Jak používat kontrolu pravopisu v Dokumentech Google

Jak zjistit počet slov ve Wordu na mobilu?
Použití počtu slov

  1. Otevřete aplikaci Dokumenty Google .
  2. Otevřete dokument.
  3. Klepněte na ikonu možností .
  4. Klepněte na Počet slov, abyste zobrazili počet: Slov. Znaků Znaků bez mezer.
Další informace najdete na support.google.com

Robustní online textový procesor Dokumenty Google nabízí řadu možností, jak zlepšit proces psaní. Jednou z důležitých funkcí, které uživatelé často využívají, je kontrola pravopisu, která pomáhá zajistit, aby vaše dokumenty neobsahovaly pravopisné chyby. V tomto článku se dozvíte, jak nástroj pro kontrolu textu v Dokumentech Google používat, a zodpovíme některé důležité dotazy.

Pomocí těchto jednoduchých metod můžete spustit kontrolu slov v Dokumentech Google: V kroku 1 otevřete dokument v aplikaci Dokumenty Google. Pokud dokument ještě nemáte, můžete jej vytvořit kliknutím na tlačítko „+ Nový“ a výběrem možnosti „Dokumenty Google“. Po otevření dokumentu klikněte na kartu „Nástroje“ v navigačním panelu v horní části stránky. V rozevírací nabídce, která se zobrazí v kroku 3, vyberte možnost „Pravopis a gramatika“. Alternativně můžete ke kontrole pravopisu přistoupit přímo stisknutím kláves „Command + Option + X“ v počítači Mac nebo „Ctrl + Shift + F7“ v počítači se systémem Windows. 4. Na pravé straně obrazovky se zobrazí postranní panel s upozorněním na všechny pravopisné nebo gramatické chyby v rukopisu. Kolem každé chyby bude červené nebo modré podtržení spolu s radou, jak ji opravit. Pro opravu pravopisné chyby stačí kliknout pravým tlačítkem myši na podtržené slovo a ze seznamu možností vybrat příslušný pravopis.

5. Alternativně se můžete rozhodnout chybu ignorovat nebo přidat výraz do vlastního slovníku, abyste v budoucnu přestali dostávat upozornění na toto konkrétní slovo.

Nyní zodpovíme několik souvisejících dotazů týkajících se kontroly slov v Dokumentech Google: Proč nefunguje kontrola slov v Dokumentech Google? Existuje řada možných příčin, proč kontrola pravopisu v Dokumentech Google nefunguje. Abyste mohli využívat funkce Dokumentů Google, musíte nejprve zkontrolovat, zda máte funkční připojení k internetu. Dále zkontrolujte, zda je v nabídce „Nástroje“ > „Pravopis a gramatika“ vybrána možnost „Zobrazit návrhy pravopisu“, abyste zjistili, zda je funkce kontroly pravopisu aktivována. Výběrem správného jazyka v nabídce „Soubor“ > „Jazyk“ a kontrolou, zda je jazyk dokumentu vhodně nastaven, můžete dokončit. Prezentace Google Slides, prezentační nástroj společnosti Google, na rozdíl od Dokumentů Google postrádá vestavěnou funkci kontroly pravopisu.

2. Jak provést kontrolu slov v aplikaci Prezentace Google. Pokud však přenesete obsah z prezentací do dokumentu Dokumenty Google a poté budete postupovat podle výše uvedených pokynů, můžete kontrolu slov provést i tak.

3. Jaká je klávesová zkratka pro funkci kontroly pravopisu v Dokumentech Google?

Klávesové zkratky pro kontrolu pravopisu v Dokumentech Google jsou „Ctrl + Shift + F7“ pro Windows a „Command + Option + X“ pro Mac. Pomocí této zkratky můžete rychle přistupovat k funkci kontroly pravopisu namísto procházení nabídky. Jak se v aplikaci Dokumenty provádí kontrola psaní?

4. Ke kontrole pravopisu můžete použít výše zmíněný nástroj pro kontrolu pravopisu v Dokumentech Google. Dokumenty Google automaticky ověřují pravopis během psaní a v reálném čase upozorňují na případné chyby. Na podtržená slova pak můžete kliknout pravým tlačítkem myši a zobrazit návrhy a provést změny.

Závěrem lze říci, že Dokumenty Google poskytují praktickou a důvěryhodnou možnost kontroly pravopisu, která vám pomůže odhalit gramatické a pravopisné chyby ve vašich projektech. Podle pokynů uvedených v tomto článku můžete v Dokumentech Google rychle provést kontrolu slov a ujistit se, že vaše práce je bez chyb. Chcete-li urychlit proces úprav, nezapomeňte zapnout možnost kontroly pravopisu, použít dodané návrhy a využít klávesové zkratky.

FAQ
Jak ve Wordu zapnout kontrolu překlepů?

Chcete-li zapnout kontrolu pravopisu v aplikaci Microsoft Word, postupujte podle následujících kroků: V kroku 1 otevřete v počítači aplikaci Microsoft Word. 2. Vyberte kartu „Soubor“ v horní části obrazovky (viz obrázek 2). 3. V rozevírací nabídce vyberte položku „Možnosti“. 4. V levé nabídce dialogového okna Možnosti aplikace Word klikněte na položku „Proofing“. 5. Zkontrolujte, zda je v oblasti „Při opravě pravopisu a gramatiky ve Wordu“ zaškrtnuto políčko „Kontrolovat pravopis při psaní“. 6. Pokud chcete, aby Word kontroloval i gramatické chyby, můžete volitelně povolit možnost „Kontrolovat gramatiku s pravopisem“.

7. Chcete-li změny uložit, klepněte na tlačítko „OK“.

Po dokončení těchto kroků se aktivuje kontrola pravopisu aplikace Word, která při psaní zvýrazní všechna chybně napsaná slova nebo fráze.

Jak přimět aplikaci Word, aby kontrolovala mou práci?

Pomocí těchto postupů můžete aplikaci Microsoft Word přimět, aby kontrolovala pravopis vašeho textu: V kroku 1 otevřete v počítači aplikaci Microsoft Word.

2. V novém dokumentu aplikace Word napište nebo vložte svůj text. 3. V levém horním rohu okna aplikace Word vyberte kartu „Kontrola“. 4. Vyberte tlačítko „Pravopis a gramatika“, které se nachází na panelu nástrojů v sekci „Korektura“.

5. Word zahájí korekturu rukopisu z hlediska gramatických a pravopisných chyb. Pokud se objeví nějaké chyby, Word je označí a nabídne případné opravy. 6. Chcete-li opravit zvýrazněnou chybu, klepněte na slovo pravým tlačítkem myši a vyberte správný pravopis ze seznamu možností aplikace Word. 7. Pokud Word nezvýrazní žádné chyby, je vaše práce z hlediska pravopisu a gramatiky bezchybná.

Podle těchto pokynů můžete zajistit, aby Microsoft Word prověřil vaši práci z hlediska pravopisných problémů a pomohl vám s případnými opravami.

Jak ve Wordu zapnu kontrolu překlepů?

Pomocí níže uvedených metod můžete aktivovat funkci kontroly pravopisu v aplikaci Microsoft Word: V kroku 1 otevřete aplikaci Microsoft Word v počítači. 2. V seznamu karet v levém horním rohu obrazovky vyberte položku „Soubor“. 3. Z rozevírací nabídky vyberte položku „Možnosti“.

4. V zobrazeném dialogovém okně Možnosti aplikace Word klikněte v levé nabídce na položku „Proofing“.

5. Chcete-li povolit kontrolu pravopisu v reálném čase během psaní, zaškrtněte políčko „Kontrolovat pravopis během psaní“. 6. V části „Při opravě pravopisu a gramatiky ve Wordu“ zaškrtněte políčko „Gramatické chyby“, pokud chcete hledat také gramatické problémy. 7. Chcete-li změny uložit a použít, klepněte na tlačítko „OK“.

Po provedení těchto úkonů bude aplikace Microsoft Word během psaní ověřovat pravopis a možná i gramatiku a nalezené chyby podtrhne červenými nebo modrými klikatými čarami.