Domů : Kvízové ​​otázky : March 2013

Kvízy od března 2013

Březen 1Co má tlustý klient, který tenký nemá?
Březen 2Co je to Visual Basic?
Březen 3Kolik megahertzů je v gigahertzích?
Březen 4Jaký typ paměti RAM se nejčastěji používá pro systémovou paměť?
Březen 5Jaký je jiný název pro snímání obrazovky?
Březen 6Data jsou přenášena přes internet v malých balíčcích zvaných co?
Březen 7Příkladem je přenos streamovacích médií?
Březen 8Barcrafts jsou soustředěny kolem jaké videohry?
Březen 9Jaký modifikátor se používá k psaní velkých písmen?
Březen 10Jaký typ připojení používá konektor RJ45?
Březen 11Jaký je název funkce v systému Mac OS X, která zobrazuje panel ikon?
Březen 12Jaký typ člověka může používat SDK pro svou práci?
Březen 13Která z následujících měrných jednotek je nejmenší?
Březen 14Ve výpočtech „miniatury“ obvykle odkazují na jaký typ média?
Březen 15Diskový nástroj by byl kategorizován jako jaký typ programu?
Březen 16Jaký je název adresáře nejvyšší úrovně svazku úložiště?
Březen 17Které z následujících tlačítek by se nejméně pravděpodobně zobrazilo v dialogovém okně?
Březen 18Jaká společnost vytvořila termín „šedá pošta?“
Březen 19Jaký typ zařízení může přijímat signál CDMA?
Březen 20Který z následujících výrazů se používá synonymně při kliknutí myší?
Březen 21Co jsou syntaxe a logické chyby?
Březen 22Jaký je výchozí název počítače, na kterém běží program?
Březen 23Pojem „synchronizace“ je zkratka pro jaké slovo?
Březen 24Která z následujících frází nejlépe vystihuje plagiát?
Březen 25Jaký je účel záznamu DNS?
Březen 26Jaký typ softwaru je vyvíjen pro konkrétní odvětví?
Březen 27Jak se nazývá open-source verze síťového protokolu SMB?
Březen 28Jaký typ počítačového systému by s největší pravděpodobností spustil software Apache?
Březen 29Jaký výraz popisuje program, který běží na více operačních systémech?
Březen 30V jakém programovacím jazyce jsou servlety napsány?
Březen 31Co jsou extrémně populární videa z YouTube?