

Roku Soundbar je oblíbenou možností, jak zvýšit kvalitu zvuku televizoru. Má vestavěné možnosti streamování a vynikající kvalitu zvuku. Tento příspěvek vás provede procesem připojení Roku Soundbar k televizoru, pokud si nejste jisti, jak na to. Funguje Roku Soundbar s jakýmkoli televizorem?

Většina současných televizorů je se zařízením Roku Soundbar kompatibilní, ano. Ujistěte se, že váš televizor má vstupní port HDMI, protože se k němu připojuje pomocí kabelu HDMI. Pro bezchybný přenos zvuku mezi televizorem a soundbarem by váš televizor měl mít také HDMI ARC (Audio Return Channel) nebo eARC (Enhanced Audio Return Channel).

Jak připojit soundbar k televizoru

1. Ujistěte se, že jsou soundbar Roku a televizor vypnuté.

2. Vyhledejte port HDMI ARC nebo eARC televizoru. Na štítku je často uvedeno „ARC“ nebo „HDMI (ARC)“.

3. Připojte druhý konec kabelu HDMI k portu HDMI na zařízení Roku Soundbar a ke konektoru HDMI ARC nebo eARC na televizoru. 4. Zapněte zařízení Roku Soundbar a televizor.

5. Přejděte k možnostem zvuku v nabídce nastavení televizoru. Vyhledejte tlačítko pro povolení eARC nebo HDMI ARC. Aktivací tohoto nastavení povolíte přenos zvuku přes připojení HDMI z televizoru do soundbaru.

6. Po zapnutí funkce HDMI ARC nebo eARC bude možná nutné upravit nastavení zvuku na televizoru i soundbaru, aby se zlepšila kvalita zvuku a zvuk z televizoru byl slyšet přes Roku Soundbar. Jak připojit televizor Samsung k Roku Streambar

Způsoby připojení Roku Streambar k televizoru Samsung jsou téměř stejné jako ty popsané výše. Možnosti nabídky televizoru Samsung se však mohou mírně lišit. Musíte postupovat následovně:

1. Vypněte zařízení Roku Streambar a televizor Samsung.

2. Připojte druhý konec kabelu HDMI k portu HDMI zařízení Roku Streambar a ke konektoru HDMI ARC nebo eARC na televizoru Samsung.

3. Zapněte zařízení Roku Streambar a televizor Samsung.

4. Přejděte do nastavení zvuku v nabídce nastavení televizoru Samsung. Najděte tlačítko HDMI ARC nebo eARC enable a vyberte jej.

5. Chcete-li zlepšit zvukový výstup, upravte nastavení zvuku na televizoru Samsung i zařízení Roku Streambar.

Aktivace zařízení Roku Soundbar

Abyste mohli streamovat obsah a využívat jeho funkce, musíte zařízení Roku Soundbar po připojení k televizoru nejprve zapnout. Postup používání zařízení Roku Soundbar je následující:

1. Zapněte zařízení Roku Soundbar a televizor.

2. Chcete-li dokončit počáteční nastavení zařízení Roku Soundbar, řiďte se pokyny na obrazovce televizoru.

3. Vytvořte si účet Roku, pokud jej ještě nemáte, nebo se přihlaste ke stávajícímu účtu.

4. Po dokončení nastavení a přihlášení bude váš Roku Soundbar aktivní a připravený k použití.

Závěrem lze říci, že nastavení zařízení Roku Soundbar pro připojení k televizoru je jednoduché. Ujistěte se, že váš televizor má port HDMI ARC nebo eARC, připojte soundbar k televizoru kabelem HDMI, zapněte HDMI ARC nebo eARC v nastavení zvuku televizoru a upravte nastavení pro dosažení nejlepšího zvuku. Po dokončení procesu připojení nezapomeňte zapnout zařízení Roku Soundbar. Využijte svůj Roku Soundbar a užívejte si streamování a vylepšený zvuk!

FAQ
Jak dosáhnu toho, aby televizor rozpoznal můj soundbar?

K tomu, aby televizor rozpoznal váš soundbar, můžete použít následující postupy: 1. Zkontrolujte připojení: Zkontrolujte, zda jsou televizor a soundbar bezpečně připojeny. Soundbar by měl být připojen k příslušnému portu televizoru pomocí kabelu HDMI nebo optického kabelu. Zapněte obě zařízení:

2. Před zapnutím se ujistěte, že jsou soundbar i televizor zapnuté. 3. Použijte nastavení televizoru: Pomocí dálkového ovladače přejděte do nabídky nastavení televizoru. Možnost nastavení zvuku nebo zvuku byste měli snadno najít. 4. Vyberte zvukový výstup: V nabídce nastavení zvuku vyhledejte možnost výběru zvukového výstupu. Ten může být označován jako „reproduktor“ nebo „zvukový výstup“.

5. Jako výstup vyberte zvukový panel: Jako výstupní zvukové zařízení zvolte soundbar. Pokud je na výběr více možností, vyberte port HDMI nebo optický port, ke kterému je soundbar připojen.

6. Zkontrolujte připojení: Po výběru soundbaru přehrajte na televizoru nějaký zvukový nebo obrazový obsah, abyste se ujistili, že zvuk vychází ze soundbaru. Kromě toho můžete změnit hlasitost, abyste se ujistili, že ji soundbar skutečně ovládá.

Podle těchto pokynů byste měli být schopni přimět televizor k rozpoznání soundbaru a vychutnat si lepší kvalitu zvuku při sledování oblíbených televizních pořadů nebo filmů.

Jak připojím svůj Roku k televizoru?

Podle těchto pokynů propojte svůj Roku s televizorem: 1. Připojte zařízení Roku ke konektoru HDMI televizoru. Použijte kabel HDMI, který je vhodný jak pro váš televizor, tak pro zařízení Roku. 2. Připojte zařízení Roku ke zdroji napájení tak, že do něj zasunete napájecí adaptér. Ujistěte se, že je přístroj Roku zapnutý. 3. Zapněte televizor a pomocí ovládání televizoru vyhledejte správný vstup HDMI. Na televizoru by se měla zobrazit obrazovka nastavení Roku. 4. Vložte baterie do dálkového ovladače Roku a připojte jej k přehrávači Roku. Pro dokončení párování se řiďte pokyny na obrazovce. Na stránce nastavení Roku vyberte zvolený jazyk.

5. V kroku 6 připojte zařízení Roku k internetu. V závislosti na uspořádání můžete zvolit kabelové nebo bezdrátové připojení. Chcete-li se připojit pomocí ethernetového kabelu nebo přihlašovacích údajů k síti Wi-Fi, postupujte podle pokynů na obrazovce. 7. Jakmile je zařízení Roku připojeno k internetu, automaticky stáhne nejnovější aktualizace softwaru. To může chvíli trvat.

8. Zařízení Roku se po aktualizaci softwaru restartuje. V případě potřeby zopakujte krok 3 a zvolte správný vstup HDMI na televizoru. 9. Na stránce nastavení zařízení Roku vyberte typ zobrazení, který odpovídá rozlišení vašeho televizoru. Pokud si nejste jisti, zvolte možnost automatické detekce.

10. Chcete-li se přihlásit ke svému účtu Roku nebo vytvořit nový účet, postupujte podle pokynů na obrazovce. Chcete-li zadat aktivační kód zobrazený na obrazovce televizoru, přejděte na webu roku.com/link v počítači nebo mobilním zařízení. 11. Jakmile bude zařízení Roku nastaveno, zobrazí se na televizoru zpráva o úspěšném nastavení. Nyní, když je rozhraní Roku k dispozici, můžete na televizoru začít sledovat preferované kanály a obsah.

Podrobné pokyny přizpůsobené vašemu modelu vždy naleznete v uživatelské příručce k zařízení Roku nebo na stránce podpory Roku.