Domů : Kvízové ​​otázky : Září 2011

Kvízy od září 2011

září 1Jaký je účel metadat?
září 2Jaký je účel jmenného serveru?
září 3Která technologie umožňuje převést naskenovaný dokument do textového souboru?
září 4K jakému účelu se běžně používá paritní bit?
září 5QWERTY je typ jakého zařízení?
září 6Na které z následujících témat se vztahuje mnemotechnická pomůcka RADCAB?
září 7Který z následujících zvukových formátů obsahuje vzorkovaná data?
září 8Který operační systém obsahuje „hlavní panel“ jako primární prvek rozhraní?
září 9Jaký je nejčastější účel odpojení disku?
září 10Které z následujících lze popsat jako vaporware?
září 11Která z následujících položek není považována za součást Web 2.0?
září 12X86 je typ čeho?
září 13YouTube je dceřinou společností jaké společnosti?
září 14Jaký typ programu může otevřít soubor .zip?
září 15Která z následujících položek není vstupním zařízením?
září 16Který z následujících je jiný název složky?
září 17Jaký typ kabelu se nejčastěji používá k připojení počítačů v síti LAN?
září 18Co znamená chyba 404 ve webovém prohlížeči?
září 19Applety jsou psány v jakém programovacím jazyce?
září 20AGP byl nahrazen jakou technologií?
září 21Které z následujících operací ALU obvykle neprovádí?
září 22Co to znamená, když má proměnná nulovou hodnotu?
září 23Který z následujících není standardem Wi-Fi?
září 24Jaký je účel W3C?
září 25Která z následujících je největší měrnou jednotkou?
září 26HTML je derivátem jakého jazyka?
září 27Jak se jmenuje osoba, která spravuje webovou stránku?
září 28Vlog je zkratka pro co?
září 29Jaká zařízení PDA byla z velké části nahrazena?
září 30Jaký je jiný název pro fyzický čip RAM?