Jak otevřít přílohu v Gmailu

Jak otevřít přílohu emailu?
Otevření přílohy V obou případech přílohu otevřete tak, že na ni poklikáte. Pokud chcete přílohu otevřít ze seznamu zpráv, klikněte na zprávu s přílohou pravým tlačítkem, klikněte na Zobrazit přílohy a pak klikněte na název přílohy.
Další informace najdete na support.microsoft.com

K různým souborům a dokumentům zaslaným e-mailem můžete přistupovat jednoduchým otevřením příloh v Gmailu. Přístup k přílohám a jejich prohlížení je jednoduchý proces při používání služby Gmail na počítači nebo mobilním zařízení. Tento článek vás provede procesem otevírání příloh e-mailů, vysvětlí vám, proč s tím můžete mít problémy, a poskytne vám pokyny pro používání služby Gmail na iPhonu. Jak přistupuji k příloze e-mailu?

Vyzkoušejte tyto postupy pro otevření přílohy v aplikaci Gmail:

1. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo, abyste se dostali do svého účtu Gmail. 2. Vyhledejte e-mail, který obsahuje přílohu, kterou chcete otevřít. Bude označena ikonou sponky, která ukazuje, že se jedná o přílohu. 3. Chcete-li e-mail otevřít, klikněte na něj. V dolní části zprávy se zobrazí buď tělo e-mailu, nebo příloha.

4. Kliknutím na název souboru nebo na tlačítko „Stáhnout“ vedle přílohy ji otevřete. Soubor se stáhne do výchozího adresáře pro stahování ve vašem počítači. 5. Po stažení souboru jej můžete dvojklikem otevřít nebo zvolit „Otevřít“ z nabídky průzkumníka souborů v počítači.

Proč nemohu otevřít přílohu e-mailu?

Existuje řada důvodů, proč můžete mít potíže s otevřením přílohy v e-mailu. Mezi typické příčiny patří např:

1. Kompatibilita s formáty souborů: Program nebo aplikace, která je již ve vašem zařízení nainstalována, nemusí být schopna otevřít určité typy souborů. Ujistěte se, že máte program nebo aplikaci potřebnou k otevření daného typu souboru. 2. Antivirový software: Pokud jsou konkrétní přílohy považovány za potenciálně nebezpečné, antivirové aplikace je mohou občas zablokovat. Chcete-li mít jistotu, že vám antivirový software nebrání v přístupu k přílohám, zkontrolujte jeho nastavení. Velikost příloh, které lze odesílat nebo přijímat, může být některými poskytovateli e-mailových služeb omezena.

3. Je možné, že nebudete mít přístup k příloze, pokud je větší než povolená velikost souboru. 4. Pomalé připojení k internetu Stahování nebo otevírání příloh může být obtížné, pokud je vaše připojení k internetu poruchové nebo nestálé. Před pokusem o otevření příloh se ujistěte, že je vaše internetové připojení stabilní. Jak mohu na iPhonu otevírat přílohy v aplikaci Gmail?

Chcete-li otevřít přílohy v aplikaci Gmail na iPhonu, postupujte podle následujících pokynů:

1. Spusťte aplikaci Gmail na iPhonu a přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů. 2. Vyhledejte e-mail, který obsahuje přílohu, kterou chcete otevřít, a klepnutím na ni ji otevřete. 3. Vyhledejte přílohu e-mailu posunutím dolů. Může se zobrazit jako název souboru nebo miniatura. Přílohu otevřete klepnutím na ni. Pokud se jedná o obrázek nebo dokument, zobrazí se v e-mailu. Pokud je soubor jiného typu, může vás iPhone vyzvat k jeho otevření pomocí doplňkové aplikace. Proč se mi nedaří otevřít přílohy? Pokud máte potíže s otevíráním příloh v Gmailu, vyzkoušejte následující kroky řešení problémů: Před pokusem o otevření příloh se ujistěte, že je vaše internetové připojení stabilní. Váš software by měl být aktualizován: Zkontrolujte, zda jsou aplikace Gmail a operační systém ve vašem smartphonu aktualizovány. Existují situace, kdy zastaralý software způsobuje problémy s kompatibilitou příloh. Vymazání mezipaměti a souborů cookie v prohlížeči nebo aplikaci Gmail může pomoci vyřešit případné přechodné problémy, které mohou způsobovat problémy s přílohami. 4. Vypněte doplňky prohlížeče: Některé doplňky nebo rozšíření prohlížeče mohou bránit funkčnosti služby Gmail. Zkuste vypnutím všech nainstalovaných rozšíření zjistit, zda se přílohy otevírají správně.

Závěrem lze říci, že otevírání příloh v aplikaci Gmail je rychlý a snadný proces, který je kompatibilní s počítači i mobilními zařízeními. K přílohám zaslaným na váš účet Gmail můžete pohodlně přistupovat a zkoumat je podle pokynů uvedených v tomto článku. Chcete-li zajistit bezproblémové otevírání příloh, vezměte v úvahu uvedené rady pro řešení problémů, pokud narazíte na nějaké potíže.

FAQ
Jak otevřu soubor PDF v aplikaci Gmail?

Pro otevření souboru PDF v aplikaci Gmail můžete dodržet tyto postupy:

Po přihlášení k účtu Gmail přejděte do složky doručené pošty.

2. Vyhledejte v doručené poště e-mail s přílohou PDF. Měla by být přítomna ikona sponky označující přílohu. 3. Chcete-li e-mail otevřít, klikněte na něj. Obsah e-mailu včetně přílohy se vám zobrazí předem. 4. Klepnutím na název nebo ikonu přílohy získáte přístup k souboru PDF. 5. Soubor PDF bude automaticky otevřen vestavěným prohlížečem PDF služby Gmail. Dokument můžete zvětšovat nebo zmenšovat, procházet jím a provádět další jednoduché operace. 6. Pokud byste soubor PDF raději otevřeli pomocí jiného softwaru nebo aplikace ve svém zařízení, můžete kliknout na tlačítko „Otevřít“ v pravém horním rohu prohlížeče PDF. Díky tomu budete mít na výběr, zda chcete soubor otevřít pomocí některého z programů, které máte v zařízení nainstalovány.

Mějte na paměti, že Gmail nemusí zobrazit náhled, pokud je soubor PDF příliš velký, a může nabídnout pouze možnost „Zobrazit“. Po kliknutí na toto tlačítko se otevře nová karta nebo okno, ve kterém si můžete soubor PDF prohlédnout a pracovat s ním.

Jak otevřu soubor PDF, který byl odeslán jako příloha e-mailu?

Pomocí těchto kroků můžete otevřít soubor PDF, který byl odeslán jako příloha e-mailu v aplikaci Gmail: Otevřete svůj účet Gmail a vyhledejte e-mail s přílohou PDF.

2. Chcete-li e-mail otevřít, klikněte na něj. Příloha se zobrazí pod tělem e-mailu. 3. Podívejte se na ikonu souboru PDF nebo na název přílohy, který je obvykle prezentován jako odkaz, na který lze kliknout.

Krok 4: Klikněte na odkaz na přílohu nebo na ikonu souboru PDF. Poté bude služba Gmail vyzvána k otevření dokumentu PDF. Soubor PDF se otevře přímo v okně prohlížeče, protože Gmail je vybaven vestavěným prohlížečem PDF.

5. Po otevření souboru PDF můžete procházet stránky, měnit úroveň zvětšení a provádět další potřebné operace s dokumentem. Místo otevření souboru PDF v aplikaci Gmail můžete zvolit jeho stažení do zařízení výběrem možnosti stažení v prohlížeči PDF. Soubor PDF pak můžete po uložení do počítače nebo mobilního zařízení otevřít pomocí zvolené čtečky nebo prohlížeče PDF.

Chcete-li chránit své zařízení a data, buďte vždy opatrní při otevírání příloh e-mailů, zejména těch z nespolehlivých nebo pochybných zdrojů.