Domů : Kvízové ​​otázky : Prosinec 2018

Kvízy z prosince 2018

prosinec 1Jaký typ komponenty může přidat USB porty do stolního počítače?
prosinec 2Které z následujících odvětví se nepovažuje za IT?
prosinec 3Kolik nanometrů je v jednom mikronu?
prosinec 4Kolik kolíků má konektor displeje VGA?
prosinec 5Písmena na klávesě „Esc“ jsou zkratkou čeho?
prosinec 6V čem by se s největší pravděpodobností měřila velikost ikony 32x32 pixelů?
prosinec 7Která z následujících vývojových platforem Windows je nejnovější?
prosinec 8Jaké služby poskytuje Disk Google?
prosinec 9Který výraz popisuje vztah mezi příponou souboru a typem souboru?
prosinec 10Jaký typ sítě je největší?
prosinec 11Který z následujících typů signálů používaných pro hovory z mobilních telefonů?
prosinec 12Který z následujících nejlépe popisuje rollover n-key?
prosinec 13Rychlost psaní se měří v ______ za minutu?
prosinec 14„Chytrá lednička“ je toho příkladem?
prosinec 15Za virus lze také považovat co?
prosinec 16Která z následujících možností poskytuje monitorování sítě a detekci zařízení?
prosinec 17Který z následujících příkladů není jmenným prostorem?
prosinec 18Která z následujících možností je pro zpracování grafiky nejdůležitější?
prosinec 19Jaký typ tiskárny netiskne na papír?
prosinec 20Příkladem čeho je univerzitní rezidenční síť?
prosinec 21Jaký typ úložiště má firmware?
prosinec 22Které z následujících tvrzení o MBR pevného disku je pravdivé?
prosinec 23Který z následujících nejlépe popisuje doplnění pohybu?
prosinec 24Vypalovačka CD je typ čeho?
prosinec 25Jaký funkční klíč Windows se často používá k provedení příkazu „Obnovit“?
prosinec 26Navigační lišta vždy obsahuje co?
prosinec 27Která služba sociálních médií je spojena s tweetováním?
prosinec 28Co usnadňují výkonnostní systémy ve třídě a virtuální výukové prostředí?
prosinec 29Co z toho je Windows API?
prosinec 30Který z následujících výrazů popisuje slušné chování na internetu?
prosinec 31Kolik znaků podporuje dlouhý název souboru nebo standard „LFN“?