Jak násilně vysunout CD z počítače iMac. Tipy a triky pro řešení potíží

Jak vypalovat CD na Mac?
Ukládání dat na CD a DVD na Macu

  1. Do optické jednotky vložte prázdný disk. …
  2. Dvojím kliknutím na disk otevřete jeho okno a do tohoto okna potom přetáhněte soubory a složky, které chcete vypálit. …
  3. Soubory uspořádejte a přejmenujte. …
  4. Použijte příkaz Soubor > Vypálit [disk] a potom postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Další informace najdete na support.apple.com

CD nebo DVD se na počítači iMac nevysouvá? Nejste sami, takže si nedělejte starosti. Naštěstí existují různé způsoby, jak disk CD z počítače iMac vynutit. Tento problém se někdy stal mnoha uživatelům počítačů Mac. V tomto článku vás provedeme mnoha způsoby řešení problémů, které vám pomohou problém vyřešit. Budeme se věnovat také podobným dotazům, jako je například postup ručního vysunutí disku z počítače Mac, postup vynucení vysunutí disku CD z příkazového řádku počítače Mac a postup vysunutí disku, který se v počítači Mac nechce vysunout.

1. Použití panelu nabídek nebo klávesy pro vysunutí:

Použití klávesy Eject na klávesnici je nejjednodušší způsob, jak vyjmout CD nebo DVD z počítače iMac. Hledejte tlačítko Eject, které se obvykle nachází v blízkosti funkčních kláves v pravé horní části klávesnice. Pokud stisknutí klávesy Eject nefunguje, zkuste ji krátce podržet. Pokud to nepomůže, můžete také zkusit kliknout na ikonu Eject na panelu nabídek. Obvykle se nachází v pravém horním rohu obrazovky a má podobu trojúhelníku nad čarou. Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí všechny vysouvatelné jednotky, včetně disků CD a DVD. Jednotka, kterou chcete vysunout, by měla po výběru vyskočit.

2. Nasazení vyhledávače Finder: Pokud výše uvedený postup nefunguje, můžete zkusit vynutit vysunutí disku CD nebo DVD pomocí programu Finder. Klepnutím na ikonu Finderu v doku nebo výběrem možnosti „Nové okno Finderu“ z nabídky Soubor lze otevřít okno Finderu. V postranním panelu vyhledejte jednotku CD nebo DVD v části „Zařízení“ nebo „Umístění“. Po nalezení jednotky ji vyberte kliknutím na tlačítko vysunutí vedle ní. Zkuste přetáhnout ikonu disku do koše v doku a zjistěte, zda to pomůže jednotku vysunout. Tímto postupem možná přimějete jednotku k vysunutí.

3. Příkaz terminálu:

Zkušenější uživatelé, kteří jsou zvyklí používat příkazový řádek, mohou k násilnému vysunutí disku CD nebo DVD použít Terminál. Přejděte do nabídky Aplikace > Nástroje > Terminál a spusťte Terminál. Otevřete Terminál a po jeho zadání zadejte příkaz „drutil eject“. Po zadání tohoto příkazu by měl počítač iMac násilně vysunout disk CD nebo DVD. Pokud máte připojeno více jednotek, může být nutné specifikovat jednotku, kterou chcete vysunout, zadáním názvu zařízení v příkazu. Jako příklad uveďme příkaz „drutil eject /dev/disk1“.

Čtyři. Ruční vysunutí: Pokud vše ostatní selže, můžete CD nebo DVD vysunout ručně pomocí narovnané kancelářské sponky nebo podobného nástroje. Nejprve najděte malou dírku na přední straně optické jednotky počítače iMac. Jemně zatlačte kancelářskou sponku dovnitř dírky, dokud nenarazíte na odpor. Pokračujte v jemném stlačování disku CD nebo DVD a ten by se měl začít vysouvat. Jakmile se částečně vysunou, můžete je vytáhnout prsty.

Mějte na paměti, že pokud máte často problémy s vysouváním disků CD nebo DVD, může být problém v optické jednotce počítače iMac. Za těchto okolností doporučujeme vyhledat odbornou pomoc nebo se obrátit na podporu společnosti Apple, která vám poskytne další rady.

Závěrem lze říci, že existuje řada způsobů, jak z počítače iMac vytlačit disk CD nebo DVD. Začněte nejjednoduššími alternativami, jako je použití rozhraní Finderu nebo klávesy Eject. Pokud tyto přístupy nefungují, můžete vyzkoušet pokyny Terminálu nebo ruční vysunutí disku sponkou. Abyste předešli jakémukoli poškození, buďte při manipulaci s hardwarem počítače iMac vždy opatrní a šetrní.

FAQ
Jak násilně vysunout disk z terminálu Macu?

Pomocí terminálu můžete disk z počítače Mac vysunout následujícími úkony:

Na počítači Mac spusťte Terminál. Můžete jej vyhledat ve složce Nástroje ve složce Aplikace nebo jej rychle vyhledat pomocí Spotlight (podržte klávesy Command a mezerník a napište „Terminal“).

2. Po načtení okna Terminálu zadejte následující příkaz: “’drutil tray eject

“‘

Tímto příkazem se optické jednotce řekne, aby vysunula přihrádku disku.

3. Pokud výše uvedený příkaz nefunguje, můžete vyzkoušet jiný příkaz. Do okna Terminálu zadejte následující příkaz: Tento příkaz se pokusí vysunout disk, aniž by otevřel přihrádku.

4. Pokud byly výše uvedené příkazy neúspěšné, můžete disk k vysunutí přinutit pomocí určité identifikace zařízení. Do Terminálu zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter:

„shell

drutil eject internal

“‘

Pokud se identifikace zařízení vaší optické jednotky liší od „internal“, nahraďte ji „internal“.

Pokud standardní postupy nefungují, měli byste být schopni disk z počítače Mac násilně vysunout pomocí těchto příkazů Terminálu.

Jak vysunout disk ze zásobníku příkazem?

Níže uvedené pokyny lze použít k použití příkazu pro vysunutí přihrádky na disk v počítači iMac:

1. Na klávesnici stiskněte a podržte klávesu „Command“. 2. Stiskněte klávesu „E“ a stále držte stisknutou klávesu „Command“. Běžný název této klávesové zkratky je „Command + E“.

Pomocí této klávesové zkratky můžete násilně vyjmout disk CD nebo DVD z diskové přihrádky počítače iMac.

Jak násilně vysunout zařízení z počítače Mac?

Následující rady pro řešení problémů můžete použít k násilnému vyjmutí zařízení z počítače Mac: 1. Použijte klávesovou zkratku stisknutím a podržením klávesy „Command“ a následným stisknutím klávesy „Eject“. To by mělo gadget donutit k evakuaci. 2. Zkuste přetáhnout ikonu zařízení do koše tak, že otevřete okno Finderu, najdete ji na ploše nebo v postranním panelu a provedete právě toto. Tímto způsobem lze zařízení také vytlačit. 3. Použijte Terminál: Pokud žádná z výše uvedených možností není úspěšná, můžete zkusit zařízení vynutit k vysunutí pomocí Terminálu. Do okna Terminálu (umístěného ve složce Nástroje ve složce Aplikace) zadejte příkaz „drutil eject“. Tím by mělo dojít k násilnému vysunutí miniaplikace. 4. Restartujte počítač Mac: V případě, že žádný z předchozích postupů nebyl úspěšný, můžete Mac restartovat. Občas se stane, že rychlý restart odstraní všechny problémy a umožní správné vysunutí zařízení.

Před pokusem o násilné vysunutí zařízení nezapomeňte na opatrnost a ujistěte se, že všechny datové přenosy nebo činnosti s ním spojené byly úspěšně ukončeny.