Domů : Kvízové ​​otázky : Únor 2014

Kvízy od února 2014

únor 1Která z následujících možností se nejvíce podobá textovému editoru?
únor 2Kde se na většině webových stránek nacházejí informace o autorských právech?
únor 3Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje žebříček?
únor 4Jaký je jiný název pomůcky používané k zapamatování informací?
únor 5Který z následujících programů není produktem Apple?
únor 6Kolik bitů je v kilobajtech?
únor 7Co se používá firmware k aktualizaci?
únor 8Který z následujících typů URI?
únor 9Jaká společnost vyvinula Extensible Metadata Platform (XMP)?
únor 10Jaký je doslovný význam slova „monochromatický?“
únor 11Které z následujících rozhraní se nepoužívá k připojení externích pevných disků
únor 12Počítač, monitor, klávesnice a myš se souhrnně nazývají co?
únor 13V čem se měří rychlosti procesorů v moderních počítačích?
únor 14Jaký operační systém používá k ukládání nastavení systému „registr“?
únor 15Internet je největší typ čeho?
únor 16Jaký typ klíče je Caps Lock?
únor 17Jaký typ softwaru může zobrazit „seznam přátel?“
únor 18Jak se nazývá studie interakce lidí s uměle vytvořenými objekty?
únor 19Jak se nazývá odesílání dat do jiného počítačového systému?
únor 20Jaké slovo lze použít jako synonymum pro „složku?“
únor 21Když navštívíte název domény bez cesty, jaká stránka se zobrazí?
únor 22Jaký typ dat obsahuje soubor EPS?
únor 23Jak se jmenuje člověk, který zveřejňuje urážlivé komentáře online?
únor 24Z jakého slova se vyvinul termín „podcasting“?
únor 25Jaký je jiný název pro bitmapový obrázek?
únor 26Která z následujících možností není úložné zařízení?
únor 27Který z následujících vyhledávačů je také webovým portálem?
únor 28Jakou funkci provádí keylogger?