Domů : Kvízové ​​otázky : Září 2013

Kvízy od září 2013

září 1Jaký programovací jazyk PHP se nejčastěji používá k vytvoření?
září 2Co byste měli udělat před odpojením vyměnitelného média od počítače?
září 3Jaká funkce systému Windows byla odstraněna v systému Windows 8?
září 4Příkladem je výraz „y = x <sup> 2 </sup>“?
září 5Která z následujících není jednou z fází Rational Unified Process?
září 6Jaká internetová služba poskytuje informace o registraci názvu domény?
září 7Kolik megahertzů je v gigahertzích?
září 8Které z následujících tvrzení nejlépe popisuje počítač?
září 9V jaké části okna se obvykle nachází panel nástrojů?
září 10Které z následujících tvrzení nejlépe popisuje zneužití nulového dne?
září 11Jaký je technický název programu, který se otevře, když dvakrát kliknete na soubor?
září 12Jak se nazývají monitory ve tvaru krychle se skleněnými obrazovkami?
září 13Jaká jednotka měření je obvykle definována velikostí externího pevného disku?
září 14What term is used to describe sending offensive messages over the Internet?
září 15Desktop computers are part of what computer category?
září 16What type of address does the DHCP service assign to computers?
září 17What is the total number of possible IPv4 IP addresses?
září 18What operating system includes a Hibernate option?
září 19What is the primary input device used with tablets?
září 20Jaký je jiný název úložného zařízení?
září 21Which of the following statements best describes a webmaster?
září 22Which list is correctly ordered from smallest to largest?
září 233G and 4G are two types of what wireless technology?
září 24Which of the following devices convert electromagnetic waves into sound waves?
září 25What is a small website dedicated to a specific topic called?
září 26Which of the following software programs reads and executes code?
září 27What defines how much data can be transferred in a given amount of time?
září 28Jak se nazývá databáze, která ukládá data do souboru ve formátu prostého textu?
září 29Příkladem toho, co přeposílání otravného e-mailu více lidem je?
září 30Které slovo popisuje počítač, který není připojen k internetu?