Domů : Kvízové ​​otázky : March 2017

Kvízy od března 2017

Březen 1Který z následujících není platný odkaz na buňku?
Březen 2ASCII a Unicode jsou dva typy čeho?
Březen 3Jak se datagram liší od paketu?
Březen 4Která z následujících možností se běžně používá pro ukládání do mezipaměti dat?
Březen 5Která komponenta má největší dopad na FPS videohry?
Březen 6Jak se NVRAM liší od standardní systémové paměti RAM?
Březen 7Jaký výraz je synonymem pro mikrometr?
Březen 8Jaká je přenosová rychlost základní optické nosné linky OC-1?
Březen 9Které komponenty ovládají napájecí funkce starších počítačů Macintosh?
Březen 10Vlastní síť vytvořená z jedné nebo více stávajících sítí LAN se také nazývá co?
Březen 11Jaký výraz popisuje web, který nereaguje po prudkém nárůstu provozu?
Březen 12UML je určen především pro jaký typ vývoje softwaru?
Březen 13Spotřebitel, který používá hardwarové zařízení nebo softwarový program, se také nazývá co?
Březen 14Který z následujících poskytuje centralizované úložiště?
Březen 15Jaký vyhledávač poskytoval widgety na ploše?
Březen 16Jaký typ dokumentu definuje značky a atributy použité v souboru XML?
Březen 17Jak se nazývá skupina počítačů, které spouští související programy a skripty?
Březen 18Svazek, který lze použít ke spuštění počítače, se také nazývá co?
Březen 19Které z následujících formátů DVD lze vymazat?
Březen 20Jaká je skupina souvisejících prvků, z nichž každý má jedinečný identifikátor?
Březen 21Jaký typ webu je určen k vytváření diskusních vláken?
Březen 22Co je běžná zkratka pro „název domény?“
Březen 23Štítek, který identifikuje zařízení v síti, se také nazývá co?
Březen 24Jaký je účel potřesení počítače?
Březen 25Který z následujících definuje kanál, kterým má buňka ATM cestovat po síti?
Březen 26Spouštění her SNES na PC je toho příkladem?
Březen 27Co podporují rozhraní PCI-X a PCI Express?
Březen 28Který z následujících typů médií je nejstarší?
Březen 29Které slovo popisuje video, které za krátkou dobu získá miliony zhlédnutí?
Březen 30Která z následujících možností se používá k vytvoření objektu v objektově orientovaném programování?
Březen 31Který z následujících typů souborů může být kódován konkrétním kodekem?