Domů : Kvízové ​​otázky : Duben 2015

Kvízy od dubna 2015

dubna 1Jaký příkaz běžně plní Control + Z nebo Command + Z?
dubna 2Pohyb obsahu v okně nahoru nebo dolů se také nazývá co?
dubna 3Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje klipart?
dubna 4Která z následujících je největší měrnou jednotkou v úložišti dat?
dubna 5Která z následujících možností není typem širokopásmového připojení?
dubna 6Jaký termín se běžně používá k označení mobilních aplikací?
dubna 7Excel je tabulkový program vyvinutý jakou společností?
dubna 8Jaký typ jazyka se používá k vytvoření skriptu JSP?
dubna 9Co je zkratka pro slovo „modem“?
dubna 10Jaký typ kabelu se obvykle používá k připojení počítačů v síti LAN?
dubna 11Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje koncového uživatele?
dubna 12Který výraz nejlépe popisuje proces vytváření statického rozvržení webové stránky?
dubna 13Jaký výraz popisuje proces kódování a publikování webových stránek?
dubna 14Která z následujících možností je pouze ke čtení?
dubna 15Jaký typ připojení k internetu funguje přes standardní telefonní linky?
dubna 16Které z následujících zařízení se připojuje ke koaxiálnímu kabelu?
dubna 17Jaká operace musí být provedena před vložením dat?
dubna 18Jaká je správná zkratka pro kilobajt?
dubna 19Wiki je specifický typ čeho?
dubna 20TechLib.com je příkladem čeho?
dubna 21Kolik dat pojme 3.5 "disketa po naformátování?
dubna 22Sloučení dat mezi dvěma zařízeními se také nazývá co?
dubna 23Jaká platforma WordPress se používá k vytvoření?
dubna 24Jak se nazývají čárové kódy čtvercového tvaru?
dubna 25Který z následujících jazyků používá tagy k definování prvků?
dubna 26Jaký typ počítače s největší pravděpodobností použije ECC RAM?
dubna 27Jaký typ kódu obsahují všechny webové stránky?
dubna 28Jaký typ zařízení je iPad?
dubna 29Jaký operační systém běží na iPhonech a iPadech?
dubna 30Jaký výraz se často používá jako synonymum pro systémovou paměť?