Domů : Kvízové ​​otázky : Červenec 2015

Kvízy od července 2015

července 1Jaký typ hardwarového zařízení obsahuje pixely?
července 2V kterém roce představil Apple konektor Lightning?
července 3Kolik bajtů je v jednom kibibyte?
července 4Jaký výraz se často používá synonymně s CPU?
července 5Jaký typ dat obsahuje řetězec?
července 6Jak se nazývá zařízení, které čte a / nebo zapisuje data na disk?
července 7Která služba sociálních médií je určena výhradně ke sdílení fotografií?
července 8K jakému účelu se používá phishing a pharming?
července 9Který z následujících formátů souborů je bezztrátový?
července 10Jaká služba sociálních médií popularizovala slovesa „přátelská“ a „nepřátelská?“
července 11Co představuje hodnota RGB?
července 12Jaká je výchozí složka používaná k ukládání příchozích e-mailových zpráv?
července 13Které z následujících tvrzení o dotykové obrazovce je nepravdivé?
července 14Který standard Wi-Fi dosáhl maximální rychlosti 11 Mb / s?
července 15Co zaznamenává keylogger?
července 16Co se stane, když program spadne?
července 17Jaký je opak statického webu?
července 18Jaké sloveso je synonymem pro cyklování napájení zařízení?
července 19Která z následujících velikostí není standardní velikostí bannerové reklamy?
července 20Jaký typ média můžete umístit do čtečky karet?
července 21Které tvrzení o digitálních datech není pravdivé?
července 22Jaký název se obvykle dává softwaru během veřejného testovacího období?
července 23Které z následujících zařízení není solid state?
července 24Které rozhraní bylo navrženo speciálně pro přenos dat digitálního přístroje?
července 25Jaký je rozdíl mezi MySQL a NoSQL?
července 26Jaký typ klíče je Caps Lock?
července 27Která z následujících možností není kabelovým připojením?
července 28iTunes je program pro správu hudby obsažený ve kterém operačním systému?
července 29Jak se nazývá prvek uživatelského rozhraní určený pro zadávání dat?
července 30K čemu by se nejpravděpodobněji použila akce drag and drop?
července 31Jaký typ dat popisuje další data?