Jak otevřít fotoaparát v notebooku se zoomem. Průvodce řešením potíží

Jak spustit kameru na zoom?
Stiskem klávesy Alt si zobrazíte dolní lištu, kde jsou „schované“ funkce jako zapnout kameru, zapnout zvuk, apod. Opakovaným stiskem lištu zase schováte. Na liště na obrázku je vlevo ovládání mikrofonu (Mute) a kamery (Start Video). Mikrofon je zrovna zapnutý a kamera Vypnutá (je škrtnutá).
Další informace najdete na www.vulhm.cz

Představte se: Platformy pro videokonference, jako je Zoom, se s rostoucí oblibou práce na dálku a online schůzek staly nepostradatelnými nástroji pro komunikaci s lidmi. Může však být nepříjemné, pokud kamera vašeho notebooku při používání aplikace Zoom nefunguje správně. Tento článek vás provede otevřením kamery na notebooku Zoom a poradí vám s typickými problémy včetně toho, jak kameru zapnout a vypnout, a také s možnými důvody, proč se kamera Zoom nemusí zobrazovat. Proč nefunguje kamera notebooku v aplikaci Zoom?

Příčin, proč kamera notebooku v aplikaci Zoom nefunguje správně, může být celá řada. Pro začátek se ujistěte, že kamera notebooku funguje správně, a to tak, že ji zkontrolujete pomocí jiných programů nebo aplikací. Pokud fotoaparát funguje správně při použití mimo aplikaci Zoom, může být problém v nastavení aplikace Zoom nebo ve fotoaparátu notebooku. Kromě toho se ujistěte, že aplikace Zoom má oprávnění potřebné pro přístup k vašemu fotoaparátu. Problém může pomoci vyřešit dočasné vypnutí antivirového nebo bezpečnostního softwaru, protože tyto programy občas brání aplikaci Zoom v přístupu ke kameře. Jak mohu zapnout kameru svého notebooku?

Pomocí níže uvedených pokynů aktivujte fotoaparát pro aplikaci Zoom na notebooku: 1. Spusťte program Zoom na notebooku. 2. Po vytvoření účtu se přihlaste do aplikace Zoom nebo se zúčastněte schůzky jako host. Jakmile jste na schůzce, vyhledejte panel nástrojů v dolní části obrazovky. 4. Na panelu nástrojů by mělo být přítomno tlačítko „Spustit video“ nebo ikona kamery. Chcete-li zapnout kameru, klikněte na ni.

5. Pokud budete vyzváni, povolte přístup ke kameře pomocí funkce Zoom. Před pokusem o spuštění videa se ujistěte, že jsou všechny fyzické kryty kamery nebo clony pro ochranu soukromí na notebooku otevřené nebo odstraněné. Jak mohu v aplikaci Zoom vypnout kameru svého notebooku?

V konferenci Zoom vypněte kameru pomocí následujících akcí: V průběhu konference vyhledejte panel nástrojů v dolní části obrazovky. Na panelu nástrojů byste měli najít možnost „Zastavit video“ nebo symbol kamery s čárou. Chcete-li kameru vypnout, klikněte na ni. Ostatní účastníci budou moci vidět pouze vaši profilovou fotografii nebo iniciály, protože vaše video bylo vypnuto. Proč se v aplikaci Zoom nezobrazuje moje kamera?

Pokud aplikace Zoom nezobrazuje vaši kameru, můžete provést několik kroků k odstranění problémů: 1. Zkontrolujte, zda vaši kameru právě nepoužívá žádná jiná aplikace. Zavřete všechny ostatní programy nebo nástroje pro videokonference, které by mohly používat vaši kameru. 2. Zkontrolujte nastavení notebooku, zda je kamera zapnutá. Přejděte do nastavení kamery v ovládacím panelu nebo v systémových nastaveních notebooku. Zkontrolujte, zda je kamera aktivní a není vypnutá. 3. Nainstalujte nejnovější verzi aplikace Zoom. Problémy s kompatibilitou, včetně problémů s identifikací kamery, může způsobovat zastaralý software. 4. Restartujte počítač a znovu spusťte aplikaci Zoom. Příležitostně může chvilkové problémy vyřešit prostý restart.

Pokud tyto postupy problém nevyřeší, nahlédněte do podpůrných materiálů společnosti Zoom nebo se obraťte na její zákaznický servis.

Shrnutí:

Na notebooku Zoom je otevření fotoaparátu jednoduchou operací. Podle pokynů uvedených v tomto článku můžete kameru během jednání rychle zapnout a vypnout. Věnovali jsme se také možným příčinám, proč kamera notebooku se systémem Zoom nefunguje správně, a nabídli jsme rady pro řešení těchto problémů. Nezapomeňte zkontrolovat požadovaná oprávnění, ujistit se, že kamera správně funguje i mimo aplikaci Zoom, a udržovat program Zoom aktualizovaný. Pokud se budete řídit těmito návrhy, můžete Zoom pro videokonference snadno používat.

FAQ
Jak dostanu kameru do aplikace Zoom?

Postupujte podle těchto pokynů k řešení problémů, aby vaše kamera fungovala v aplikaci Zoom na vašem notebooku: 1. Zkontrolujte nastavení kamery: Po otevření aplikace Zoom přejděte na možnost „Nastavení“. Zkontrolujte, zda je kamera správně vybrána v nabídce „Video“. Pokud máte více kamer, vyberte kameru, kterou chcete použít. 2. Udělte kameře přístup: Při prvním použití aplikace Zoom můžete být vyzváni, abyste tak učinili. Na požádání nezapomeňte poskytnout přístup ke kameře. 3. Zkontrolujte svůj fotoaparát: Můžete také použít možnost „Test Video“, kterou najdete v nastavení Zoomu, abyste zjistili, zda vaše kamera funguje správně. Následně se otevře okno náhledu zobrazující živý videopřenos z vaší kamery. 4. Ověřte nastavení soukromí kamery. Na některých noteboocích může být k dispozici fyzický přepínač nebo tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí kamery. Zkontrolujte, zda je zapnuté. Kromě toho se ujistěte, že aplikace, jako je Zoom, mají povoleno používat kameru, a to tak, že zkontrolujete nastavení soukromí v notebooku. 5. Aktualizujte ovladače kamery: Neaktualizované ovladače kamery mohou vést k problémům. Chcete-li stáhnout a nainstalovat nejnovější ovladače pro kameru, přejděte na webové stránky společnosti, která vyrábí váš notebook nebo kameru. 6. Restartujte počítač: Příležitostně může problémy související s fotoaparátem vyřešit prostý restart. Po restartování notebooku zkuste fotoaparát znovu otevřít v aplikaci Zoom.

Pokud jste vyzkoušeli tyto způsoby řešení problémů a fotoaparát v aplikaci Zoom stále nefunguje, doporučujeme kontaktovat podporu Zoom nebo výrobce vašeho notebooku pro další pomoc.

Jak povolím kameru?

Pro zapnutí kamery notebooku v aplikaci Zoom postupujte podle následujících kroků: 1. Spusťte program Zoom na svém notebooku. Pokud budete vyzváni, přihlaste se ke svému účtu Zoom. 3. Vyberte ikonu „Settings“ (Nastavení) v pravém horním rohu okna programu Zoom. 4. Klikněte na kartu „Video“ v levém postranním panelu.

5. V oblasti „Nastavení videa“ můžete zkontrolovat náhled záznamu z kamery. 6. Přepnutím možnosti vedle položky „Turn off my video“ (Vypnout mé video) zapněte kameru, pokud je v současné době vypnutá. Vaše kamera by nyní měla být povolena, což se projeví tím, že přepínač zmodrá. Pokud je k vašemu notebooku připojeno více kamer, můžete nastavení kamery změnit také kliknutím na rozbalovací nabídku „Camera“ a výběrem příslušné kamery ze seznamu. 8. Chcete-li zkontrolovat, zda kamera pracuje správně, podívejte se do okna náhledu. 9. Jakmile je kamera povolena, můžete nyní se zapnutou kamerou zahajovat vlastní videokonverzace nebo se připojovat ke schůzkám Zoom. Pokud se vyskytnou problémy s povolením kamery, ujistěte se, že je kamera bezpečně připojena k notebooku a že jsou nahrány potřebné ovladače. Kromě toho se ujistěte, že aplikace Zoom má přístup k vaší kameře, a to tak, že zkontrolujete nastavení soukromí ve vašem operačním systému.