Jak opravit selhání konfigurace IP. Průvodce řešením potíží

Jak nastavit konfiguraci protokolu IP?
Povolení DHCP nebo změna jiných nastavení protokolu TCP/IP

  1. Vyberte Start a pak vyberte Nastavení > Síť a internet .
  2. Proveďte jeden z těchto kroků: …
  3. V části Přiřazení IP adresy vyberte Upravit.
  4. V části Upravit nastavení protokolu IP vyberte Automaticky (DHCP) nebo Ručně. …
  5. Jakmile to dokončíte, vyberte Uložit.
Další informace najdete na support.microsoft.com

Pokusili jste se někdy připojit k síti Wi-Fi a obdrželi jste nepříjemné chybové hlášení „selhání konfigurace IP“? Tento problém může nastat na mnoha různých zařízeních, včetně chytrých telefonů se systémem Android, a může být velmi rozšířený. V tomto článku se podíváme na příčiny tohoto chybového hlášení a poskytneme vám návod, jak krok za krokem opravit selhání konfigurace IP v zařízení se systémem Android.

Co znamená „selhání konfigurace IP“ na mé Wi-Fi?

Nejprve prozkoumejme příčiny této chybové zprávy a poté přejděme k řešení. Vaše zařízení si při připojení k síti Wi-Fi vyžádá od směrovače adresu IP (internetový protokol), aby mohlo vytvořit připojení. Zařízení potřebuje tuto IP adresu, aby se mohlo připojit k internetu a komunikovat s ostatními síťovými zařízeními.

Vaše zařízení však není schopno přijmout legitimní adresu IP, pokud dojde k problému s postupem nastavení IP. K tomu může dojít z řady důvodů, včetně chybné konfigurace sítě, konfliktů s jinými síťovými zařízeními nebo problémů se samotným směrovačem. V důsledku toho nemůžete získat přístup k síti Wi-Fi, protože zařízení zobrazí chybovou zprávu „IP configuration failure“. Jak lze vyřešit chybu konfigurace IP systému Android?

Přejděme k řešení, když už známe základní zdroj tohoto problému. K odstranění problémů s konfigurací IP v zařízení se systémem Android můžete vyzkoušet následující techniky řešení problémů:

Spusťte zařízení znovu: Restartování zařízení se systémem Android je počátečním a nejzákladnějším krokem. To může pomoci při revizi nastavení sítě a vyřešení všech momentálních problémů, které mohou být příčinou selhání konfigurace IP.

2. Odpojte se od sítě a znovu se připojte: V nastavení Wi-Fi zařízení vyhledejte síť, ke které se snažíte připojit, a vyberte možnost „Zapomenout“ nebo „Zapomenout síť“. Poté zadejte heslo pro opětovné připojení k síti. To může pomoci při vytváření nového připojení a řešení případných problémů s konfigurací IP. Obnovení nastavení sítě: Pokud zapomenutí a opětovné připojení k síti nefunguje, můžete zkusit obnovit nastavení sítě v zařízení. Chcete-li tak učinit, otevřete aplikaci Nastavení, vyberte položku „Systém“ nebo „Obecná správa“ a poté z rozevíracích nabídek položku „Obnovit“ nebo „Možnosti obnovení“. Tam zvolte „Resetovat Wi-Fi, mobilní sítě a Bluetooth“ nebo srovnatelnou možnost. Budete se muset ručně znovu připojit ke všem uloženým sítím Wi-Fi, protože tímto postupem se odstraní jak hesla, tak uložené sítě. 4. Aktualizujte firmware a ovladače: Zastaralý firmware směrovače nebo zařízení se systémem Android může občas způsobit problémy s konfigurací IP. Zkontrolujte, zda není k dispozici aktualizace vašeho zařízení a směrovače. Nejnovější firmware a ovladače mohou často vyřešit problémy s kompatibilitou a zlepšit síťové připojení. Co může mít za následek neúspěšnou konfiguraci IP?

Příčinou selhání konfigurace IP může být řada příčin, např:

– špatné nastavení sítě: Zařízení správně nenastaví IP, pokud ručně zadáte nesprávné nastavení sítě, například neplatnou IP adresu nebo bránu.

– konflikty adres IP: Chybná konfigurace IP může nastat, pokud vaše zařízení sdílí stejnou IP adresu s jiným zařízením v síti. K tomu často dochází, pokud se při přidělování IP adres nepoužívá protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Problémy se směrovačem: Příležitostně je zdrojem potíží samotný směrovač. Může jít o chybu firmwaru, špatnou konfiguraci nebo nedostatečný počet adres DHCP. Často lze tyto problémy odstranit restartováním směrovače nebo změnou jeho firmwaru. Jak lze obnovit nastavení IP?

Pokud jste vyzkoušeli všechny výše uvedené techniky řešení problémů a stále se setkáváte s poruchou konfigurace IP, můžete se pokusit vrátit výchozí nastavení IP. Toho dosáhnete tak, že v zařízení otevřete nastavení Wi-Fi, klepnete a podržíte prst na síti, ke které jste právě připojeni, a vyberete možnost „Upravit síť“ nebo srovnatelnou volbu. Poté vyberte možnost „Rozšířené možnosti“ a přejděte do oblasti „Nastavení IP“. Volba by měla být změněna ze „Statické“ nebo „Ruční“ na „DHCP“ nebo „Automatické“. Pokud tak učiníte, bude vaše zařízení schopno získat IP adresu automaticky a vrátí se ke své výchozí konfiguraci IP.

Závěrem lze říci, že narazit na problém s nastavením IP může být nepříjemné, ale můžete jej vyřešit dodržováním správných postupů řešení problémů. Většinu problémů s nastavením IP v zařízení se systémem Android lze vyřešit restartováním zařízení, zapomenutím a opětovným připojením k síti, obnovením nastavení sítě a aktualizací firmwaru a ovladačů. Podobným problémům můžete v budoucnu předejít tím, že si budete vědomi možných příčin tohoto problému, jako jsou špatně nakonfigurovaná nastavení sítě a konflikty adres IP.

FAQ
Jak obnovím konfiguraci IP sítě Wi-Fi?

Pro obnovení konfigurace Wi-Fi IP můžete provést následující akce: Pro začátek vytáhněte napájecí kabel ze směrovače Wi-Fi a vypněte jej. 2. Přejděte do nastavení sítě v počítači nebo zařízení. Obvykle se jedná o nabídku Ovládací panely nebo Nastavení. 3. Vyhledejte připojení Ethernet nebo Wi-Fi, které právě používáte, a klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Poté v nabídce vyberte možnost „Vlastnosti“.

4. V okně Vlastnosti vyhledejte možnost „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)“ posunutím dolů. Po jejím výběru vyberte z nabídky položku „Vlastnosti“. 5. Ujistěte se, že jsou v následujícím okně zaškrtnuta políčka „Obtain an IP address automatically“ a „Obtain DNS server address automatically“. 6. Chcete-li uložit změny a zavřít okno, klikněte na tlačítko „OK“. 7. V tomto okamžiku můžete restartovat směrovač Wi-Fi jeho opětovným zapnutím. 8. Po opětovném zapnutí směrovače se vraťte do nastavení sítě v počítači nebo zařízení a znovu se připojte k síti Wi-Fi.

Podle těchto postupů byste měli být schopni obnovit nastavení IP sítě Wi-Fi a odstranit případné problémy s chybnou konfigurací IP.