Domů : Kvízové ​​otázky : Listopad 2013

Kvízy od listopadu 2013

listopad 1Jaký typ počítače by s největší pravděpodobností obsahoval složku s názvem „cgi-bin“?
listopad 2Jaký výraz popisuje soubor rozdělený do samostatných oblastí úložného zařízení?
listopad 3Který z následujících nepoužívá jmenný prostor?
listopad 4Binární a text jsou dva různé typy čeho?
listopad 5Jaký je technický název elektronické verze dokumentu?
listopad 6Která z následujících logických bran nevyžaduje dva vstupy?
listopad 7Který výraz popisuje program, který běží na více operačních systémech?
listopad 8Verze Mac OS X až 10.8 byly pojmenovány po různých druzích jakého zvířete?
listopad 9Který z následujících není typem DBMS?
listopad 10GPS je podmnožinou jaké technologie?
listopad 11Jaká zkratka popisuje způsob načítání dat ze „stohu“?
listopad 12Jak se nazývá bezdrátové zařízení, které přenáší signál?
listopad 13Jaký je rozdíl mezi CD a CD-R?
listopad 14Jaký je jiný název pro odeslání souboru z počítače do jiného systému?
listopad 15Který z následujících lze popsat jako „zlatý pán?“
listopad 16Který z následujících lze měřit v kilohertech?
listopad 17Jaká architektura procesoru podporuje Open Firmware?
listopad 18Jaký typ dokumentu by s největší pravděpodobností obsahoval jedno nebo více fór?
listopad 19Která z následujících položek není typem paměťového modulu?
listopad 20Jaký typ hardwaru popisuje „active-matrix“?
listopad 21Který prvek rozhraní obvykle obsahuje možnosti Soubor, Upravit a Zobrazit?
listopad 22Jaký operační systém podporuje DirectX?
listopad 23Který z následujících je považován za obslužný program?
listopad 24Jaký je jiný název pro podrobný instruktážní článek nebo video?
listopad 25Který z následujících nejlépe popisuje eSports?
listopad 26Který z následujících je primární procesor v počítači?
listopad 27Používání nebo distribuce softwaru nelegálně se také nazývá co?
listopad 28Jaký typ modemu s největší pravděpodobností použije standardní protokol PPP?
listopad 29Co se nazývá data generovaná počítačem?
listopad 30Jak se nazývá proces vyhlazení digitálního šumu v grafice?