Domů : Kvízové ​​otázky : Září 2015

Kvízy od září 2015

září 1Jaký prvek uživatelského rozhraní se používá k uspořádání oken v okně?
září 2Které z následujících tvrzení o DSL je nepravdivé?
září 3Jaká je nejběžnější délka přípony souboru?
září 4Který z následujících programů je příkladem softwaru MIS?
září 5Který z následujících výrazů nepopisuje typ softwaru?
září 6Co jsou to Facebook, Twitter a Pinterest?
září 7Jak se nazývá tiskárna, která vytváří fyzické modely?
září 8Jak se nazývá studium počítačů a počítačových konceptů?
září 9Jaký název domény použila služba Delicious před delicious.com?
září 10Který výraz nejlépe popisuje software, který lze rozšířit tak, aby podporoval rostoucí pracovní vytížení?
září 11Jaký je jiný název pro grafické rozhraní založené na grafice?
září 12Jaká součást je umístěna na pevném disku?
září 13Jaká je závislá proměnná v rovnici y = 3 <sup> x </sup> + 3z?
září 14V jakém roce Microsoft vydal Windows 10?
září 15Jaký typ programu je Adobe InDesign?
září 16Jaká internetová služba používá protokol SMTP?
září 17Jaký typ interního připojení používají pevné disky IDE?
září 18Kromě počítačového viru může WORM také odkazovat na co?
září 19Jaká společnost nabízí e-mailové adresy s doménou „ymail.com“?
září 20Jak se nazývají jednotlivé procesory v CPU?
září 21Jaký příkaz zvětší okno?
září 22Kolik megabitů je v megabajtu?
září 23Jak se nazývá verze ovládacího panelu systému Windows pro OS X?
září 24„Tabulka“ lze použít synonymně s jakým výrazem?
září 25Textový procesor je pokročilá verze, jaký typ softwarového programu?
září 26Jaká verze OS X umožnila uživatelům nejprve odesílat a přijímat SMS zprávy?
září 27Jaká funkce Windows nebyla ve Windows 8, ale vrátila se ve Windows 10?
září 28Jaký typ dokumentů se vytváří pomocí XHTML?
září 29Jaký je název složky nejvyšší úrovně úložného zařízení?
září 30Jaký typ programu rozbalí soubory aplikace a zapíše je na spouštěcí disketu?