Jak odebrat Mac z Find My. Průvodce krok za krokem

How do I get my Mac to show up on Find My?
Add your Mac to Find My

  1. On your Mac, choose Apple menu > System Settings, then click [your name] at the top of the sidebar. …
  2. Click iCloud on the right, then click Find My Mac. …
  3. Click Turn On, then click Allow when asked to allow Find My Mac to use the location of your Mac.
  4. Click Done.
Další informace najdete na support.apple.com

Mac můžete z jakéhokoli důvodu odpojit od svého Apple ID a přestat na něm využívat funkci Find My pomocí několika jednoduchých kroků. Odstranění zařízení z funkce Najít moje zařízení, odstranění starého Macu z iCloudu a vztahu mezi vymazáním z iPhonu a Macu se budeme věnovat v tomto článku spolu s dalšími souvisejícími tématy.

1.

Jak odebrat Mac z aplikace Find My: Pomocí těchto postupů můžete svůj Mac odebrat z aplikace Find My.

Krok 1: Spusťte Předvolby systému na Macu výběrem položky „Předvolby systému“ z nabídky Apple v levém horním rohu obrazovky nebo ji vyhledejte pomocí Spotlightu.

Krok 2: V okně Předvolby systému vyberte ikonu „Apple ID“.

Krok 3: V levém postranním panelu v nastavení Apple ID vyberte položku „iCloud“.

Krok 4: V nabídce přejděte na položku „Find My Mac“. Vyberte odkaz „Options“, který se objeví vedle.

V kroku 5 se otevře nové okno. Zaškrtávací políčko „Find My Mac“ by mělo být odškrtnuté. V závislosti na verzi systému macOS potvrďte své rozhodnutí výběrem možnosti „Pokračovat“ nebo „Odebrat“.

Krok 6: Po výzvě k potvrzení odinstalace zadejte své heslo Apple ID. Gratulujeme vám! Váš Mac byl úspěšně odstraněn z aplikace Find My.

2. Pokyny pro odebrání zařízení z aplikace Najít moje zařízení: Postup se výrazně liší, pokud chcete z aplikace Najít moje zařízení odebrat iPhone nebo iPad. Proveďte tyto kroky: 1. Zkontrolujte, zda je zařízení My Device Device Device v pořádku:

Krok 1: Spusťte aplikaci „Nastavení“ na iPhonu nebo iPadu.

Krok 2: Klepněte na banner pro vaše Apple ID v horní části displeje.

Krok 3: Ze seznamu možností vyberte „Najít moje“.

Čtvrtým krokem je klepnutí na „Najít můj iPhone“ nebo „Najít můj iPad“.

Krok 5: Chcete-li funkci vypnout, vypněte přepínač vedle položky „Najít můj iPhone“ nebo „Najít můj iPad“.

3. Odstranění předchozího Macu z iCloudu: Chcete-li z účtu iCloud vymazat zastaralý Mac, můžete postupovat podle následujících postupů:

V kroku 1 otevřete na Macu předvolby systému.

2. Vyberte ikonu „Apple ID“.

Krok 3: V levém postranním panelu vyberte položku „iCloud“.

Krok 4: Pokud máte aktivovanou funkci „iCloud Drive“, sjeďte dolů a zrušte zaškrtnutí políčka vedle ní.

Krok 5: Deaktivujte všechny ostatní služby iCloud, které chcete používat.

Krok 6: V nabídce vyberte možnost „Odhlásit se“.

Krok 7: Zadejte své heslo Apple ID a stisknutím tlačítka „Pokračovat“ dokončete postup odhlášení.

4. Srovnání mazání na iPhonu a Macu: Soubor nebo objekt, který je smazán z iPhonu, nemusí být nutně smazán i z Macu a naopak. Každý gadget si uchovává vlastní odlišné úložiště a soubory. Změny provedené v jednom zařízení se však mohou synchronizovat se všemi vašimi zařízeními, která jsou přihlášena ke stejnému Apple ID, pokud máte povolenou službu iCloud Drive nebo jiné synchronizační služby.

Pokud tedy při zapnuté službě iCloud Drive vymažete soubor z iPhonu, bude vymazán i z iCloud Drive, a pokud je váš Mac připojen ke stejnému účtu iCloud, i z vašeho Macu.

Závěrem lze říci, že existují různé postupy pro odstranění Macu z aplikace Najít moje, odstranění zařízení z aplikace Najít moje zařízení, odstranění starého Macu z iCloudu a vymazání souborů mezi iPhonem a Macem. Podle pokynů uvedených v tomto článku můžete tato nastavení bez námahy upravit podle svých preferencí a požadavků.

FAQ
Co se stane, když odstraníte zařízení ze svého Apple ID?

Zařízení, které odstraníte ze svého Apple ID, již nebude připojeno k vašemu účtu. To znamená, že již nebudete moci sledovat polohu zařízení ani jej vidět v aplikaci Najít moje. Zařízení již také nebude mít přístup k úložišti iCloud a k dalším službám iCloud připojeným k vašemu Apple ID. Je důležité si uvědomit, že odpojením zařízení od vašeho Apple ID nedojde k odstranění žádných dat z tohoto zařízení.

Jak odebrat zařízení z aplikace Find My iPhone?

Při odebírání zařízení z aplikace Find My iPhone postupujte postupně podle následujících kroků: 1. Spusťte aplikaci „Nastavení“ na iPadu nebo iPhonu. 2. V horní části stránky nastavení sjeďte dolů a dotkněte se svého Apple ID/iCloud profilu. 3. Klepněte na položku „Najít můj“.

* Krok 4: Vyberte možnost „Najít můj iPhone“. 5. Bude třeba zadat heslo k vašemu Apple ID. Po zadání hesla se zobrazí seznam zařízení připojených k vašemu Apple ID. 7. Vyberte miniaplikaci, kterou si přejete vyřadit z funkce Find My iPhone.

8. Na stránce s informacemi o zařízení klikněte na tlačítko „Remove from Account“. 9. Před pokračováním se zobrazí vyskakovací okno s dotazem, zda si přejete zařízení odinstalovat. Klikněte na „Odebrat“. 10. Pro potvrzení odstranění zadejte ještě jednou své heslo Apple ID.

Po dokončení těchto postupů bude smartphone odpojen od vašeho Apple ID a odstraněn z aplikace Find My iPhone.

Odstraní se odstraněním zařízení z mého Apple ID vše?

Ne, odpojením zařízení od Apple ID nedojde k jeho úplnému vymazání. Vztah zařízení s vaším účtem se po jeho odebrání z aplikace Najít můj na vašem Apple ID jednoduše zruší a vypnou se také funkce sledování polohy. Ze samotného zařízení se neodstraní ani data, ani nastavení.