Domů : Kvízové ​​otázky : Duben 2012

Kvízy od dubna 2012

dubna 1Která z následujících společností je známá svými podvody z dubna?
dubna 2Který z následujících nejlépe popisuje čistou instalaci?
dubna 3Jaký je poměr stran standardu HDTV?
dubna 4K čemu se používá CAD software?
dubna 5Který z následujících nejlépe popisuje zastaralý prvek?
dubna 6Jaké slovo používá Internet Explorer k označení záložek webových stránek?
dubna 7Jaký systém se konkrétně používá ke správě více verzí programů a souborů?
dubna 8Co dělá tlačítko „Tisknout obrazovku“ na moderních počítačích se systémem Windows?
dubna 9Kolik pixelů je v megapixelu?
dubna 10Jaký typ hardwarových zařízení podporuje ovladače TWIAN?
dubna 11Jaký je název přípony na konci názvu souboru?
dubna 12Jaký typ zařízení lze připojit k rozhraní DVI?
dubna 13Rovnoměrné rozdělení šířky pásma v celé síti se také nazývá co?
dubna 14Skupině úložných zařízení přístupných přes síť se říká co?
dubna 15Každá žádost podaná na webový server se také nazývá co?
dubna 16Jaké je primární vstupní zařízení tabletu?
dubna 17Proces přidání nového programu do počítače se také nazývá co?
dubna 18Android je mobilní operační systém vyvinutý jakou společností?
dubna 19Které z následujících tvrzení o SSD není pravdivé?
dubna 20V jakém jazyce jsou napsány webové stránky?
dubna 21VDU je technický název pro jaký typ zařízení?
dubna 22Jakou aktivitu sleduje nástroj „traceroute“?
dubna 23Jednotlivá písmena, číslice a symboly se také nazývají co?
dubna 24Která z následujících online služeb používá slogan „Broacast Yourself?“
dubna 25V jakém odvětví se běžně používá elektronická výměna dat (EDI)?
dubna 26Který z následujících programů není obsažen ve všech edicích MS Office?
dubna 27„Shell“ je zkrácený název pro jaký typ uživatelského rozhraní?
dubna 28Výpočet provedený na jedné nebo více proměnných se také nazývá co?
dubna 29Jaká je funkce protokolu rozlišení adres (ARP)?
dubna 30„Úložná kapacita“ se často používá jako synonymum k jakému výrazu?