Jak najít ikonu „i“ na hodinkách Apple Watch

Jak vyhledat hodinky Apple Watch?
Otevřete na Apple Watch aplikaci Najít zařízení a potom klepněte na požadované zařízení. Pokud je poloha zařízení zjistitelná: Zobrazí se na mapě, takže uvidíte, kde je. Nad mapou je uvedena přibližná vzdálenost od zařízení, čas, kdy se naposled připojilo k Wi‑Fi nebo mobilní síti, a úroveň nabití baterie. Cached
Další informace najdete na support.apple.com

Na oblíbených hodinkách Apple Watch je k dispozici celá řada funkcí a možností, jak zlepšit své každodenní činnosti. Vědět, jak chytrý telefon efektivně používat, je vždy důležité, ať už jste zkušený uživatel, nebo začátečník. Symbol „i“, který nabízí přístup k důležitým nastavením a informacím, je jednou z významných ikon, které je třeba znát. V tomto příspěvku vám vysvětlíme, kde ikonu „i“ na hodinkách Apple Watch najdete, a uvedeme řešení souvisejících problémů, jako je ruční spárování hodinek Apple Watch, pochopení ikony Najít můj iPhone, opětovné spárování hodinek Apple Watch a řešení problémů se spárováním.

Podle těchto pokynů najdete na hodinkách Apple Watch ikonu „i“: 1. Vyhledejte aplikaci „Nastavení“ na domovské obrazovce hodinek Apple Watch. Jako její znázornění slouží šedá ikona ozubeného kola. Chcete-li aplikaci spustit, klepněte na ni. 2. Po vstupu do aplikace Nastavení přejděte do části „Obecné“ posunutím dolů. Obvykle se zobrazuje jako první volba v seznamu. Chcete-li pokračovat, klepněte na ni. 3. Oblast „O aplikaci“ naleznete v části Obecná nastavení. Chcete-li získat přístup k důkladným informacím o hodinkách Apple Watch, klepněte na položku „O“.

4. Symbol „i“, někdy známý jako ikona „info“, najdete v části „O“. Chcete-li získat další nastavení a informace o hodinkách Apple Watch, klepněte na něj.

Jakmile najdete ikonu „i“, přejděme k zodpovězení některých souvisejících dotazů:

1. Jak ručně spáruji hodinky Apple Watch?

Chcete-li ručně spárovat hodinky Apple Watch, postupujte podle následujících postupů:

– Zkontrolujte, zda je v iPhonu provozována nejnovější verze systému iOS.

– Podržte boční tlačítko na hodinkách Apple Watch stisknuté, dokud se nezobrazí logo Apple. Otevřete aplikaci Apple Watch na iPhonu a klepněte na „Spustit párování“. Párování dokončíte podle pokynů na obrazovce. 2. Co představuje ikona Find My iPhone na hodinkách Apple Watch? Pomocí ikony Najít můj iPhone na hodinkách Apple Watch můžete vyhledat svůj iPhone nebo jiná zařízení Apple připojená k vašemu Apple ID. V případě ztráty nebo krádeže vašich zařízení je to užitečná funkce.

3. Jak mohu hodinky Apple Watch znovu připojit?

Níže uvedené metody by vám měly umožnit opětovné spárování hodinek Apple Watch.

– Otevřete aplikaci Apple Watch v iPhonu. Ve spodní části obrazovky vyberte kartu „Moje hodinky“.

– Klepněte na ikonu „i“ vedle názvu hodinek Apple Watch a poté na ně klepněte. Klepněte na „Unpair Apple Watch“ a poté potvrďte výběr. Po zrušení párování můžete hodinky Apple Watch znovu spárovat zopakováním původního postupu párování. Proč se mi nedaří spárovat Apple Watch a telefon?

Je možné, že se vám nepodaří synchronizovat hodinky Apple Watch s iPhonem z několika důvodů. Následuje několik typických kroků pro řešení problémů:

– Zkontrolujte, zda jsou baterie v obou zařízeních dostatečně silné.

– Udržování těsné blízkosti iPhonu a Apple Watch při párování. Restartování obou zařízení a další pokus.

– Zkontrolovat, zda iPhone nebo Apple Watch neprošly aktualizací softwaru.

Resetování síťových nastavení iPhonu.

– Pokud problém přetrvává, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Apple a požádat o další pomoc. A konečně, nalezení symbolu „i“ na hodinkách Apple Watch je klíčové pro přístup k důležitým nastavením a datům. Pomocí výše uvedených postupů můžete ikonu „i“ rychle najít. Pro bezproblémové používání je také užitečné zjistit, jak ručně spárovat Apple Watch, jak funguje symbol Find My iPhone a jak řešit problémy se spárováním. Užijte si používání a zkoumání funkcí hodinek Apple Watch!

FAQ
Proč se moje hodinky Apple Watch nepárují s novým telefonem?

Hodinky Apple Watch se nemusí s novým telefonem spárovat z několika důvodů. Těchto několik scénářů se může týkat: 1. Kompatibilita: Zkontrolujte, zda jsou váš nový telefon a hodinky Apple Watch kompatibilní. Kompatibilitu potvrdíte na webu společnosti Apple nebo se obraťte na podporu společnosti Apple. 2. Bluetooth: Zkontrolujte, zda je na novém telefonu i hodinkách Apple Watch zapnuté Bluetooth. Bluetooth je nutný k tomu, aby mohlo dojít ke spárování. 3. Aktualizace softwaru: Zkontrolujte, zda jsou v novém telefonu a hodinkách Apple Watch nainstalovány nejnovější aktualizace softwaru. Problémy s kompatibilitou mohou být způsobeny zastaralým softwarem. Zrušení párování: Pokud byly hodinky Apple Watch dříve propojeny s jiným telefonem, musíte jejich spárování s novým telefonem zrušit. Ve starém telefonu otevřete aplikaci Apple Watch a vyberte možnost „Zrušit spárování Apple Watch“. Pokud vše ostatní selže, zkuste hodinky Apple Watch resetovat.

5. Toho můžete dosáhnout tak, že na hodinkách otevřete aplikaci Nastavení, zvolíte „Obecné“ a poté „Resetovat“. Pokud tak učiníte, data v hodinkách se zcela vymažou, proto si nejprve nezapomeňte vytvořit zálohu.

Pokud žádná z těchto oprav nefunguje, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Apple, která vám poskytne další pomoc.

Kde na hodinkách Apple Watch Series 3 najdu ikonu i?

Ikonu „i“ na hodinkách Apple Watch Series 3 najdete podle následujících kroků: Chcete-li hodinky Apple Watch probudit, začněte zvednutím zápěstí nebo klepnutím na displej. 2. Na ciferníku hodinek vyhledejte symbol aplikace, který připomíná bílý kruh s malým písmenem „i“ uvnitř. Zde se zobrazí ikona „i“. 3. Po nalezení ikony „i“ klepnutím na ni otevřete nabídku Nastavení. 4. V sekci Nastavení můžete změnit řadu nastavení a možností hodinek Apple Watch Series 3.

Vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na používaném ciferníku hodinek se umístění ikony „i“ může změnit. Pokud ikonu „i“ nemůžete na aktuálním ciferníku najít, můžete přejet doleva nebo doprava a přepnout na jiný ciferník.