Jak opravit zvuk na Firesticku. Průvodce řešením potíží

Máte problémy se zvukem na Firesticku? Nejste sami, pokud máte problémy s tím, že váš televizor nebo soundbar produkuje nízkou hlasitost, žádný zvuk, žádný zvuk nebo vůbec žádný zvuk. Tyto problémy mohou být nepříjemné, ale naštěstí existuje několik jednoduchých oprav, které můžete použít. V tomto článku vám poskytneme návod na řešení problémů, který vám pomůže při odstraňování problémů se zvukem vašeho zařízení Firestick. Proč můj Firestick nemá zvuk?

Existuje několik možných příčin, proč váš Firestick nevydává žádný zvuk. Nejprve se ujistěte, že je televizor nebo soundbar správně připojen k zařízení Firestick. Zkontrolujte, zda jsou obě zařízení bezpečně připojena k vodiči HDMI. Problémy se zvukem může občas způsobit uvolněné spojení. Dále zkontrolujte, zda je hlasitost soundbaru nebo televizoru zvýšená a není ztlumená. Ačkoli se to může zdát samozřejmé, je snadné na toto řešení zapomenout.

Další typickou příčinou absence zvuku na zařízení Firestick je problém s programy nebo obsahem, který se snažíte přehrát. U některých aplikací může být nutné změnit nastavení hlasitosti. Chcete-li zjistit, zda se hlasitost při přehrávání obsahu zvýší, zkuste stisknout tlačítko zvýšení hlasitosti na ovládacím prvku zařízení Firestick. Pokud ne, možná se budete chtít podívat na nastavení zvuku v konkrétním programu, který používáte. Proč je zvuk mého zařízení Firestick tak tichý?

Pokud zjistíte, že hlasitost zařízení Firestick je příliš nízká, i když je zcela zesílená, můžete provést několik opatření. Nejprve zkontrolujte ovládání hlasitosti televizoru nebo soundbaru. Kromě toho, že se ujistěte, že jsou vypnuty všechny funkce virtuálního prostorového zvuku nebo vylepšení zvuku, zkontrolujte, zda je hlasitost nastavena na správnou úroveň. Tyto vlastnosti občas způsobují zkreslení výstupu hlasitosti.

Další možností je změna nastavení zvuku zařízení Firestick. Toho dosáhnete tak, že na domovské obrazovce zařízení Firestick přejdete do nabídky „Nastavení“ > „Zobrazení a zvuky“ > „Zvuk“. Zde můžete ovládat hlasitost a zapnout možnosti jako „Dolby Digital Output“ a „Audio Leveling“. Experimentováním s těmito možnostmi najděte kombinaci nastavení, která vám bude nejlépe vyhovovat.

Proč můj televizor nemá zvuk?

Existuje řada možných důvodů, proč na televizoru není zvuk, bez ohledu na to, zda používáte Firestick nebo jiné zařízení. Nejprve se ujistěte, že hlasitost televizoru není ztlumená nebo extrémně nízká, a to tak, že zkontrolujete nastavení. Zkontrolujte také, zda je zdroj zvukového výstupu nastaven na reproduktory televizoru. Pokud televizor nabízí několik možností zvukového výstupu, například externí reproduktory nebo soundbar, ujistěte se, že je zvolena vhodná volba.

Pokud používáte externí zvukový systém, například soundbar nebo AV přijímač, zkontrolujte, zda je televizor správně připojen. V případě potřeby zkuste použít alternativní kabely nebo porty poté, co se ujistíte, že jsou všechny kabely pevně zapojeny. Je také vhodné se ujistit, že nastavení externího zvukového systému je správné a že je nastaven tak, aby přijímal zvuk z televizoru.

Proč je můj Firestick připojen k soundbaru, ale není slyšet zvuk?

Pokud je váš Firestick připojen k soundbaru, ale nepřehrává žádný zvuk, můžete problém vyřešit několika kroky. Nejprve se ujistěte, že je soundbar zapnutý a nakonfigurovaný na správný vstupní zdroj. Ujistěte se, že soundbar připojený k zařízení Firestick je vybrán, pokud má více možností vstupu.

Dále zkontrolujte nastavení zvuku zařízení Firestick. Ověřte, zda je zvukový výstup nastaven na příslušné nastavení (například HDMI nebo optický), a to tak, že přejdete do nabídky „Nastavení“ > „Displej a zvuky“ > „Zvuk“. Chcete-li se ujistit, že soundbar přijímá zvuk ze zařízení Firestick, možná budete muset změnit nastavení zvuku i na něm.

Pokud stále neslyšíte žádný zvuk, zkuste zařízení vypnout. Napájecí kabely zařízení Firestick, televizoru a soundbaru by měly být odpojeny. Po malé prodlevě byste je měli znovu připojit. To může občas vyřešit problémy s připojením a obnovit zvuk.

Závěrem lze říci, že problémy s Firestickem související se zvukem mohou být nepříjemné, ale většinu z nich lze jednoduše odstranit pomocí několika základních kroků. Většinu problémů se zvukem byste měli být schopni vyřešit kontrolou připojení, změnou nastavení hlasitosti v zařízeních a prozkoumáním nastavení zvuku na zařízení Firestick a televizoru. Pokud jste však provedli všechna opatření k odstranění problémů a stále máte problémy, možná by stálo za to kontaktovat pracovníky podpory zařízení Firestick nebo požádat o radu odborníka.

FAQ
Proč je hlasitost služby Amazon Video tak nízká?

Hlasitost služby Amazon Video na zařízení Firestick může být nízká z několika důvodů. K vyřešení tohoto problému můžete vyzkoušet následující postupy řešení problémů: Hlasitost na zařízení Firestick by měla být nastavena na správnou úroveň.

1. Zkontrolujte hlasitost zařízení Firestick. Pomocí ovládacích prvků hlasitosti na dálkovém ovladači Firestick nebo v nabídce nastavení můžete hlasitost změnit.

2. Zkontrolujte hlasitost televizoru: Zkontrolujte, zda je hlasitost televizoru nastavena na odpovídající úroveň. V některých případech může nízká hlasitost televizoru vyvolat dojem nízké hlasitosti služby Amazon Video. 3. Chcete-li upravit nastavení zvuku zařízení Firestick, přejděte do části „Displej a zvuky“ v nastavení zařízení. Tam zvolte „Zvuk“ a podívejte se, zda jsou aktivní nějaké speciální možnosti zvuku, například Dolby Digital Plus. Chcete-li zkontrolovat, zda lze zlepšit hlasitost, zkuste tyto možnosti vypnout nebo změnit. Ve čtvrtém kroku zkontrolujte připojení HDMI a ujistěte se, že je kabel HDMI zařízení Firestick pevně zasunut do televizoru. Zvukový výstup může být občas ovlivněn uvolněným nebo problematickým připojením. Restartujte Firestick a televizor tak, že je odpojíte od zdroje napájení, krátce počkáte a poté je znovu připojíte.

5. To může pomoci vyřešit případné přechodné problémy, které způsobují nízkou hlasitost. Aktualizací softwaru Firestick se ujistěte, že zařízení Firestick používá nejnovější verzi softwaru. Přejděte do nastavení zařízení Firestick, klikněte na položku „My Fire TV“ nebo „Device“ a poté vyberte možnost „About“. Chcete-li zjistit, zda došlo k nějakým změnám, vyberte odtud možnost „Zkontrolovat aktualizace“. Aktualizujte veškerý software, který to potřebuje, a pak se podívejte, zda se zvýší hlasitost.

Pokud žádný z těchto postupů problém s nízkou hlasitostí služby Amazon Video neodstraní, doporučujeme kontaktovat zákaznický servis společnosti Amazon, který vám poskytne další pomoc.