Jak odebrat zařízení ze služby Google Home

Jak odstranit zařízení z Google Home?
Pokud chcete spotřebič odebrat z účtu Google, otevřete aplikaci Google Home. Klepněte na zařízení, které chcete odebrat, vyberte možnost „odpojit službu“ a pokračujte podle pokynů na obrazovce. Odstranění potvrďte ikonou „hotovo“.
Další informace najdete na www.electrolux.cz

Uživatelé služby Google Home mohou komunikovat s mnoha zařízeními a službami pomocí hlasových příkazů. Jedná se o systém chytrého reproduktoru. Přestože přidání zařízení do služby Google Home je jednoduché, pro některé uživatele může být jejich odebrání náročné. V tomto článku vás provedeme procesem odebrání zařízení ze služby Google Home, přičemž se budeme zabývat tím, jak odebrat miniaturní zařízení ze služby Google Home, odpojit zařízení Google od jiných zařízení a odebrat zařízení ze služby Google Play.

Vyjmutí zařízení ze služby Google Home:

Při odebírání zařízení ze služby Google Home dodržujte následující postupy: 1. Spusťte aplikaci Google Home na tabletu nebo chytrém telefonu. Klepněte na zařízení, které chcete odebrat z domovské obrazovky v druhém kroku. Poté se zobrazí nastavení zařízení. 3. V pravé horní části obrazovky nastavení zařízení se nachází ikona nabídky se třemi tečkami. Dotkněte se jí. 4. V zobrazené nabídce vyberte možnost „Settings“ (Nastavení). 5. Pokračujte směrem dolů, dokud se nezobrazí možnost „Odebrat zařízení“. Dotkněte se jí. 6. Zobrazí se potvrzovací okno s dotazem, zda si jste jisti, že chcete zařízení odebrat. Pro potvrzení se dotkněte možnosti „Odebrat“. Miniaplikace bude nyní odebrána ze systému Google Home.

7. Vyjmutí miniaplikace ze systému Google Home:

Postup při odinstalování miniaplikace Mini ze zařízení Google Home je stejný jako při odebrání jakéhokoli jiného zařízení. Chcete-li zařízení Mini odstranit ze systému Google Home, použijte stejné pokyny, které byly uvedeny dříve. Před vstupem do nastavení zařízení se ujistěte, že jste na domovské obrazovce aplikace Google Home vybrali přesně to zařízení Mini.

Odpojení zařízení Google od ostatních zařízení:

Pokud chcete zrušit propojení Google s jinými zařízeními, jako je tablet nebo chytrý telefon, odstraňte účet Google propojený s těmito zařízeními. Zde je uveden postup, jak na to: Otevřete nastavení zařízení v kroku 1. 2. V závislosti na zařízení sjeďte dolů a stiskněte možnost „Účty“ nebo „Uživatelé a účty“. 3. Klepněte na účet Google, který chcete deaktivovat. 4. V nastavení účtu vyhledejte možnost odstranění účtu. Tato volba se může nacházet ve spodní části stránky s nastavením účtu nebo pod ikonou nabídky. 5. Vyberte možnost „Odstranit účet“ a po výzvě zadejte potvrzovací kód.

Mohou se ke službě Google Home připojit dvě zařízení?

Ano, zařízení Google Home může komunikovat s různými zařízeními. Prostřednictvím systému Google Home můžete přidávat a spravovat různá chytrá zařízení, včetně reproduktorů, osvětlení, termostatů a dalších. Opakováním procesu přidávání zařízení můžete k zařízení Google Home připojit další miniaplikace. Odebrání zařízení ze služby Google Play: Odstranění zařízení z účtu Google Play:

Při odebírání zařízení z účtu Google Play postupujte podle následujících kroků: V kroku 1 otevřete v zařízení se systémem Android aplikaci Obchod Google Play. 2. Klikněte na tlačítko nabídky v levé horní části obrazovky. K jeho znázornění se často používají tři vodorovné čáry. 3. V seznamu možností vyberte možnost „Účet“. 4. Přejděte dolů a klikněte na položku „Spravovat zařízení“. 5. Zobrazí se seznam zařízení propojených s vaším účtem Google Play. Po nalezení položky, kterou chcete odebrat, na ni klepněte. 6. Na stránce s podrobnostmi o zařízení klepněte na tlačítko „Odebrat“. 7. Zobrazí se žádost o potvrzení. Pro potvrzení klepněte na tlačítko „OK“.

Nyní již nebude miniaplikace spojena s vaším účtem Google Play.

Závěrem lze říci, že odpojení zařízení od služby Google Home je jednoduchý postup. Svého cíle můžete dosáhnout pomocí předchozích postupů pro odpojení zařízení Google od jiných zařízení, odpojení zařízení Mini od zařízení Google Home nebo odpojení zařízení od služby Google Play. Mějte na paměti, že Google Home je flexibilní a praktické řešení chytré domácnosti, protože se může propojit s mnoha zařízeními.

FAQ
Jak odebrat reproduktor Google z aplikace Google Home?

Pro odebrání reproduktoru Google z aplikace Google Home můžete provést následující akce: 1. Spusťte aplikaci Google Home v chytrém telefonu.

2. Na domovské stránce aplikace klepněte na symbol zařízení v pravém horním rohu. 3. Listujte seznamem zařízení, dokud nenarazíte na reproduktor Google, kterého se chcete zbavit. 4. Klepněte na tlačítko nabídky se třemi tečkami v pravém horním rohu karty reproduktoru. 5. V zobrazené nabídce vyberte možnost „Nastavení“ nebo „Nastavení zařízení“. 6. Posunutím dolů vyberte možnost „Odebrat zařízení“ nebo „Zapomenout zařízení“. 7. Po zobrazení výzvy potvrďte svou akci klepnutím na „Remove“ (Odebrat) nebo „Forget“ (Zapomenout). 8. Reproduktor Google již nebude přístupný prostřednictvím aplikace Google Home a aplikace jej již nebude ovládat. Upozorňujeme, že odstraněním zařízení z aplikace Google Home se ve skutečnosti neprovede obnovení továrního nastavení reproduktoru. Pokud chcete zcela přerušit spojení reproduktoru s vaším účtem Google, budete možná muset nahlédnout do individuální příručky k zařízení nebo do pokynů, jak provést obnovení továrního nastavení.

Jak odebrat zařízení ze služby Google Home bez zrušení propojení?

K odstranění zařízení ze služby Google Home bez zrušení propojení můžete použít následující akce: 1. Spusťte aplikaci Google Home na tabletu nebo smartphonu. 2. Klepněte na miniaplikaci, kterou chcete odebrat z domovské obrazovky.

3. Vyberte možnost nastavení zařízení nebo ikonu ozubeného kola (často se nachází v pravém horním rohu). 4. Vyhledejte možnost „Odebrat zařízení“ posunutím dolů. 5. Vyberte možnost „Odebrat zařízení“ a po výzvě zadejte potvrzovací kód.

Podle těchto pokynů můžete zařízení odpojit od služby Google Home, aniž byste jej zcela odebrali. Tímto postupem můžete zařízení vyřadit z konfigurace služby Google Home a zároveň jej ponechat propojené s účtem Google pro další použití.

Jak mohu spravovat zařízení připojená ke službě Google?

Níže uvedené kroky lze použít ke správě zařízení připojených ke službě Google: 1. Spusťte aplikaci Google Home na tabletu nebo smartphonu. 2. Vyberte možnost „Nastavení“, která je obvykle označena ikonou ozubeného kola. 3. V části „Google Assistant“ klikněte na položku „Devices“ (Zařízení) posunutím dolů. 4. Zobrazí se seznam všech zařízení propojených s vaším účtem Google. Vyberte zařízení tak, že na něj klepnete. 5. V této části můžete měnit různá nastavení vybraného zařízení, včetně hlasitosti, názvu a dokonce i toho, zda je či není připojeno k vašemu účtu Google. 6. Přejděte dolů a stisknutím tlačítka „Odebrat zařízení“ zařízení zcela odstraníte. Po výzvě tuto činnost potvrďte. Zařízení již nebude spojeno s vaším účtem Google a po odebrání již nebude viditelné v seznamu zařízení. K efektivní správě a personalizaci zařízení spojených s vaším účtem Google můžete použít aplikaci Google Home podle těchto pokynů.