Jak přidat rámeček ve Photoshopu CC 2017

Why is Photoshop taking so much RAM?
The greater the image resolution, the more memory and disk space Photoshop requires to display, process, and print an image. Depending on your final output, higher image resolution does not necessarily provide higher final image quality, but it can slow performance, use additional scratch disk space, and slow printing.
Další informace najdete na helpx.adobe.com

Přemýšleli jste někdy, jak ve Photoshopu CC 2017 použít rámeček na fotografie nebo objekty? Toho, aby vaše práce vynikla a zlepšila svůj estetický dojem, můžete dosáhnout přidáním rámečku. V tomto příspěvku najdete odpovědi na dotazy typu jak vytvořit rámeček a kde najít nástroj rámeček a také návod, jak přidat rámečky na objekty a obrázky v aplikaci Photoshop CC 2017.

Níže uvedené postupy popisují, jak přidat rámeček k objektu v aplikaci Photoshop CC 2017: Prvním krokem je otevření aplikace Photoshop CC 2017 a výběr obrázku nebo předmětu, na který chcete přidat rámeček. 2. Klikněte na objekt nebo vrstvu na panelu Vrstvy, na kterou chcete rámeček použít. 3. V horní nabídce vyberte položku „Layer“ (Vrstva) a poté „Layer Style“ (Styl vrstvy). Objeví se rozbalovací nabídka. 4. V dialogovém okně Styl vrstvy vyberte možnost „Tah“. Poté se zobrazí nabídka Stroke (Tah). 5. Upravte nastavení rámečku podle svých potřeb. Barvu rámečku vyberete klepnutím na vzorek barvy vedle slova „Barva“. Změnou hodnoty v parametru „Velikost“ můžete také změnit velikost rámečku. Vyzkoušejte různá nastavení, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. 6. Pokud jste s nastavením spokojeni, použijte rámeček na objekt nebo vrstvu kliknutím na tlačítko „OK“.

V aplikaci Photoshop CC 2017 je postup při aplikaci rámečku na obrázek mírně odlišný:

1. Spusťte aplikaci Photoshop CC 2017 a vyberte obrázek, který chcete ohraničit. 2. V horní nabídce vyberte položku „Obrázek“ a poté „Velikost plátna“. Zobrazí se dialogové okno. 3. V dialogovém okně Velikost plátna zadejte odpovídající šířku a výšku obrázku včetně rámečku. Ujistěte se, že jste zvolili požadované měrné jednotky (například pixely, palce atd.). 4. V rozevírací nabídce „Canvas Extension Color“ (Barva rozšíření plátna) určete barvu rámečku. 5. Chcete-li rámeček na obrázek použít, klepněte na tlačítko „OK“.

Níže uvedené pokyny lze použít k vytvoření rámečku v aplikaci Photoshop CC 2017: Prvním krokem je spuštění aplikace Photoshop CC 2017 a založení nového dokumentu výběrem položky „File“ (Soubor) v horní nabídce a následně „New“ (Nový). Po zadání příslušných rozměrů rámečku klikněte na tlačítko „OK“. 2. Na panelu Tools (Nástroje) v levé části obrazovky vyberte nástroj Rectangle Tool (Obdélník). Zobrazí se jako čtverec nebo obdélník. 3. Chcete-li na plátně vytvořit obdélníkový tvar, klikněte na něj a táhněte. Chcete-li vytvořit rámeček, změňte rozměry obdélníku a jeho umístění podle potřeby. 4. Upravte vzhled rámečku výběrem preferované barvy, velikosti tahu a dalších možností z nabídky v horní části obrazovky. 5. Až budete s rámečkem spokojeni, použijte jej na dokument kliknutím na tlačítko „OK“.

Dialogové okno Styl vrstvy v aplikaci Photoshop CC 2017 obsahuje nástroj rámeček. Pomocí těchto kroků k němu získáte přístup: Prvním krokem je otevření aplikace Photoshop CC 2017 a výběr obrázku nebo položky, na kterou chcete přidat rámeček. 2. 3. Klikněte na objekt nebo vrstvu na panelu Vrstvy, na kterou chcete použít rámeček. 3. V horní nabídce vyberte položku „Layer“ (Vrstva) a poté „Layer Style“ (Styl vrstvy). Objeví se rozbalovací nabídka. 4. Nástroj pro ohraničení najdete v dialogovém okně Styl vrstvy výběrem možnosti „Tah“. Tím se zobrazí volby Stroke (Tah), které vám umožní upravit parametry rámečku podle potřeby.

Závěrem lze říci, že nástroj rámeček ve Photoshopu CC 2017 představuje rychlý a snadný přístup ke zlepšení vzhledu vašich objektů a fotografií. Aplikace Photoshop CC 2017 nabízí nástroje a možnosti, které potřebujete k dosažení požadovaných výsledků, ať už chcete přidat rámeček k objektu, obrázku nebo vytvořit rámeček. Pomocí těchto jednoduchých technik můžete uvolnit svou představivost a vylepšit své návrhy.

FAQ
Jak ve Photoshopu povolím rámečky?

Pomocí těchto pokynů můžete ve Photoshopu zviditelnit okraje: Otevřete aplikaci Photoshop CC 2017.

1.

2. Otevřete obrázek, ke kterému má být přidán rámeček. 3. Na panelu nástrojů v levé části obrazovky zvolte „Nástroj obdélníkového rámečku“. 4. Pomocí tohoto nástroje vytvořte výběr kolem oblasti, kde má být rámeček. Velikost a tvar výběru lze podle potřeby měnit. 5. Po provedení výběru vyberte z nabídky „Edit“ (Úpravy) v horní části obrazovky položku „Stroke“ (Tah).

6. Nastavení rámečku můžete změnit v dialogovém okně „Stroke“. Velikost, barvu a umístění rámečku lze přizpůsobit. Navíc se můžete rozhodnout, zda má být rámeček vycentrován na výběr, mimo výběr nebo nemá být vycentrován ani jeden z nich. 7. Klepnutím na tlačítko „OK“ aplikujte rámeček na obrázek po nastavení požadovaných parametrů rámečku.

Ohraničení můžete ve Photoshopu CC 2017 povolit a upravit podle následujících kroků.

Jak ve Photoshopu vytvořím obdélníkový rámeček?

Pomocí aplikace Photoshop můžete vytvořit obdélníkový rámeček provedením následujících kroků: 1. Spusťte aplikaci Photoshop CC 2017 a vyberte obrázek, který chcete ohraničit. 2. Na panelu nástrojů na levé straně obrazovky vyberte nástroj „Obdélník“. K jeho znázornění se použije symbol obdélníku. 3. Chcete-li vytvořit obdélníkový tvar, klikněte na plátno obrázku a přetáhněte jej. Chcete-li při přetahování zachovat dokonalý čtvercový tvar, podržte stisknutou klávesu Shift. 4. Po vytvoření obdélníku vyberte vrstvu tvaru kliknutím pravým tlačítkem myši v panelu „Vrstvy“ na pravé straně obrazovky. 5. Chcete-li vstoupit do dialogového okna Styl vrstvy, vyberte z kontextové nabídky položku „Blending Options“ (Možnosti prolnutí). 6. V levé části dialogového okna Styl vrstvy vyberte možnost „Tah“. 7. Změňte nastavení tahu podle svých preferencí. Barvu, velikost, umístění a krytí tahu lze přizpůsobit. 8. Chcete-li použít tah a vytvořit ohraničení kolem obdélníkového tvaru, klikněte na tlačítko „OK“.

V aplikaci Photoshop CC 2017 byl nyní vytvořen rámeček obdélníku.