Domů : Kvízové ​​otázky : Říjen 2013

Kvízy od října 2013

říjen 1Jaký výraz lze použít jako synonymum pro „režim spánku“ ve vztahu k počítačům?
říjen 2Která z následujících je nerelační databáze?
říjen 3Která z následujících služeb sociálních médií je určena pro obchodní sítě?
říjen 4Jak se nazývají proměnné předávané funkci?
říjen 5V jaké části okna se nachází záhlaví?
říjen 6Jaký typ bezdrátové technologie se používá k vytvoření piconetu?
říjen 7Jak se nazývá proces návrhu webové stránky pro více zařízení?
říjen 8Jaká společnost vytvořila termín „displej sítnice?“
říjen 9Jak se nazývá soubor uložený v proprietárním formátu?
říjen 10Schopnost počítače chovat se jako člověk se také nazývá co?
říjen 11Která z následujících položek není vstupním zařízením?
říjen 12Který z následujících určuje způsob organizace souborů na úložném zařízení?
říjen 13Který z následujících příkladů softwaru na zakázku?
říjen 14Jaké je výchozí umístění Docku na ploše OS X?
říjen 15V jakém pořadí jsou strany bloku definované v CSS zkratce?
říjen 16Která z následujících možností je obvykle uložena v ROM hardwarového zařízení?
říjen 17Jaký typ modemu je nejpravděpodobnější konfigurovat pomocí PPPoE?
říjen 18Které z následujících tvrzení nejlépe popisuje software třetích stran?
říjen 19RAM čipy se také nazývají co?
říjen 20Jaký je jiný název hledaného výrazu zadaného do vyhledávače?
říjen 21Který operační systém je navržen speciálně pro tablet Surface?
říjen 22Kolik gigahertzů je v jednom terahertzu?
říjen 23Která z následujících položek se nachází v zaváděcím sektoru paměťového zařízení?
říjen 24Jaký systém spravuje soubory a složky na více počítačích?
říjen 25Jaká společnost poskytuje e-mailovou službu Gmail?
říjen 26Jaký typ technologie organizace MPEG vyvíjí a udržuje?
říjen 27Jak se nazývá veřejná webová adresa webu?
říjen 28Jaký typ komponenty může používat architekturu X86?
říjen 29Který prvek uživatelského rozhraní lze často zobrazit kliknutím pravým tlačítkem na objekt?
říjen 30Místo pixelů se z čeho skládá vektorová grafika?
říjen 31Red Hat, CentOS, Debian a Ubuntu jsou všechny distribuce jakého OS?