Domů : Kvízové ​​otázky : Srpen 2015

Kvízy od srpna 2015

Srpen 1Inkoustové tiskárny jsou podkategorií jaké tiskárny?
Srpen 2Specifikace požadované pro spuštění softwarového programu se také nazývají co?
Srpen 3Jak se nazývají jednotlivé požadavky na webový server?
Srpen 4Kolik bajtů je v pebibyte?
Srpen 5Jaká akce se nejčastěji používá k zobrazení popisku?
Srpen 6Jaký je účel HSF komponent?
Srpen 7Rozložení webových stránek používané pro několik různých stránek se také nazývá co?
Srpen 8iOS a OS X jsou dva různé operační systémy vyvinuté jakou společností?
Srpen 9Systém DNS překládá název domény, do kterého jedinečného identifikátoru?
Srpen 10Jaký typ softwaru umožňuje interakci dvou samostatných programů?
Srpen 11Které z následujících vstupních zařízení se nepovažuje za polovodičové?
Srpen 12Příkladem jakého zařízení je konektor HDMI na DVI?
Srpen 13E-mailové zprávy čekající na odeslání jsou obvykle uloženy v jaké složce?
Srpen 14Do jaké kategorie spadají inteligentní spotřebiče a automobily připojené k Wi-Fi?
Srpen 15Jak se nazývá společnost, která zpřístupňuje webové stránky přes internet?
Srpen 16Jaký typ softwaru je program, který umožňuje spuštění systému Windows na počítači Mac?
Srpen 17Jaký je jiný název pro opakované zpoždění v online hře pro více hráčů?
Srpen 18Jaký formát disku lze vymazat?
Srpen 19Jaký typ součásti je s největší pravděpodobností vybaven 3.5 mm jackem?
Srpen 20Blikající kurzor v textovém dokumentu určuje, jaké umístění?
Srpen 21Jak se nazývá horní část webové stránky, která často obsahuje navigaci?
Srpen 22FPS je nejdůležitější pro jaký typ programu?
Srpen 23Plošina je typ jakého zařízení?
Srpen 24Jaký je nejoblíbenější tabulkový program?
Srpen 25„Pixel“ je název, jaký typ zařízení vyrobil Google?
Srpen 26Kolik barev může představovat 24bitová hodnota RGB?
Srpen 27Který z následujících není funkcí OS X?
Srpen 28Jaký je rozdíl mezi megabajtem a megabajtem?
Srpen 29„Inkoustová tiskárna“ označuje, jaký typ zařízení?
Srpen 30Apple Siri a Microsoft Cortana jsou příklady jaké technologie?
Srpen 31Jaké zařízení umožňuje připojení více zařízení USB k jednomu portu USB?