Jak opravit selhání fotoaparátu. Tipy pro řešení potíží se zařízeními Samsung

Co mám dělat když mi nefunguje fotoaparát?
Objektiv a laser jemně otřete čistým kouskem látky.

  1. Pokud jsou fotky a videa rozmazané nebo se fotoaparát špatně zaostřuje, vyčistěte objektiv.
  2. Pokud je telefon vybaven laserovým senzorem, vyčistěte ho také. Podívejte se, kde se na telefonu Pixel nebo na zařízení Nexus nachází objektiv a senzor.
Další informace najdete na support.google.com

Zobrazuje se na vašem mobilním telefonu Samsung nepříjemná výstražná zpráva „Fotoaparát selhal“? Nejste sami, takže si nedělejte starosti. Tento problém hlásí mnoho zákazníků, zejména u smartphonů Samsung, jako je například Samsung S20 Ultra. V tomto článku vám poskytneme několik rad pro řešení problémů, které vám umožní vyřešit problém se selháním fotoaparátu a obnovit nahrávání těchto neocenitelných okamžiků. Opětovné spuštění zařízení: Restartování zařízení je prvním krokem při řešení jakéhokoli problému souvisejícího se softwarem. Podržte stisknuté tlačítko napájení a zároveň vyberte možnost „Restartovat“ z následné rozbalovací nabídky. Tato jednoduchá operace často dokáže opravit drobné chyby a restartovat zařízení. 2. Vyčistěte mezipaměť a data aplikace Fotoaparát: Občas může dojít k poškození mezipaměti nebo dat aplikace fotoaparátu, což vede k chybě fotoaparátu. V zařízení Samsung klikněte na „Nastavení“ a poté na „Aplikace“ nebo „Aplikace“, abyste tuto situaci vyřešili. Vyhledejte aplikaci fotoaparátu a klepněte na ni před výběrem možnosti „Úložiště“. Odtud pak můžete vymazat mezipaměť a data související s aplikací fotoaparátu. Zkuste zařízení restartovat a zjistěte, zda problém přetrvává. 3. Aktualizujte software zařízení: Pro dosažení optimálního výkonu je nezbytné udržovat software zařízení aktuální. Výrobci často vydávají aktualizace softwaru, které řeší problémy a zvyšují stabilitu systému. Chcete-li aktualizovat zařízení Samsung, přejděte do „Nastavení“ a poté vyberte „Aktualizace softwaru“ nebo „Aktualizace systému“. Stažením nainstalujte všechny dostupné aktualizace. Po dokončení aktualizace restartujte zařízení a zjistěte, zda byla chyba fotoaparátu odstraněna. 4. Obnovte nastavení fotoaparátu: Pokud předchozí postupy problém nevyřešily, můžete zkusit obnovit nastavení fotoaparátu. Otevřete aplikaci fotoaparátu, klikněte na ikonu ozubeného kola nebo přistupte k možnostem fotoaparátu z hlavní nabídky nastavení zařízení. Vyhledejte a vyberte možnost „Resetovat“ nebo „Obnovit výchozí nastavení“. Po svém rozhodnutí restartujte zařízení a zkontrolujte, zda byla chyba fotoaparátu odstraněna. 5. Obnovení továrního nastavení: Pokud vše ostatní selže, můžete svůj přístroj resetovat do továrního nastavení. Než budete pokračovat, nezapomeňte si zálohovat všechna důležitá data, protože obnovení továrního nastavení odstraní všechna data a nastavení vašeho zařízení. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky „Nastavení“ a poté zvolte „Obecná správa“ nebo „Systém“. Najděte položku nabídky „Reset“ a vyberte možnost „Obnovení továrních dat“. Ověřte svůj výběr a počkejte na dokončení postupu. Po obnovení nastavte zařízení jako nové a poté zkontrolujte, zda byl problém s poruchou fotoaparátu odstraněn.

Závěrem lze říci, že ačkoli chyba „Fotoaparát selhal“ u smartphonů Samsung může být nepříjemná, často ji lze odstranit pomocí několika jednoduchých postupů řešení problémů. Problém s nefunkčním fotoaparátem můžete často vyřešit restartováním zařízení, vymazáním mezipaměti aplikace fotoaparátu, aktualizací softwaru zařízení, obnovením nastavení fotoaparátu nebo v krajním případě provedením obnovení továrního nastavení. Pokud problém přetrvává, může být nutné kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo zajít do servisu pro další pomoc.

FAQ
Jak restartovat aplikaci fotoaparátu?

V telefonu Samsung můžete aplikaci fotoaparátu restartovat následujícími postupy: Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, klepněte na tlačítko „Domů“ na zařízení. 2. Chcete-li v zásuvce aplikací objevit aplikaci „Nastavení“, přejeďte prstem nahoru nebo dolů. Chcete-li vstoupit do nabídky nastavení, klepněte na ni. 3. Vyhledejte možnost „Apps“ nebo „Applications“ posunutím dolů. Dotkněte se jí. 4. V seznamu aplikací vyhledejte a vyberte aplikaci „Fotoaparát“. 5. Na informační stránce aplikace fotoaparátu by měly být k dispozici možnosti jako „Force Stop“ a „Storage“. Chcete-li aplikaci fotoaparátu zcela ukončit, klepněte na možnost „Vynutit zastavení“. 6. Chcete-li se po násilném ukončení aplikace fotoaparátu vrátit na domovskou obrazovku, stiskněte ještě jednou tlačítko „Domů“. 7. Znovu spusťte aplikaci fotoaparátu klepnutím na její ikonu a poté zkontrolujte, zda byl problém odstraněn.

Pomocí těchto pokynů byste měli být schopni restartovat aplikaci fotoaparátu v zařízení Samsung a možná se vám podaří vyřešit i všechny související problémy.

Jak mohu resetovat fotoaparát v telefonu?

Podle těchto pokynů resetujte fotoaparát v telefonu: 1. Restartujte zařízení: V některých případech může problémy s fotoaparátem vyřešit rychlý restart. Když se zobrazí možnosti „Restartovat“ nebo „Restartovat“, stiskněte a podržte tlačítko napájení.

2. Odstraňte mezipaměť a data aplikace fotoaparátu: V zařízení Samsung přejděte do nabídky Nastavení a vyberte možnost „Aplikace“ nebo „Aplikace“. V seznamu vyberte aplikaci fotoaparátu klepnutím na ni. Je třeba vybrat položku „Úložiště“ a následně „Vymazat mezipaměť“ a „Vymazat data“. Tím se nastavení aplikace fotoaparátu vrátí do výchozího stavu. 3. Aktualizujte aplikaci fotoaparátu: Zkontrolujte, zda má aplikace fotoaparátu k dispozici nějaké nové aktualizace. Aplikaci fotoaparátu najdete tak, že otevřete obchod Google Play, přejdete do části „Moje aplikace a hry“ a tam ji vyhledáte. Chcete-li zjistit, zda je k dispozici aktualizace, vyberte možnost „Aktualizovat“. Obnovení možností aplikace může občas pomoci odstranit problémy s fotoaparátem.

4. Přejděte do nabídky Nastavení a vyberte možnost „Aplikace“ nebo „Aplikace“. Klepněte na symbol nabídky se třemi tečkami a vyberte možnost „Resetovat předvolby aplikací“. Po zobrazení výzvy tuto činnost potvrďte. 5. Zkontrolováním aktualizací softwaru ověřte, zda jsou ve smartphonu Samsung nainstalovány nejnovější aktualizace softwaru. Přejděte dolů na položku „Aktualizace softwaru“ (nebo něco podobného) v nabídce Nastavení a vyberte možnost „Stáhnout a nainstalovat“. Pokud je aktualizace k dispozici, nainstalujte ji podle pokynů na obrazovce.

Pokud žádný z těchto postupů problém s fotoaparátem nevyřeší, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc.

Jak resetovat fotoaparát Samsung?

Pro resetování fotoaparátu Samsung můžete dodržet tyto metody: Začněte tím, že v zařízení Samsung otevřete aplikaci Nastavení. 2. Vyhledejte možnost „Aplikace“ nebo „Aplikace“ posunutím dolů a klepněte na ni. 3. Projděte seznam nainstalovaných aplikací a stiskněte na aplikaci „Fotoaparát“. 4. Jakmile se ocitnete v nastavení aplikace Fotoaparát, může se zobrazit možnost „Úložiště“. Dotkněte se jí. V nastavení úložiště byste si měli všimnout tlačítka „Vymazat data“ nebo „Vymazat mezipaměť“. Klepněte na jedno z nich, nebo pokud možno na obě. 6. Mohlo by se zobrazit potvrzovací okno s dotazem, zda si přejete odstranit data aplikace. Potvrzení zadejte klepnutím na tlačítko „OK“ nebo „Odstranit“. 7. Po dokončení těchto kroků zavřete nastavení a zkuste aplikaci Fotoaparát znovu použít. Uvědomte si, že obnovení aplikace Fotoaparát zruší veškeré předvolby nebo vlastní nastavení, které jste vytvořili. V zařízeních Samsung však může často odstranit typické problémy a obnovit funkčnost fotoaparátu.