Domů : Kvízové ​​otázky : Říjen 2012

Kvízy od října 2012

říjen 1Pojmu nebo chování šířenému přes internet lze také nazvat co?
říjen 2Jaký typ souboru může obsahovat data EXIF?
říjen 3Jak se nazývají malé obrázky představující soubory a složky?
říjen 4Která z následujících položek není polovodičovým zařízením?
říjen 5Který z následujících příkladů vícesměrového vysílání?
říjen 6Jaký identifikátor se používá k odkazu na konkrétní soubor?
říjen 7Jakého typu softwaru lze klasifikovat trojského koně?
říjen 8Který z následujících není typ topologie sítě?
říjen 9Jaký typ komponenty může přijít ve dvoujádrové verzi?
říjen 10Který z následujících nejlépe popisuje zpevnění systému?
říjen 11Jaký je název mobilního operačního systému Google?
říjen 12Klíčová slova zadaná do vyhledávače se souhrnně nazývají co?
říjen 13Která osoba by se s největší pravděpodobností zaměřila na SEO?
říjen 14Jaká komponenta se konkrétně používá pro načítání a ukládání video dat?
říjen 15Co se obvykle nachází před prvním oddílem pevného disku?
říjen 16Jaký operační systém podporuje souborový systém NTFS?
říjen 17Jaké jsou standardní rozměry reklamy ve výsledkové tabulce?
říjen 18Jaká měrná jednotka se používá k výpočtu frekvence?
říjen 19Jak je v počítačovém programování obvykle reprezentován znak nového řádku?
říjen 20Která z následujících možností je synonymem pro software na zakázku?
říjen 21Jaký je jiný název adresáře?
říjen 22Jaký typ softwaru lze označit jako rootkit?
říjen 23Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje plagiát?
říjen 24Jaký je název vyhledávače společnosti Microsoft?
říjen 25„Kliknutí myší“ je obvykle synonymem pro který z následujících výrazů?
říjen 26Jaká klávesová zkratka se obvykle používá k provedení příkazu Vložit?
říjen 27Soubor, Upravit a Zobrazit jsou standardní možnosti v jakém prvku rozhraní?
říjen 28Jaký je primární účel organizace IEEE?
říjen 29Úložné zařízení, které obsahuje přesnou kopii jiného zařízení, se nazývá co?
říjen 30Který z následujících popisuje přidání nového programu ve správném pořadí?
říjen 31Složka nejvyšší úrovně na svazku je také známá jako co?