Domů : Kvízové ​​otázky : Únor 2017

Kvízy od února 2017

únor 1Datový typ „Struct“ je zkratka pro jaké slovo?
únor 2Která z následujících je síťová maska ​​třídy A?
únor 3Co se vypočítá vydělením velikosti souboru časem přenosu souboru?
únor 4Které z následujících tvrzení o branách firewall je nepravdivé?
únor 5Který program poskytuje uživatelům počítačů Mac přístup do obchodu iOS App Store?
únor 6Přetaktování CPU na příkladu čeho?
únor 7Který web vám umožňuje někoho spřátelit?
únor 8Jaký je protokol používaný pro zveřejňování v diskusní skupině?
únor 9DKIM se používá k ověření, jaký typ zprávy?
únor 10Jaký operační systém nejčastěji používá souborový systém FAT32?
únor 11Co jsou data na začátku souboru, který identifikuje daný formát souboru?
únor 12„Kopírování“ vyžaduje, jaký typ média?
únor 13.EPUB, .LIT, .AZW3 jsou přípony souborů používané jakým typem formátů souborů?
únor 14Pokud je grafický čip připájen na základní desku, lze to popsat jako co?
únor 15Jaká zkratka popisuje řízení vztahů se zákazníky?
únor 16Příkladem procesu je komprese souborů?
únor 17Jaká technologie umožňuje programům Java připojit se k databázím?
únor 18Spolu s jakou další technologií se často používá síťový IPS?
únor 19V čem by se s největší pravděpodobností měřila velikost typického souboru prostého textu?
únor 20Nahrazení souboru jiným souborem se stejným názvem se také nazývá co?
únor 21Která z následujících možností se používá ke sledování teploty součástí?
únor 22Která zkratka popisuje proces vyvolaný požadavkem na přerušení hardwaru?
únor 23Jaký typ dat obsahuje soubor .RTF?
únor 24Na jaké klávesy má klávesa Num Lock vliv?
únor 25Na co odkazuje fráze „big data“?
únor 26Příkladem jaké aplikace je aplikace?
únor 27Jaké zařízení je navrženo speciálně pro spojení dvou místních sítí?
únor 28Textové pole ve formuláři lze také nazvat co?