Domů : Kvízové ​​otázky : Červen 2016

Kvízy od června 2016

června 1Jaký výraz lze použít jako synonymum pro softwarovou opravu?
června 2Jaký je příklad dobré netikety?
června 3Jaký typ člověka lze popsat jako noob?
června 4Které z následujících tvrzení nejlépe popisuje gridové výpočty?
června 5Příkladem je souborový server?
června 6Jaký protokol je běžně spojován s IPX?
června 7K čemu se regulární výrazy běžně používají?
června 8Jaký typ dat se k přenosu používá konektorem Toslink?
června 9Jaký prvek umožňuje vložení externí webové stránky do dokumentu HTML?
června 10Která z následujících zkratek popisuje typ online reklamy?
června 11Jaké digitální rozhraní používají moderní televizory pro připojení audio / video?
června 12Které tvrzení o systému na čipu (SoC) je nepravdivé?
června 13Který OS vydává Free Software Foundation?
června 14Které číslo není číslo s plovoucí desetinnou čárkou?
června 15Co je definujícím prvkem hypertextového dokumentu?
června 16Text bez jakéhokoli formátování se také nazývá co?
června 17Jaká společnost vyvinula iPad?
června 18K čemu slouží protokol LDAP?
června 19Dot matrix může popsat tiskárny a jaký jiný typ zařízení?
června 20Jaký typ programu je Microsoft Word?
června 21Jaký výraz popisuje jakýkoli počítač přístupný přes síť?
června 22Které z následujících tvrzení o multithreadingu je nepravdivé?
června 23Kolik terminálů má dioda?
června 24Jaký je rozdíl mezi datovými typy ENUM a SET?
června 25Který operační systém Windows se zbavil nabídky Start?
června 26Jakou zkratku lze popsat jako „telefon přes internet?“
června 27Jaké měření se používá k popisu rozlišení polotónového obrazu?
června 28Mnoho hráčů dává přednost mechanické verzi jakého zařízení?
června 29Která verze HTML představila prvek <canvas>?
června 30Který formát obrázku ukládá data spíše jako bodovou matici než cesty nebo body?