Domů : Kvízové ​​otázky : Prosinec 2014

Kvízy z prosince 2014

prosinec 1Jaký výraz popisuje hardware vyráběný jednou společností, ale prodávaný jinou?
prosinec 2TFT je technologie používaná v jakém typu komponenty?
prosinec 3Který z následujících formátů obrázku je založen na vektorech?
prosinec 4Jaký typ vstupního zařízení umožňuje ukázat a kliknout?
prosinec 5Jaký je jiný název záznamu v databázové tabulce?
prosinec 6Jaký je jiný název souboru získaného z Internetu?
prosinec 7K čemu se používá technologie QuickTime společnosti Apple?
prosinec 8Jaký je účel DMZ v síti?
prosinec 9Jaká funkce udržuje blok textu v rámci předem definovaných okrajů?
prosinec 10Jaký datový typ se používá k uložení seznamu položek?
prosinec 11Které z následujících zařízení zachycuje zvukové vlny?
prosinec 12Helvetica, Arial a Verdana jsou různé typy čeho?
prosinec 13Operační systém a dodávané aplikace se souhrnně nazývají co?
prosinec 14Současné používání více CPU nebo zpracování jader se také nazývá co?
prosinec 15Jaká zkratka se běžně používá k označení síťové karty?
prosinec 16Jaký typ webových stránek bude s největší pravděpodobností aktualizovat jedna osoba?
prosinec 17Jaké slovo popisuje připojení k internetu?
prosinec 18Z jakého formátu digitalizace převede něco na digitální?
prosinec 19Jakému účelu slouží softwarová součást zvaná zásuvka?
prosinec 20Jaká zkratka popisuje jedinečný identifikátor používaný ke sledování produktů?
prosinec 21Která fráze popisuje médium, ve kterém mohou data proudit dvěma způsoby současně?
prosinec 22Kolik pixelů může mít 4K displej?
prosinec 23Která z následujících položek není typem paměťového modulu?
prosinec 24Které z následujících lze popsat jako „rozteč bodů?“
prosinec 25Jaký výraz popisuje elektronický dokument?
prosinec 26Mountain Lion byla verze, která OS?
prosinec 27Co jiného kromě uživatelského jména zahrnuje typické přihlášení?
prosinec 28Jaká předpona URL označuje zabezpečený web?
prosinec 29Jaká součást je součástí instalace MAMP?
prosinec 30Která z následujících akcí může představovat porušení autorských práv?
prosinec 31Unixový program, který běží na pozadí, lze také nazvat co?