Domů : Kvízové ​​otázky : Prosinec 2013

Kvízy z prosince 2013

prosinec 1Jaký typ souboru se často stahuje z více serverů najednou?
prosinec 2HTTP, FTP a TCP / IP jsou různé typy čeho?
prosinec 3Který z následujících popisů nejlépe popisuje cron?
prosinec 4Co z toho měří přenosová rychlost?
prosinec 5Jak se nazývá standardní souborový systém používaný kompaktními disky?
prosinec 6Jaký typ softwaru by byl klasifikován jako trojský kůň?
prosinec 7Kolik bytů je v kilobitu?
prosinec 8Jaká služba sociálních sítí byla průkopníkem ve využívání hashtagu?
prosinec 9Která z následujících možností spolu s heslem obvykle zahrnuje přihlášení?
prosinec 10Kdo by s největší pravděpodobností nakonfiguroval honeypot?
prosinec 11Co z toho měří CTP?
prosinec 12Který z následujících formátů obrazových souborů není?
prosinec 13Jak se nazývá malá ikona vedle adresy URL nebo názvu stránky ve webovém prohlížeči?
prosinec 14Která z následujících je „kabelová“ technologie?
prosinec 15Který z následujících textů neoznačuje konec řádku v textovém dokumentu?
prosinec 16Restartování počítače lze také nazvat co?
prosinec 17Jak se nazývají informace uložené nebo zpracované počítačem?
prosinec 18Které z následujících rozhraní poskytuje digitální připojení?
prosinec 19Jak se nazývá malá bitmapová grafika používaná v softwarových aplikacích?
prosinec 20Jak se nazývají konkrétní kombinace řádků / sloupců v tabulkách?
prosinec 21MMS je rozšíření jaké služby?
prosinec 22APU se skládá z CPU a jaký jiný typ procesoru?
prosinec 23Jaký je standardní způsob zobrazení hodnoty obsažené v poli?
prosinec 24Jaký je nejoblíbenější vyhledávač v Číně?
prosinec 25Který z následujících je příkladem datového toku?
prosinec 26Která z následujících NENÍ organizace normalizující technologii?
prosinec 27Jaký je další běžný název pro NOC?
prosinec 28Softwarové programy instalované nevědomky nebo neúmyslně se také nazývají co?
prosinec 29Příkazy odeslané z jednoho počítače do druhého přes síť se také nazývají co?
prosinec 30Jak se nazývá hlavní procesor počítače?
prosinec 31Které z následujících tvrzení nejlépe popisuje prokládání videa?