Domů : Kvízové ​​otázky : Leden 2012

Kvízy od ledna 2012

Leden 1Jakému účelu slouží vyrovnávací paměť?
Leden 2Které z následujících zařízení může obsahovat ADF?
Leden 3K čemu se propojky používají?
Leden 4Který z následujících má systémovou jednotku?
Leden 5Jaký typ dokumentu ukládá data do buněk?
Leden 6Jaká je primární funkce ISP?
Leden 7Soubor, Upravit a Zobrazit jsou běžné možnosti v jakém prvku rozhraní?
Leden 8Které z následujících tvrzení o formátu PNG není pravdivé?
Leden 9Který operační systém podporuje režim cílového disku?
Leden 10Applety jsou psány v jakém programovacím jazyce?
Leden 11Co zahrnuje přetaktování?
Leden 12Vytváření více svazků z jedné diskové jednotky se také nazývá co?
Leden 13Jak se nazývají malé obrázky, které představují soubory, programy a složky?
Leden 14Co jsou CD, DVD a Blu-ray disky?
Leden 15Procesy, které běží v rámci programu, se také nazývají co?
Leden 16Jak se nazývají malé obrázky, které představují větší obrázky nebo video soubory?
Leden 17Jaký jazyk se používá konkrétně pro přístup k datům z databáze?
Leden 18AGP byla nahrazena jakou technologií?
Leden 19Které z následujících rozhraní je nejstarší?
Leden 20Kolik dalších bajtů je v kibibyte než kilobyte?
Leden 21Vyskakovací okno, které obsahuje možnosti jako „Zrušit“ a „OK“, se nazývá co?
Leden 22Kolik dat pojme CD?
Leden 23Na co jsou soustředěny a zarovnány?
Leden 24Který datový typ obsahuje skupinu prvků?
Leden 25Co dělá minimalizace okna?
Leden 26Co měří petaflops?
Leden 27Jak se nazývá web bez dynamického obsahu?
Leden 28Co dělá technologie SLI?
Leden 29Jaké hardwarové zařízení služba SMART sleduje?
Leden 30Jak se nazývají jednotlivé tečky, které tvoří obrázky na obrazovce?
Leden 31Jaký je jiný název pro bezdrátový přístupový bod?