Domů : Kvízové ​​otázky : Červen 2018

Kvízy od června 2018

června 1Hledání sítí Wi-Fi z automobilu se také nazývá co?
června 2Kolik bytů je v jednom tebibyte?
června 3Digitální efekt přidaný k obrazové, video nebo zvukové stopě lze také nazvat co?
června 4V jakém roce byl standard 3G mobilních dat rozšířen?
června 5Které z následujících tvrzení o metodě Java není pravdivé?
června 6Hodnota, která funguje jako signál pro funkci nebo proces, se také nazývá co?
června 7Co tvoří několik propojených webových stránek?
června 8Jak se nazývá horní část okna, které často zobrazuje název otevřeného souboru?
června 9Jaký typ serveru odkazuje na soubor zóny?
června 10Která služba zasílání zpráv se nepovažuje za zasílání zpráv OTT?
června 11Pro jakou skupinu uživatelů je určen programovací jazyk Processing?
června 12Jaký typ dokumentu může být navržen jako prohlížeč?
června 13Jaký je primární účel Universal Plug and Play (UPnP)?
června 14Jaké je výchozí umístění systému Windows?
června 15PPC je metrika používaná v jakém odvětví?
června 16JSF je API podporované jakým typem platformy webového serveru?
června 17Jednotlivá zobrazení stránky se také nazývají co?
června 18Jeden terahertz se rovná kolik hertzů?
června 19Jak se nazývá spojení s potenciálními klienty prostřednictvím online reklam?
června 20Drátové modely se často používají k vytvoření čeho?
června 21Který z následujících je značkovací jazyk?
června 22Která bezdrátová technologie má nejkratší maximální přenosovou vzdálenost?
června 23Která bezdrátová technologie komunikuje se satelity?
června 24Které adjektivum popisuje software, který běží na hardwaru od jiného dodavatele?
června 25V jakém roce byl NetBIOS představen?
června 26Programy nainstalované na smartphonech se běžně nazývají co?
června 27Pokud vlastníte několik desítek doménových jmen, můžete být čím?
června 28Který souborový systém byl zaveden v systému Windows 95?
června 29Jaký je název široce propagovaného práva EU zavedeného 25. května 2018?
června 30Který z následujících lze považovat za webhook?