Domů : Kvízové ​​otázky : March 2016

Kvízy od března 2016

Březen 1Jaký typ zařízení se může připojit k dokovací stanici?
Březen 2Jaký typ technologie je Sony Trinitron?
Březen 3Jaký typ softwaru vám umožňuje ovládat počítač přes internet?
Březen 4Morálním principům, které regulují používání počítačů, se také říká co?
Březen 5Jaká zkratka uvádí, že špatný vstup bude mít za následek špatný výstup?
Březen 6Jak se nazývá kopie nebo obrázek paměťového zařízení pořízeného v určitou dobu?
Březen 7Která služba Google je určena pro online ukládání souborů?
Březen 8Jaká zkratka popisuje způsob, jak vyhodnotit informace nalezené online?
Březen 9K jakému účelu se používají konfigurace RAID?
Březen 10Které z následujících prvků grafického uživatelského rozhraní můžete minimalizovat?
Březen 11Mbps a Kbps jsou příklady čeho?
Březen 12Jaký výraz popisuje počítačový systém s minimem komponent?
Březen 13Jaký je jiný název pro aktualizaci softwaru určenou k opravě bezpečnostní díry?
Březen 14Který z následujících klíčů je modifikátor?
Březen 15Který z následujících emotikonů představuje šťastnou osobu?
Březen 16Jaký protokol se používá k odesílání zpráv SOAP?
Březen 17Jaký je účel rozhraní Winsock API pro Windows?
Březen 18Jaký typ specifikace je ATX?
Březen 19„Vypalování“ označuje zápis dat na jaký typ média?
Březen 20Lišta nabídky je jaký typ nabídky?
Březen 21V jaké situaci může programátor použít zástupný znak?
Březen 22Zhruba kolikrát rychlejší je připojení T3 než připojení T1?
Březen 23DVD, flash disky, pevné disky a SSD se souhrnně označují jako co?
Březen 24Která z následujících metrik webu je obvykle nejnižší?
Březen 25Softwarová kopie fyzického disku se také nazývá co?
Březen 26Jaká zkratka se často používá jako synonymum pro smlouvu EULA?
Březen 27Jakému typu zařízení může TRIM prospět?
Březen 28Jak se nazývá umístění centrálního úložiště souborů přístupné více systémům?
Březen 29Jaký je jiný název pro vyhledávací dotazy zadané do vyhledávače?
Březen 30AIX je operační systém vyvinutý jakou společností?
Březen 31Které z následujících rozlišení podporuje formát videa HDV?