Jak přenést aplikace z Androidu do Androidu

Jak přenést aplikace z Androidu na Android?
  1. Zapněte nové zařízení.
  2. Klepněte na Začít.
  3. Až budete vyzváni, zkontrolujte, zda jste připojeni k síti Wi-Fi.
  4. Zvolte, zda chcete zkopírovat aplikace a data ze starého zařízení. Doporučeno: Pokud chcete propojit zařízení pomocí kabelu, zkopírujte data podle pokynů na obrazovce. …
  5. Zkontrolujte své SMS, fotky a videa.
Další informace najdete na support.google.com

Chcete přenést aplikace pro Android při přechodu na nové zařízení? Pak máte štěstí! V tomto článku si povíme o různých způsobech přesunu aplikací mezi zařízeními se systémem Android. Máme pro vás možnosti, ať už chcete použít Bluetooth, služby Google, nebo specifický software, jako je Smart Switch. Podíváme se také na to, jak přenést aplikace do nového telefonu se systémem Android. Tak se do toho pusťte!

1. Bluetooth se používá k přenosu aplikací mezi zařízeními se systémem Android:

Bluetooth je snadný a přehledný způsob přenosu aplikací. Proveďte tyto úkony:

Krok 1: Otevřete „Nastavení“ na svém zastaralém telefonu se systémem Android a zapněte Bluetooth. V novém zařízení se systémem Android postup zopakujte.

Krok 2: Vyberte program, který chcete přenést, tak, že na starém zařízení přejdete do „Nastavení“ > „Aplikace“ nebo „Správce aplikací“.

Krok 3: Klikněte na „Sdílet“ nebo „Odeslat“ a jako způsob sdílení vyberte Bluetooth.

Krok 4: Ze seznamu kompatibilních zařízení Bluetooth vyberte své nové zařízení se systémem Android.

Krok 5: Přijměte příchozí požadavek na přenos aplikace v novém zařízení.

Krok 6: Po dokončení přenosu bude aplikace nainstalována do nového zařízení se systémem Android.

2. Pomocí služby Google můžete přenášet aplikace z jednoho zařízení se systémem Android do druhého: Google poskytuje jednoduchou metodu pro přesun aplikací mezi zařízeními se systémem Android. Zde je uveden postup, jak na to:

Krok 1: Ujistěte se, že je váš účet Google ve starém telefonu se systémem Android přihlášen.

Krok 2: Přihlaste se pomocí stejného účtu Google v novém zařízení se systémem Android.

Krok 3: V novém zařízení otevřete obchod Google Play a vyberte ikonu třířádkového menu.

Čtvrtým krokem je výběr položky „Moje aplikace a hry“ a následný přechod na stránku „Knihovna“.

Krok 5: Zde si můžete prohlédnout seznam všech aplikací spojených s vaším účtem Google. V novém zařízení klepněte na aplikaci, kterou chcete nainstalovat.

Krok 6: Klepněte na tlačítko „Instalovat“ vedle aplikace a vaše nové zařízení Android ji stáhne a nainstaluje.

3. Mohu přenášet aplikace pomocí funkce Smart Switch?

Ano, aplikace Samsung Smart Switch je silný nástroj, který umožňuje přesouvat aplikace a další data mezi zařízeními Samsung. Chcete-li využít aplikaci Smart Switch, dodržujte následující kroky:

Krok 1: Stáhněte si aplikaci Smart Switch z obchodu Google Play do starého i nového zařízení Samsung.

Spusťte aplikaci na zastaralém zařízení v kroku 2 a vyberte možnost „Odeslat data“ nebo „Odeslat z tohoto zařízení“.

Krok 3: Ze seznamu možností vyberte „Apps“ a poté stiskněte „Send“.

Krok 4: Otevřete aplikaci Smart Switch v novém zařízení a vyberte možnost „Přijmout data“ nebo „Přijmout z tohoto zařízení“.

Krok 5: Vyberte zastaralé zařízení ze seznamu dostupných zařízení a stiskněte tlačítko „Přijmout“.

Krok 6: Po dokončení přenosu budou všechny vybrané aplikace nainstalovány do nového mobilního telefonu Samsung.

4. Pokyny pro obnovení aplikací do nového zařízení se systémem Android: Obnovení aplikací do nového telefonu se systémem Android je jednoduché, pokud jste si je již zálohovali pomocí zálohovací služby Google. Postup je následující:

Krok 1: Použijte stejný účet Google, který jste použili v předchozím telefonu se systémem Android pro přihlášení během počátečního nastavení nového telefonu. Postupujte podle pokynů na obrazovce až ke stránce „Kopírovat aplikace a data“ ve druhém kroku. Krok 3: Vyberte zálohu ze svého starého zařízení klepnutím na „Kopírovat data“ na obrazovce.

Krok 4: Vyberte aplikace, které chcete obnovit, a poté vyberte možnost „Obnovit“.

Krok 5: Před instalací všech vybraných aplikací do nového telefonu se systémem Android počkejte na dokončení procesu obnovení.

Závěrem lze říci, že existuje mnoho způsobů přenosu aplikací z jednoho smartphonu se systémem Android do druhého. Pro každého se najde řešení, ať už upřednostňujete Bluetooth, služby Google nebo aplikaci Smart Switch od společnosti Samsung. Obnovení aplikací do nového telefonu se systémem Android je navíc jednoduchý proces, pokud jste již aplikace zálohovali pomocí zálohovací služby Google. Držte se tedy zde uvedených pokynů a užijte si bezproblémový přenos aplikací!

FAQ
Jak sdílet aplikace mezi zařízeními se systémem Android?

Pomocí těchto kroků můžete vyměňovat aplikace mezi zařízeními se systémem Android: 1. Otevřete obchod Google Play ve smartphonu se systémem Android, ze kterého chcete aplikace přenést. 2. Klikněte na tři vodorovné čáry v levém horním rohu obrazovky, což je symbol nabídky. 3. V závislosti na zařízení vyberte v nabídce položku „Moje aplikace a hry“ nebo „Knihovna“. 4. Zde se zobrazí seznam všech aplikací, které máte v zařízení nahrány. Klepnutím na aplikaci ji vyberte. 5. Na stránce aplikace se nachází ikona sdílení (často reprezentovaná třemi tečkami spojenými čarami). Dotkněte se jí. V kroku 6 se vám zobrazí několik možností sdílení. Vyberte preferovaný způsob, například Bluetooth, e-mail nebo aplikace pro zasílání zpráv. 7. Po výběru metody sdílení přeneste aplikaci do druhého smartphonu se systémem Android podle pokynů na obrazovce. 8. Zkontrolujte, zda je přijímající zařízení se systémem Android nakonfigurováno tak, aby povolovalo instalace aplikací z neznámých zdrojů (pokud je to nutné). Toho dosáhnete zapnutím možnosti v části Nastavení > Zabezpečení > Neznámé zdroje. 9. Po přijetí souboru programu druhým zařízením se systémem Android otevřete aplikaci pro správu souborů a vyhledejte stažený soubor. Chcete-li zahájit postup instalace, klepněte na něj. 10. Chcete-li dokončit instalaci přeneseného softwaru do druhého smartphonu se systémem Android, dodržujte pokyny na obrazovce.

Upozorňujeme, že některé aplikace nemusí být možné přenést z důvodu licenčních omezení nebo problémů při práci s různými verzemi systému Android nebo zařízeními.