Jak přidat Hotmail do Macu. Průvodce krok za krokem

Jak přidat email do Macu?
V Mailu vyberte volbu Mail > Přidat účet, vyberte typ účtu a potom zadejte informace o účtu. U účtu musíte zaškrtnout políčko Pošta. Cached
Další informace najdete na support.apple.com

Jednou z nejpoužívanějších e-mailových služeb je Hotmail, který je nyní známý jako Outlook.com a používají ho miliony lidí na celém světě. Pokud používáte počítač Mac a zajímá vás, jak přidat službu Hotmail do počítače Mac, jste na správné stránce. V tomto článku vás provedeme nastavením účtu Hotmail v počítači Mac, seznámíme vás s případnými problémy a poskytneme vám další podrobnosti týkající se služby Hotmail v počítači Mac. * * Proč můj Mac nechce otevřít Hotmail?

Příčin nemožnosti přístupu k účtu Hotmail na počítači Mac může být celá řada. Častým problémem je použití neplatných přihlašovacích údajů. Zkontrolujte, zda používáte správnou e-mailovou adresu a heslo. Dále ověřte stabilitu a funkčnost svého internetového připojení. Přístup k účtu Hotmail může být občas znemožněn z důvodu přechodných problémů se serverem. Pokud problém přetrvává, zkuste restartovat počítač Mac nebo požádejte o další pomoc podporu služby Hotmail. Jaké kroky musím provést, abych mohl přidat účet Hotmail do svého počítače?

K přidání účtu Hotmail do počítače Mac použijte tyto jednoduché kroky: 1. Spusťte aplikaci Mail na počítači Mac. Můžete ji vyhledat ve složce Aplikace nebo pomocí funkce Spotlight provést vyhledávání „Mail“.

2. V nabídce aplikace Mail vyberte položku „Preferences“. 3. V okně Předvolby klikněte na kartu „Účty“. 4. Chcete-li vytvořit nový účet, klikněte na tlačítko „+“ v levém dolním rohu okna.

5. Proveďte výběr „Jiný poštovní účet“ a poté klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

6. Zadejte své přihlašovací údaje do služby Hotmail a klikněte na tlačítko „Přihlásit se“.

7. Vyberte aplikace (Pošta, Kontakty, Kalendáře atd.), které chcete propojit s účtem Hotmail, a klikněte na „Hotovo“.

Po úspěšném přidání účtu Hotmail do počítače Mac jej nyní můžete používat z aplikace Mail.

Jaký je název serveru Hotmail pro Mac Mail?

Při propojování účtu Hotmail s aplikací Mac Mail musíte zadat informace o serveru. Název serveru pro Hotmail v aplikaci Mac Mail je následující: imap-mail.outlook.com je server příchozí pošty, zatímco smtp-mail.outlook.com je server odchozí pošty.

Při nastavování účtu Hotmail v počítači Mac nezapomeňte použít tyto názvy serverů.

Služba Hotmail používá protokol IMAP nebo POP3?

Služba Hotmail, známá také jako Outlook.com, podporuje e-mailové protokoly POP3 (Post Office Protocol 3) i IMAP (Internet Message Access Protocol). Pro zlepšení synchronizace zařízení a umožnění bezproblémového přístupu k e-mailům z mnoha zařízení se doporučuje používat protokol IMAP. Vaše e-maily mohou být přístupné prostřednictvím protokolu IMAP a synchronizovány v mnoha zařízeních. Díky tomu budou veškeré změny provedené v jednom zařízení replikovány ve všech ostatních zařízeních připojených ke stejnému e-mailovému účtu.

Závěrem lze říci, že nastavení účtu Hotmail v počítači Mac je jednoduché. Podle výše uvedených kroků můžete účet Hotmail v počítači Mac rychle nastavit a začít používat program Mail pro přístup k e-mailům. Vždy překontrolujte přihlašovací údaje, ujistěte se, že je vaše internetové připojení silné, a používejte správné názvy serverů. IMAP nabízí také přehlednější práci s e-maily na mnoha zařízeních než POP3.

FAQ
Jak přidám svůj účet Hotmail do služby Apple?

Při přidávání účtu Hotmail do zařízení Apple s počítačem Mac se můžete držet následujících podrobných pokynů: 1. Spusťte program Mail na počítači Mac. 2. Klepněte na tlačítko > Přidat účet Hotmail. 3. Klepněte na tlačítko > Přidat účet Hotmail. Najdete ho ve složce Aplikace nebo ho můžete vyhledat pomocí Spotlight. 2. Klepněte na „Mail“ a poté na „Preferences“ (Předvolby) na panelu nabídky Mail. 3. Zobrazí se nové okno. Záložka „Účty“ se nachází v horní části. 4. Chcete-li přidat nový účet, klikněte na tlačítko „+“ v levém dolním rohu. Po výběru typu účtu „Exchange“ v kroku 5 klikněte na tlačítko „Continue“ (Pokračovat). 5. V okně „Přidat poštovní účet“ zadejte svou e-mailovou adresu Hotmail a popis účtu (například „Hotmail“). 7. Klikněte na tlačítko „Sign In“ (Přihlásit se) a zadejte heslo pro svou e-mailovou adresu Hotmail. Poté ještě jednou klikněte na tlačítko „Sign In“. Aplikace Mail se v osmém kroku pokusí automaticky nastavit nastavení účtu Hotmail. Pokud se to podaří, přejděte ihned ke kroku 10. Pokud ne, přejděte ke kroku 9. 9. Pokud se automatické nastavení nezdaří, budete vyzváni k poskytnutí dalších informací. Zadejte následující informace: V poli

je uvedena vaše e-mailová adresa Hotmail.

– Uživatelské jméno: Opět vaše e-mailová adresa Hotmail.

– Heslo: Heslo pro váš e-mail Hotmail.

Do pole serveru zadejte „outlook.office365.com“.

– Port: Ponechte výchozí nastavení (často 443).

Zde je vybrána možnost Použít SSL.

Pro ověření vyberte možnost „Heslo“.

10. Po zadání potřebných údajů klikněte na tlačítko „Set Up“. Nastavení účtu můžete zkontrolovat pomocí aplikace Mail.

11. V následujícím poli můžete vybrat aplikace (Pošta, Kontakty, Kalendáře atd.), které chcete používat s účtem Hotmail. Po provedení výběru klikněte na tlačítko „Hotovo“. Gratulujeme vám! Vaše zařízení Apple má nyní přístup k účtu Hotmail. Programy Mail, Kontakty a Kalendář v počítači Mac vám nyní umožňují přístup k e-mailům, kontaktům a kalendářům Hotmail.

Proč nemám přístup ke svému účtu Hotmail na počítači?

Je možné, že se do svého účtu Hotmail na počítači nedostanete z několika důvodů. Mezi možné příčiny patří např:

1. Neplatné přihlašovací údaje: Zkontrolujte, zda jsou e-mailová adresa a heslo vašeho účtu Hotmail zadány správně. Zkontrolujte, zda v nich nejsou chyby nebo překlepy.

2. Problémy s připojením k internetu: Zkontrolujte, zda je vaše internetové připojení stabilní. Pokud vaše internetové připojení nefunguje správně, nemusí se vám podařit přihlásit k účtu Hotmail.

3. Problémy s prohlížeči: Zkuste pro přihlášení k účtu Hotmail použít jiný webový prohlížeč. Někdy mohou specifické možnosti nebo doplňky prohlížeče ztížit přístup k e-mailovým účtům.

4. Pozastavení účtu nebo problémy se zabezpečením: Společnost Microsoft může dočasně pozastavit váš účet nebo podniknout jiné bezpečnostní kroky, pokud jste porušili některou z podmínek služby Hotmail nebo pokud byl váš účet napaden. Chcete-li za těchto okolností problém odstranit, budete se možná muset obrátit na pracovníky podpory služby Hotmail.

5. Zastaralý software nebo nekompatibilní nastavení: Zkontrolujte, zda je veškerý software ve vašem počítači, včetně operačního systému, webového prohlížeče a dalších programů, aktuální. Občas se může stát, že nebudete moci přistupovat k určitým webovým stránkám nebo službám kvůli zastaralému softwaru nebo nekompatibilnímu nastavení.

Pokud žádné z těchto doporučení problém nevyřeší, doporučujeme kontaktovat tým podpory služby Hotmail, který vám poskytne další pokyny.